Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lektor-2 Innlandet. Seminar GLT-regionen, 05.03.2013 Ingunn Hermansen, prosjektkoordinator i Innlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lektor-2 Innlandet. Seminar GLT-regionen, 05.03.2013 Ingunn Hermansen, prosjektkoordinator i Innlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lektor-2 Innlandet. Seminar GLT-regionen, 05.03.2013 Ingunn Hermansen, prosjektkoordinator i Innlandet

2 Målet for Lektor2-ordningen har tre hovedaspekter:  Pedagogisk aspekt: Relevant, aktuell og praksisnær opplæring og innføring i realfagene, som vil føre til økt læringsutbytte.  Rekrutteringsaspekt: Prosjektet kan ses som en rekrutteringsarena for både å vekke elevenes interesse for de teknologiske og realfaglige fagområdene og videre utdanningsvalg, for læreryrket og for fremtidig arbeidskraft i bedriftene.  Samarbeidsaspekt: Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og øvrig arbeidsliv, samt etablere en forståelse for hverandres ståsted, rolle og behov. 2

3 Fag Lektor2-ordningen omfatter realfagene på ungdomstrinn og videregående skole.  Ungdomstrinn: Naturfag, Matematikk, Teknologi og design  Videregående skole: Naturfag, Matematikk, Fysikk, Biologi, Kjemi, Informasjonsteknologi, Geofag, Teknologi og forskningslære. 3

4 Ordningens omfang Antall skoler og opplegg :  2009/10: 41 skoler (25/16), 102 undervisningsopplegg  2010/11: 43 skoler (27/16), 167 undervisningsopplegg  2011/12: 132 skoler (84/48), 424 undervisn.opplegg  2012/13: 169 skoler (104/65)  2012/2013 i Innlandet :5 ungdomsskoler, 5 v.g.skoler. Oppland : Raufoss usk, Vardal usk, Dokka vgs, Hadeland vgs, Gjøvik vgs, Lena vgs. Hedmark : Eidskog usk, Holt usk, Stange usk, Hamar Katedralskole  Vgs: 1-20 opplegg per skole: snitt: 4  Ungdomsskoler: 1-10 opplegg: snitt: 2,6  1 - 10 lærere involvert per skole  265 partnere involvert

5 Målsetting :  Stimulere elevenes interesse for realfag  Bidra til økt rekruttering i realfagene  Skape gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv 5

6 Forutsetning  Eksterne partnere fra arbeidslivet inviteres til samarbeid.  Faglærer involverer ekstern fagperson / gjestelærer fra arbeidslivet for å gjøre undervisningen praksisorientert.  Minst 2 lærere på skolen involveres i prosjektet.  Prosjektet blir en integrert del av faglig aktivitet ved skolen,- implementering, forankret i øvrig undervisning. 6

7 Forutsetninger forts.  Samarbeidet skal forankres i en samarbeidsavtale /partnerskapsavtale (på ledelsesnivå) og konkrete handlingsplaner  Læreren blir kvalitetsikrer for opplegget  Lærer må være tilstede når ekstern fagperson gjennomfører undervisningsopplegg med elevene

8 Ressurser  Skolene får lærerressurs og reisestøtte :  Kr. 60 000,- støttebeløpet for nye søkere i skoleåret 2013/2014  Kr. 40 000,- for skoler som startet opp i skoleåret 2012/13.  Kr. 10 000,- for skoler som startet opp i ordningen i skoleåret 2011/12 eller tidligere, - kun for reiseutgifter for elever og lærere. 8

9 Suksesskriterier  Engasjerte lærere.  Aktiv og støttende skoleledelse.  Personlige møter med partnere fra arbeidslivet.  God tid til planlegging/involvering av partner(bestillerkompetanse)  Formalisering av samarbeidsopplegg i intensjonsavtaler/ partnerskapsavtaler. 9

10 Målgruppe og søknadsinfo. for 2013/2014  Alle videregående skoler som tilbyr realfag, samt grunnskoler med ungdomstrinn.  Omkring 50 nye skoler vil inkluderes i skoleåret 2013/2014.  Søknadsfrist for nye søkere : 5/4-2013.  For skoler som søker videreføring : 3/5-2013.  Foreløpig vil Lektor2-ordningen som prosjekt vare ut skoleåret 2014/15. 10

11 Nettsteder for info.:  www.lektor2.no : www.lektor2.no prosjekter, skoler, undervisningsopplegg, filmer etc.  Veiledning for elektronisk søknadsskjema : http://www.skolelab.no/minside/registrer/ 11


Laste ned ppt "Lektor-2 Innlandet. Seminar GLT-regionen, 05.03.2013 Ingunn Hermansen, prosjektkoordinator i Innlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google