Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram

2 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 827 millioner, realøkning på 15 millioner

3 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Soliditeten i kommuneøkonomien

4 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH

5 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH

6 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH

7 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Rådmannens profilforslag Investeringer i omsorgsbygg for å møte fremtidige behov Økonomisk soliditet Styrking av Hjemmetjenesten jf. Samhandlingsreformen og økt behov Videreføring tidligere prioriteringer : o Kultur o Oppvekst

8 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Frogn har høyest dekningsgrad i Follo for eldre over 80 år i institusjon og hjemmetjenesten samlet. Betydelig økt behov i aldersgruppen år utover i perioden. Økt behov også for 80+ Frogn mangler ulike tilbud innen prinsippet om Beste Effektive OmsorgsNivå, for eksempel samlokaliserte omsorgsboliger med og uten heldøgnsbemanning – psykiatriboliger/ dobbeltdiagnose boliger Forutsetninger velferd, helse og omsorg

9 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Hjemmebaserte tjenester og rehabiliteringstilbud Investeringer omsorgsbygg fra 2013 Satsinger helse og omsorg

10 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Gradvis avvikle langtidsplasser på Grande (7) Satsing på hjemmebaserte tjenester Samhandlingsreformen Omprioriteringer helse/omsorg

11 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Gode resultater på nasjonale prøver og eksamen Høyere kostnader enn landsgjennomsnittet til undervisning – 17 færre elever i Videreføre eksisterende skolestruktur Økning i unge med psykiske vansker Økt mobbing via nye medier Høye utgifter til barn plassert utenfor hjemmet Høyt antall saker pr. ansatt i barneverntjenesten Få førskolelærere Forutsetninger oppvekst

12 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Videreføre forebyggende arbeid barn og unge Videreføre RUSH-planen Forebygging og tidlig intervensjon Videreutdanning av lærere Satsing på klasseledelse ved alle skoler Bedre ungdomsskole: Ny Giv, nye valgfag, arbeidslivsfag og tettere samarbeid med den videregående skolen Satsinger oppvekst

13 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Mer effektiv utnyttelse av ressursene i skole og barnehage – vil gi ulike konsekvenser for skolene Bruk av muligheten for fleksible gruppeinndelinger ved hjelp av fleksible romløsninger Omprioriteringer oppvekst

14 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Videreutdanning av lærere Kvalifisering av førskolelærere Videre utdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Helse- og omsorg innenfor psykiatri, rus, demens, geriatri Metodikk innenfor tidlig innsats Veiledningsprogram for foreldre vedrørende rus Utviklingsprogram for ledere Kompetanseutvikling/IKT

15 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Økt kapasitet og kompetanse knyttet til analyse, planlegging og styring/oppfølging av investeringsprosjekter. Meldinger Omsorg Bolig Skole, barnehage Sette en fot i bakken 2012 Styring investeringsprosjekter

16 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Brutto investeringer

17 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH To alternativer fremover Sånn vi gjorde det før, sånn vi kan gjøre det fremover

18 Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Jo Ragnar Finserås, eller mobil Dokumentet er tilgjengelig på våre hjemmesider ” om kommunen ” – ”plan og utvikling ” – handlingsprogram Spørsmål


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google