Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg

2 Deltakere fra Helse Fonna HF
Ole Andersen (PL) Leif V. Wee Leif Terje Alvestad

3 AGENDA kl. 09:00 Info om prosjektet med mer. ca. kl. 1000 Befaring
Innledning v/Alvestad Anbudsprosessen v/Alvestad Gjennomgang av kravspesifikasjon v/Andersen ca. kl Befaring

4 Målsetting med tilbyderkonferansen
Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav).

5 Praktisk informasjon Spørsmål noteres fortløpende og sendes pr e-post til Leif Terje Alvestad Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. adresse pr. leverandør)

6 Kommersiell informasjon
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del II - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

7 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels-departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 43.5 mill ekskl mva - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

8 Fremdriftsplan 23.05.11 kl 13.00 Frist for å stille spm
* kl 1200 Tilbudsfrist Kontraktsinngåelse Oppstart av oppdraget Oppdraget ferdig utført I konkurransegrunnlaget er det oppgitt at tilbudsfristen er 3. juni Korrekt frist er 6. juni 2011 kl 1200.

9 Kvalifikasjonskrav Minstekrav
Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittrating Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Referanser Tiltaksklasse Lønns- og arbeidsvilkår

10 Tildelingskriterier Samlet gjennomføringskostnad 55 % Kvalitet 25 %
Plan for gjennomføring 20 %

11 Avtalestandard NS 8405 ligger til grunn
Unntak/presiseringer ihht. byggblankett for kontrakt etter NS 8405

12 Tilbudsstruktur Tilbudsstruktur: Signert tilbudsbrev
Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser Evt. reservasjoner, avvik og tillegg Sladdet versjon av tilbudet (elektronisk format) Elektronisk format (cd eller usb)

13 Orientering Gjennomgang av krav spesifikasjon med fokus på de viktigste krav.

14 Befaring Gjennomgang av de berørte lokaler

15 Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!
Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse Utvidelse av kjøleanlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google