Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY ORGANISERING FREMDRIFTSPLAN. Arkivsak:09/374 Journalpost: 8866/10 Tittel:SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING - OMSORG OG PSYKIATRI Vedtak: Det vises til vedlagte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY ORGANISERING FREMDRIFTSPLAN. Arkivsak:09/374 Journalpost: 8866/10 Tittel:SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING - OMSORG OG PSYKIATRI Vedtak: Det vises til vedlagte."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY ORGANISERING FREMDRIFTSPLAN

2 Arkivsak:09/374 Journalpost: 8866/10 Tittel:SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING - OMSORG OG PSYKIATRI Vedtak: Det vises til vedlagte utredning vedr. organisering av omsorg og psykisk helse. Kommunestyret vedtar at omsorg organiseres slik som foreslått i utredningen.  Lederansvar følges opp med nødvendig kompetanse innen økonomi og personalansvar.  Det forventes krav til resultat. Det opprettet et tildelingskontor med 3 årsverk så snart dette er praktisk mulig.  Etableringsutgiftene for 2010 på kr. 250.000,- dekkes av disposisjonsfondet. Omorganiseringen gjennomføres som skissert i utredningens pkt. 6. Tittel omsorgssjef endres til seksjonsleder. Administrasjonen bes i samarbeid med organisasjonene å se på nye turnusordninger omsorg, for at flest mulig får hele stillinger. Kommunestyret ber om at man fortsetter å se på en forbedring av organiseringen mellom omsorg og psykisk helse.  Kommunestyret ber om tilbakemelding om prosessen innen utgangen av 2010.

3 Pkt. 6: Gjennomføring av omorganiseringen Ved opprettelse av tildelingskontor overføres det i første omgang 2,5 still fra omsorg og 0,5 stilling fra psykisk helse. Det gjennomføres drøftinger med arbeidstakerorg. vedr. utlysning og ansettelsespross for berørte stillinger. Størrelse på adm. ressurs for hver avd.lederstilling avgjøres i drøftinger med arbeidstakerorg. (Ramme 10,7) Det skal utarbeides funksjonsbeskrivelser for alle stillinger.

4 Bakgrunnen for ønsket om å se på organiseringen av omsorg er bl.a.: Skille mellom tildeling av tjenester og utøvelsen (skille forvaltning og drift) Stort arbeidspress på soneledernivå Lederspennet er for stort Høyt sykefravær Bedre tjenester for brukerne Bedre samordning av tjenestene Anbefaling etter gjennomgang av omsorgstjenesten i 2006 av Ressurssenter for omstiling i kommunene.

5 Ny organisering Omsorgsleder Distriktsleder sør Avdelingsledere Distriktsleder nord Avdelingsledere Brukerkontor

6 Seksjonsleder omsorg Distriktsleder sør Avdelingsleder Hjemmetjenesten Vall Avdelingsleder Hjemmetjenesten Halsa Avdelingsleder avd. 1 Vall sykehjem Avdelingsleder avd. 2 Vall sykehjem Avdelingsleder leder kjøkken/vaskeri/renhold Avdelingsleder Enga bofellesskap/Funksjonsh. Sør Merkantil Distriktsleder nord Merkantil Avdelingsleder hj. tjenesten Ørnesområdet Avdelingsleder hj. tjensten Glomfjordområdet Avdelingsleder avd. 1 Ørnes sykehj. Avdelingsleder avd. 2 Ørnes sykehj. Avdelingsleder avd. 3 Ørnes sykehj. Avdelingsleder Ørneshaugen Avdelingsleder Mosvoldtunet I/ Funksjonsh. Ø Avdelingsleder Mosvoldtunet II A/ Funksjh. G Avdelingsleder Mosvoldtunet II B Avdelingsleder kjøkken/vaskeri/renhold Tidelingskontor/vikartjen esten Fagteam/ Systemansvarlig Sekretær fakturering og vederlag

7 Funksjonsbeskrivelser Distriktsleder: Rapporterer til seksjonsleder Overordnet faglig-, økonomisk-, administrativt-, personal-, resultat-, kvalitet- og HMS-ansvar i distriktet. Ansvar for medarbeidersamtaler med avd.ledere / merkantil og at avd.ledere følger opp. Avdelingsleder: Rapporterer til distriktsleder Faglig, økonomisk og personellmessig ansvar for sin virksomhet. Lede og koordinere virksomhetens drift innen gitte rammer. Følge opp vedtak gjort av tildelingskontoret. Medarbeidersamteler, sykefraværsoppfølging, pårørende m.m.

8 Videre fremdrift Egen handlingsplan Fase 1:  Distriktsledere og leder tildeling  Saksbehandlere tildeling 1,5 still.  Juni – sept. 2010 Fase 2:  Avdelingsledere  Sekretær tildeling m.m.  (sept – nov 2010) Dagens org. må bestå ut 2010. Ny org. fra 01.01.2011

9 Utfordringer Ressurser til tildeling må tas fra ordinær tjeneste. 2,5 still Avdelingsledere – økt ressurs 2 still 3 sonelederstillinger disp. 2 sonelederstillinger til distriktsleder. Merkantil situasjon:  Sekretær vederlag – omsorgsleder/tildeling?  Sekretær 0,5 sør til nord? Adm. tid for avdelingsledere.

10 IVERKSETTELSE NY ORGANISERING OMSORG - TILDELINGSKONTOR Prio ritet TiltakAnsvarligFristMerknader 1 Drøftingsmøte med organisasjonene (ekstern eller intern utlysning, samt hjemler som lyses ut) Stein G Stein L 10.06.2010 Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet Ekstern / intern utlysing? Hjemler som omgjøres til distriktslederstilling og leder tildeling? 2Drøftingsmøte med soneledereStein10.06.2010Torill, Beate, Linda, Bente, Geir Inge. (Torill, Beate, Geir I) (Linda, Bente) Ekstern eller intern utlysning? 3Ekstern utlysning distriktslederstillinger og intern utlysning av leder tildelingskontor Intern utlysning av 1,5 saksbeh.stilling tildeling Stein01.07.2010Søknadsfrist 15.08.2010 Psykisk helse må ta en stillingsressurs. Sekretær utlyses i fase 2 4Intervju distriktsledere og leder tildeling Stein10.08.2010 5Nytt drøftingsmøte ad. hjemler og stillingsprosent for avdelingsledere Stein10.09.2010Møte med organisasjoner og soneledere. Avdelingsvis – administrativt – møte med org. 6Utlysning av ledige avdelingslederstillinger, systemansvarlig,, sekretær tildeling. Egne møter med dagens arb.lagsledere ifht. nytt ansvar Stein01.10.2010Søknadsfrist 01.11.2010 Ekstern eller intern utlysning? 7Intervju og ansettelse avdelingsledere og systemansvarlig, konsulent tildeling, sekretær? Stein evt. distriktsle dere 01.12.2010 8Overgang fra soneledernivå til distriktsledernivå med full drift av ny organisasjon Stein02.01.2011 9Stillingsbeskrivelser for distriktsleder, leder tildeling, avdelingsledere og systemansvarlig Stein, soneleder e, org. 01.08.2010 10Avklaring med psykisk helse ifht. 50% konsulent i tildelingskontor Stein, Stein G 01.08.2010Egen stillingsressurs – intern utlsyning


Laste ned ppt "NY ORGANISERING FREMDRIFTSPLAN. Arkivsak:09/374 Journalpost: 8866/10 Tittel:SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING - OMSORG OG PSYKIATRI Vedtak: Det vises til vedlagte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google