Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering av rektor og ledelse Mastemyr 3.4.2013 Hans Gran og Jan Olav Aarflot.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering av rektor og ledelse Mastemyr 3.4.2013 Hans Gran og Jan Olav Aarflot."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering av rektor og ledelse Mastemyr 3.4.2013 Hans Gran og Jan Olav Aarflot

2 Rekruttering lederstillinger • Rektorat (rektor og prorektor(er)) • Administrasjonsdirektør • Økonomi- og eiendomsdirektør • Dekaner • Universitetsstyre, fakultetsstyrer, instituttstyrer Skal orientere kort om styringsreglement. Men mest om tidsplan og prosess

3 Rektorat • Øverste leder – administrativt og faglig • Tilsatt rektor, der innstillingen foregår ved valg etter universitetslovens regler • Rektorat velges i par: rektorkandidat fra en institusjon med prorektor fra den andre. Ved ekstern kandidat: to prorektorer • Tilsetting

4 Valgstyre og nominasjonskomite • Valgstyret oppnevnt • Leder av valgstyret: Marit Nesje • Valgstyresekretariat under ledelse av Ingeborg Hauge Høyland • Nominasjonskomite oppnevnt • Leder: Eivind Hiis Hauge • Nominasjonskomitesekretariat under ledelse av Hans Gran

5 Nominasjon av rektor • Frist for forslag: 19. april • Nominasjonskomiteen kan på egen hånd foreslå kandidater • Kandidatene offentliggjøres av Valgstyret 2. mai • Valgmøter: uke 20 (både ved UMB og ved NVH) • Valg i perioden 15. – 23. mai • Evt. en andre runde – 24. – 28. mai • Kunngjøring av valgresultat: 28. mai • Tilsetting i Fellesstyret 18. juni

6 Nominasjon rektor fortsatt: • Forslag til kandidater: • Til nominasjonskomite@lifesciences.nonominasjonskomite@lifesciences.no • NB! Forslag skal inneholde både rektor og prorektor kandidater • Viktigste stilling: Jobb aktivt med å finne interne og eksterne kandidater

7 To direktører • Fellesstyret vedtok følgende to direktører:  Administrasjonsdirektør  Økonomi- og eiendomsdirektør • Stillingsbeskrivelse vedtas 25. april • Bemanningsgruppen (de to direktørene, personalsjef og personal- og organisasjonsdirektør pluss juridisk ekspertise: adv. Bjørn Bråthen) vurderer eventuell direkte innplassering: Eventuell tilsetting 18. juni • Hvis ingen krav – utlysning mai/juni • Tilsetting 19. august

8 Dekaner – nye stillinger • Dekan er faglig og administrativ leder av fakultetet. • Dekan er sekretær for fakultetsstyret, forbereder saker for fakultetsstyret, og iverksetter fakultetsstyrets vedtak. • Dekan har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke faller inn under fakultetsstyrets ansvar og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. • Dekan rapporterer til sitt fakultetsstyre i saker som ligger under fakultetsstyret, og forøvrig til rektor. • Fellesstyret tilsetter dekaner etter innstilling fra et innstillingsutvalg.

9 Dekaner forts. TidspunktAktivitet 25. aprilStillingsbeskrivelse og utlysningstekst 10. maiVurdering om noen skal tilbys stillingen 17. juniSøknadsfrist 19. augustTilsetting?? 1. januarTiltredelse (senest) – forhåpentlig før

10 Administrative ledere • Stillingsbeskrivelse vedtas 25. april • Grunnlag for vurdering av «rettskrav» jf om omstilling • Bemanningsgruppen vurderer eventuell direkte innplassering: eventuell tilsetting 18. juni • Hvis ingen krav – utlysning mai/juni • Tilsetting 19. august

11 Styrevalg Styretidspunkt UniversitetsstyretValg av interne september UniversitetsstyretEksterne representanter foreslås av FS 18. juni FakultetsstyretValg av interne oktober FakultetsstyretEksterne representanter oppnevnes av FS 25. oktober InstituttstyreneValg av interne november InstituttstyreneEksterne representanter oppnevnes 29. november (?)

12 Styrevalg • Fakultetsstyret – instituttledere/administrasjon må bistå. Samhandling frem mot valget • Instituttstyret – instituttledere/administrasjon må bistå • Bør det opprettes nominasjonskomiteer ved fakultetene? Instituttene? • Valgstyret er sekretariat for alle valg 2013

13 Sammensetning av styrene GrupperUniversitetsstyretFakultetsstyretInstituttstyret* LederEkstern styreleder (KD oppnevner) Ekstern styreleder (US oppnevner) Instituttleder Vit. Ansatte3 faste og 1 midl. 3 (inkl. midl) T/A111 Studenter222 Eksterne4 (inkl. styreleder) – oppnevnes KD 4 (inkl. styreleder) 2 kan være fra de andre fakultetene oppnevnes US 2 (hvorav en utenfor NMBU) Oppnevnes FS(?) * Det kan søkes om alternative løsninger for instituttstyrene


Laste ned ppt "Rekruttering av rektor og ledelse Mastemyr 3.4.2013 Hans Gran og Jan Olav Aarflot."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google