Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg §. Deltakere fra Helse Fonna HF •Helse Fonna •Ole Andersen (PL) •Leif V. Wee •Leif Terje Alvestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg §. Deltakere fra Helse Fonna HF •Helse Fonna •Ole Andersen (PL) •Leif V. Wee •Leif Terje Alvestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF •Helse Fonna •Ole Andersen (PL) •Leif V. Wee •Leif Terje Alvestad

3  kl. 09:00 Info om prosjektet med mer. •Innledning v/Alvestad •Anbudsprosessen v/Alvestad •Gjennomgang av kravspesifikasjon v/Andersen  ca. kl. 1000 Befaring AGENDA

4  Informere om prosjektet  Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget.  Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene.  Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne.  Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon  Spørsmål noteres fortløpende og sendes pr e-post til Leif Terje Alvestad  Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt).  Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. email adresse pr. leverandør)

6 Kommersiell informasjon  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  Del II - Anskaffelser under terskelverdi  Anskaffelsesprosedyre  Framdriftsplan  Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier  Avtalestandard og tilbudsstruktur

7 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 43.5 mill ekskl mva - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

8 23.05.11 kl 13.00Frist for å stille spm *06.06.11 kl 1200Tilbudsfrist 20.06.2011Kontraktsinngåelse 20.06.2011Oppstart av oppdraget 15.09.2011Oppdraget ferdig utført I konkurransegrunnlaget er det oppgitt at tilbudsfristen er 3. juni 2011. Korrekt frist er 6. juni 2011 kl 1200. Fremdriftsplan

9 Kvalifikasjonskrav  Minstekrav Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring  Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest  Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittrating  Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Referanser Tiltaksklasse Lønns- og arbeidsvilkår

10 Tildelingskriterier  Samlet gjennomføringskostnad55 %  Kvalitet 25 %  Plan for gjennomføring20 %

11 Avtalestandard  NS 8405 ligger til grunn  Unntak/presiseringer ihht. byggblankett for kontrakt etter NS 8405

12 Tilbudsstruktur  Tilbudsstruktur: •Signert tilbudsbrev •Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav •Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser •Evt. reservasjoner, avvik og tillegg •Sladdet versjon av tilbudet (elektronisk format) •Elektronisk format (cd eller usb)

13 Orientering  Gjennomgang av krav spesifikasjon med fokus på de viktigste krav.

14 Befaring  Gjennomgang av de berørte lokaler

15 Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg §. Deltakere fra Helse Fonna HF •Helse Fonna •Ole Andersen (PL) •Leif V. Wee •Leif Terje Alvestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google