Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 1 Økonomiplan 2006-2009 En presentasjon av Foreløpig forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 1 Økonomiplan 2006-2009 En presentasjon av Foreløpig forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 1 Økonomiplan 2006-2009 En presentasjon av Foreløpig forslag

2 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 2 Underskudd ikke noe nytt i Levanger

3 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 3 Én forklaring på utfordringene våre de siste årene Med alderssammensetning og inntektssystem fra 1999 ville vi i 2005 hatt 25 mill mer rammetilskudd!

4 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 4 Beregna utgiftsbehov - grafisk Hver % utgjør ca 4,5 mill kr årlig

5 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 5 Den totale nedbemanningen 99-04 Skole har redusert med 32 årsverk, omsorg med 23 årsverk. De resterende 68 årsverk er tatt ut fra administrasjon, barnehage, renhold, vaktmestre,teknisk drift osv. Det ligger nedlegging av etater, skoler, barnehager, svømmehall, kjøkken osv i tallene

6 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 6 KOSTRA-tall

7 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 7 Skole

8 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 8 Pleie og omsorg

9 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 9 Folketallsforventninger skole

10 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 10 Folketallsforventninger eldre

11 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 11 Visjon og overordna mål

12 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 12 Strategiske mål 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten når den økonomiske balansen er opprettet

13 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 13 Rammer

14 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 14 Rammer Reduksjon på 5,5 mill, eller 1,2%

15 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 15 Avsetning før fordeling Diff 1 mill, 0,2 %,-2,3% reellt

16 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 16 Fordeling av ramme

17 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 17 Investeringer

18 Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 18 Hovedgrep – sammendrag Fortsatt effektivisering og nedbemanning. Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst. Oppvekstsektoren beholder helårseffekten av Strukturendringen 2005 (nedlegging av Levanger Skole) Storsatsing på rehabiltering av ungdomsskolene uten å øke lånegjelda Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan. Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”. En mindre oppjustering av eiendomskatt i 2006- 2007 for å kunne nedbetale underskudd disse to årene


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet 28.09.05 1 Økonomiplan 2006-2009 En presentasjon av Foreløpig forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google