Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015

2 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 827 millioner, realøkning på 15 millioner

3 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Soliditeten i kommuneøkonomien

4 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH

5 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH

6 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH

7 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens profilforslag Investeringer i omsorgsbygg for å møte fremtidige behov Økonomisk soliditet Styrking av Hjemmetjenesten jf. Samhandlingsreformen og økt behov Videreføring tidligere prioriteringer : o Kultur o Oppvekst

8 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Frogn har høyest dekningsgrad i Follo for eldre over 80 år i institusjon og hjemmetjenesten samlet. Betydelig økt behov i aldersgruppen 67-79 år utover i perioden. Økt behov også for 80+ Frogn mangler ulike tilbud innen prinsippet om Beste Effektive OmsorgsNivå, for eksempel samlokaliserte omsorgsboliger med og uten heldøgnsbemanning – psykiatriboliger/ dobbeltdiagnose boliger Forutsetninger velferd, helse og omsorg

9 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Hjemmebaserte tjenester og rehabiliteringstilbud Investeringer omsorgsbygg fra 2013 Satsinger helse og omsorg

10 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Gradvis avvikle langtidsplasser på Grande (7) Satsing på hjemmebaserte tjenester Samhandlingsreformen Omprioriteringer helse/omsorg

11 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Gode resultater på nasjonale prøver og eksamen Høyere kostnader enn landsgjennomsnittet til undervisning – 17 færre elever i 2011-2012 Videreføre eksisterende skolestruktur Økning i unge med psykiske vansker Økt mobbing via nye medier Høye utgifter til barn plassert utenfor hjemmet Høyt antall saker pr. ansatt i barneverntjenesten Få førskolelærere Forutsetninger oppvekst

12 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Videreføre forebyggende arbeid barn og unge Videreføre RUSH-planen Forebygging og tidlig intervensjon Videreutdanning av lærere Satsing på klasseledelse ved alle skoler Bedre ungdomsskole: Ny Giv, nye valgfag, arbeidslivsfag og tettere samarbeid med den videregående skolen Satsinger oppvekst

13 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Mer effektiv utnyttelse av ressursene i skole og barnehage – vil gi ulike konsekvenser for skolene Bruk av muligheten for fleksible gruppeinndelinger ved hjelp av fleksible romløsninger Omprioriteringer oppvekst

14 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Videreutdanning av lærere Kvalifisering av førskolelærere Videre utdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Helse- og omsorg innenfor psykiatri, rus, demens, geriatri Metodikk innenfor tidlig innsats Veiledningsprogram for foreldre vedrørende rus Utviklingsprogram for ledere Kompetanseutvikling/IKT

15 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Økt kapasitet og kompetanse knyttet til analyse, planlegging og styring/oppfølging av investeringsprosjekter. Meldinger Omsorg Bolig Skole, barnehage Sette en fot i bakken 2012 Styring investeringsprosjekter

16 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Brutto investeringer

17 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH To alternativer fremover Sånn vi gjorde det før, sånn vi kan gjøre det fremover

18 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Jo Ragnar Finserås, jo-ragnar.finseras@frogn.kommune.no eller mobil 415 31 305 Dokumentet er tilgjengelig på våre hjemmesider ” om kommunen ” – ”plan og utvikling ” – handlingsprogram 2012 -2015 Spørsmål


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google