Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering av rektor og ledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering av rektor og ledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering av rektor og ledelse
Mastemyr Hans Gran og Jan Olav Aarflot

2 Rekruttering lederstillinger
Rektorat (rektor og prorektor(er)) Administrasjonsdirektør Økonomi- og eiendomsdirektør Dekaner Universitetsstyre, fakultetsstyrer, instituttstyrer Skal orientere kort om styringsreglement. Men mest om tidsplan og prosess

3 Rektorat Øverste leder – administrativt og faglig
Tilsatt rektor, der innstillingen foregår ved valg etter universitetslovens regler Rektorat velges i par: rektorkandidat fra en institusjon med prorektor fra den andre. Ved ekstern kandidat: to prorektorer Tilsetting

4 Valgstyre og nominasjonskomite
Valgstyret oppnevnt Leder av valgstyret: Marit Nesje Valgstyresekretariat under ledelse av Ingeborg Hauge Høyland Nominasjonskomite oppnevnt Leder: Eivind Hiis Hauge Nominasjonskomitesekretariat under ledelse av Hans Gran

5 Nominasjon av rektor Frist for forslag: 19. april
Nominasjonskomiteen kan på egen hånd foreslå kandidater Kandidatene offentliggjøres av Valgstyret 2. mai Valgmøter: uke 20 (både ved UMB og ved NVH) Valg i perioden 15. – 23. mai Evt. en andre runde – 24. – 28. mai Kunngjøring av valgresultat: 28. mai Tilsetting i Fellesstyret 18. juni

6 Nominasjon rektor fortsatt:
Forslag til kandidater: Til NB! Forslag skal inneholde både rektor og prorektor kandidater Viktigste stilling: Jobb aktivt med å finne interne og eksterne kandidater

7 To direktører Fellesstyret vedtok følgende to direktører:
Administrasjonsdirektør Økonomi- og eiendomsdirektør Stillingsbeskrivelse vedtas 25. april Bemanningsgruppen (de to direktørene, personalsjef og personal- og organisasjonsdirektør pluss juridisk ekspertise: adv. Bjørn Bråthen) vurderer eventuell direkte innplassering: Eventuell tilsetting 18. juni Hvis ingen krav – utlysning mai/juni Tilsetting 19. august

8 Dekaner – nye stillinger
Dekan er faglig og administrativ leder av fakultetet. Dekan er sekretær for fakultetsstyret, forbereder saker for fakultetsstyret, og iverksetter fakultetsstyrets vedtak. Dekan har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke faller inn under fakultetsstyrets ansvar og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Dekan rapporterer til sitt fakultetsstyre i saker som ligger under fakultetsstyret, og forøvrig til rektor. Fellesstyret tilsetter dekaner etter innstilling fra et innstillingsutvalg.

9 Dekaner forts. Tidspunkt Aktivitet 25. april
Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst 10. mai Vurdering om noen skal tilbys stillingen 17. juni Søknadsfrist 19. august Tilsetting?? 1. januar Tiltredelse (senest) – forhåpentlig før

10 Administrative ledere
Stillingsbeskrivelse vedtas 25. april Grunnlag for vurdering av «rettskrav» jf om omstilling Bemanningsgruppen vurderer eventuell direkte innplassering: eventuell tilsetting 18. juni Hvis ingen krav – utlysning mai/juni Tilsetting 19. august

11 Styrevalg Styre tidspunkt Universitetsstyret Valg av interne september
Eksterne representanter foreslås av FS 18. juni Fakultetsstyret Valg av interne oktober Eksterne representanter oppnevnes av FS 25. oktober Instituttstyrene Valg av interne november Eksterne representanter oppnevnes 29. november (?)

12 Styrevalg Fakultetsstyret – instituttledere/administrasjon må bistå. Samhandling frem mot valget Instituttstyret – instituttledere/administrasjon må bistå Bør det opprettes nominasjonskomiteer ved fakultetene? Instituttene? Valgstyret er sekretariat for alle valg 2013

13 Sammensetning av styrene
Grupper Universitetsstyret Fakultetsstyret Instituttstyret* Leder Ekstern styreleder (KD oppnevner) Ekstern styreleder (US oppnevner) Instituttleder Vit. Ansatte 3 faste og 1 midl. 3 (inkl. midl) T/A 1 Studenter 2 Eksterne 4 (inkl. styreleder) – oppnevnes KD 4 (inkl. styreleder) 2 kan være fra de andre fakultetene oppnevnes US 2 (hvorav en utenfor NMBU) Oppnevnes FS(?) * Det kan søkes om alternative løsninger for instituttstyrene


Laste ned ppt "Rekruttering av rektor og ledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google