Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Etter kommuneprop’en var vi her: Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ”ressurskrevende tjenester” ca 2 mill fra 2008 Realvekst – 5 mill Forventer 1 % videre vekst Omlegging av psykiatri, barnehage og momskomp. gir usikkerheter fra 2009 Lønnsoppgjør og renter ? Holder vi budsjettet i 2007 ? Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG!

3 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rammene fra vedtatt øk.plan

4 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det var da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

5 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Foreløpige rammer planperioden Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % omregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose.

6 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Kartlegging av nye behov pr 30.5 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm.

7 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Beregna omstillingsbehov pr 30.5

8 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Det er rekna videre Noe mer eiendomsskatt (ca 1 mill) Litt mer mva-komp (1 mill for 08) Noe lavere rente-avdrag enn forrige plan Dyrere lønnsoppgjør Spørsmål blir hvor stor skal drifsmarginen være, hvor mye effektivisering får vi til og hvor store mindre investeringer makter vi å finansiere over drift ? Også et spørsmål om profil på eff.tiltakene. (flat/spesifikk på enkelte områder/enheter)

9 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Folketallsprognoser

10 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Kostra-tall

11 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Driftsrammene

12 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Fordeling av rammene

13 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Oppsummert

14 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Investeringer (I)

15 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Investeringer (II)

16 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Visjon og overordna mål

17 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Styringskort – strategiske mål

18 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Styringskort – resultatmål

19 Levanger kommune rådmannen Ola Stene Videre framdrift Rådmannens forslag sendes på høring til diverse høringsinstanser over sommerferien. Formannskapet behandler planen Kommunestyret 5.9.


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google