Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til polikliniske pasientforløp? Prosjektgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til polikliniske pasientforløp? Prosjektgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til polikliniske pasientforløp? Prosjektgruppen for e-meldinger i Helse Midt-Norge RHF Anne Solberg, prosjektleder Helse Nord-Trøndelag HF

2 Oppdrag til program for meldingsløftet i Helse Midt-Norge
Det er utformet et mandat for å utrede om dagens e-meldinger er tilpasset bruk for pasientforløp som er polikliniske. Mandatet ble vedtatt i siste SamUT-møte, med forutsetning om at det skulle presiseres nærmere i samarbeid med Helsedirektoratet Programleder Hilde Grimnes Olsen, prosjektleder Anne Solberg har hatt møte med Annebeth Askevold og Astrid Brevik Svarlien hvor mandatet er noe presisert. Mandatet følger som eget vedlegg

3 Mandat: Utarbeide prosessbeskrivelse for polikliniske forløp. Pasientforløp for barn og unge skal være blant fagområdene som beskrives Sørge for å ivareta faglige dokumentasjonskrav og –lovkrav Kvalitetssikre at forslag til standardisert dokumentasjons og samhandlingsprosess er i henhold til «Prioriteringsforskriften» og «Lov om pasientrettigheter» Vurdere om det er behov for tilpasninger i gjeldende nasjonale prioriteringsveiledere Vurdere om det foreligger grunnlag for forslag til en felles elektronisk dokumentasjonsprosess for polikliniske pasientforløp.

4 Mandat fots. Levere forslag til standardisert elektronisk dokumentasjons- og samhandlingsprosess for polikliniske pasientforløp. Arbeidsgruppen skal også levere forslag til en elektronisk standardisert dokumentasjons- og samhandlingsprosess for pasientforløp der pasienten er barn. Koordinere seg mot pågående arbeid for NUIT-tiltakene: Vedlegg til meldinger, dialogmelding og henvisning mellom HF Utarbeide saksframlegg til SamUT som kan benyttes for underlag til NUIT for vurdering av videre prioritering.

5 Arbeidsgruppe, referansegruppe og framdrift
Det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra foretakene i Helse Midt-Norge, fastlegesiden og kommunehelsetjenesten. Anne K. Solberg, Helse Nord-Trøndelag HF vil ha ansvar for arbeidsgruppas framdrift og leveranse. Arbeidsgruppa møtes jevnlig i periode mars-juni. Arbeidsgruppa skal levere forslag til en elektronisk standardisert dokumentasjonsprosess for polikliniske pasientforløp til SamUT-møte i Juni Målsetting at man på bakgrunn av utredningsarbeidet kan forelegge NUIT evnt tiltak for prioritering i september 2014.

6 Kartlegging prosesser- gruppering
Kartleggingsøvelse 1, forventet korte enkeltstående polikliniske pasientforløp (Tilfeldig utvalgte fagområder) : Hjertesykdommer Ortopedi Kartleggingsøvelse 2, felles kartlegging for polikliniske pasientforløp der pasienten er barn: Psykisk helsevern barn og unge Habiliteringstjeneste for barn og unge Barnesykdommer Kartleggingsøvelse 3, felles kartlegging for polikliniske pasientforløp der pasienten går i mer langvarige forløp: Rehabilitering Habiliteringstjeneste for voksne Psykisk helsevern voksne Rus

7 Nasjonal forankring- referansegruppe
SamUT oppretter en nasjonal referansegruppe som skal ha forslag til høring, og ha mulighet for å komme med veiledning og tilbakemeldinger under veis i utredningsarbeidet. Referansegruppen vil ha åpen mulighet for å komme med innspill, delta på kartleggingsøvelser og også høres under veis i prosessen. Innspill på hvordan referansegruppen kan involveres best mulig?


Laste ned ppt "Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til polikliniske pasientforløp? Prosjektgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google