Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Helse Nord RHF Driftsavtaler med private ØNH-instanser 24.08.06, fagnettverk hørsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Helse Nord RHF Driftsavtaler med private ØNH-instanser 24.08.06, fagnettverk hørsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Helse Nord RHF Driftsavtaler med private ØNH-instanser 24.08.06, fagnettverk hørsel

2 Bakgrunn •Styresak 6.september: ”Plan for avtalespesialister i Helse Nord”: Verktøy for fordeling av nye hjemler/refordeling •2002 og 2003 – HFene fordelte •Fra 2004: RHF. Er etablert samarbeidsutvalg, som møter 4-5 ganger årlig. Hjemler kan flyttes og omlokaliseres i helseregionen •Er utarbeidet et felles rapporteringssystem i RHFene, nasjonalt samarbeid mellom RHFene

3 Styresak 53/2005: De-sentralisering av spesialis-thelsetjenester i Helse Nord •”Avtalespesialistene er en ressurs som bør utnyttes bedre for å oppnå mer desentraliserte spesialisthelsetjenester. Styret ber om en helhetlig plan for framtidig spesialitetsmessig og geografisk plassering av nye og ledige driftstilskudd, samt ønsket ambulering innenfor dagens avtaler. Denne planen må bli retningsgivende for utlysning av avtalene, og et ledd i Helse Nords desentraliseringsstrategi. Dette planarbeidet forutsettes avsluttet i løpet av første tertial 2006.”

4 •Alta: 100 % avtale innen øye, 100 % avtale innen ØNH, og 100 % avtale innen gynekologi •Nordreisa: 50 % avtale innen øye, samt mer ambulering av øyespesialister fra sykehus50 % avtale innen gynekologi •Finnsnes: 50 % avtale innen øye, samt mer ambulering av øyespesialister fra sykehus50 % avtale innen gynekologi •Brønnøy: 50 % avtale innen gynekologi •Ikke angitt steder: Betydelig flere driftsavtaler innen psykiatri og psykologi

5 ØNH Alta: •Styresak juni 2006: Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark: Styret vedtok i sak 46-2006 å styrke spesialisttilbudet i Alta blant annet ved å lyse ut tre – 3 – avtalepraksiser innen øye, øre-nese- hals og gynekologi. •Kostnader for RHF, 3 hjemler i Alta: 1,7 mill. (gyn, øye, ØNH)

6 Kontroll og samarbeid med private aktører: •RHFet kan stille krav om at de samarbeider i fagnettverk med sykehusene •Kunngjøring i utlysinger, bistand fra DERE til å utarbeide kriteriene •Kreve dokumentasjon av prioritering •Helseforetakene kan og bør ta opp med RHF dersom private for eksempel tar "lette" pasienter


Laste ned ppt "© Helse Nord RHF Driftsavtaler med private ØNH-instanser 24.08.06, fagnettverk hørsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google