Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GLIS Glimrende Læringsutbytte I Skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GLIS Glimrende Læringsutbytte I Skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 GLIS Glimrende Læringsutbytte I Skolen
Forankring: ”Strategiplan for likeverdig opplæring i praksis” Tiltak 2: ”Språkløftet ” – oppfølging av barn på grunnlag av språkkartlegging i helsestasjonen Tiltak 8: ”Flere ressurser til skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever”

2 Prosjektrammer og -organisering
Prosjektperiode: skoleårene 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 og 2010/ 2011 Prosjektfinansiering: ekstern prosjektstøtte fra Kunnskapsdepartementet – bevilges fra år til år – vi har fått for hver av de tre årene det er gitt støtte . Deltakende virksomheter: Drammen barnehager KF ved: Fjell, Fjellhagen og Åssiden barnehager. Skoler: Åssiden, Fjell, Brandengen, Danvik, Gulskogen og Rødskog. Prosjektstyring: Eier: Utdanningsdirektør. Styringsgruppe: Ledere fra de deltakende virksomhetene Prosjektkoordinering – plan- og økonomi

3 Overordende prosjektmål
Bedre overgangen barnehage- skole for flerspråklige barn ved å prøve ut en modell hvor foreldre, førskolelærer og lærer har felles erfaringsdeling om barnets språklige utvikling. Kompetansestyrking av barnehagens og skolens personale. Utvikle en felles modell for kvalitetssikring av språkopplæring i barnehage og grunnskolens laveste trinn. Styrking av barnehage- og skoleforeldrene som ressurs for egne barns språkutvikling. Styrke tospråklige skolebarns faglige språkkompetanse ved utprøving av tre metoder/ modeller for undervisning på mellomtrinnet

4 Felles tiltak Etablering av lokal MIR gruppe årlig tilskudd på kr fra kommunen (ref handlingsplan for NBS) brobygger for flerspråklige familier i samarbeid mellom hjem og skole/barnehage Kurs for foreldre : data, om det norske skolesystemet, bidragsytere i foreldreskoler referansegruppe for GLIS Digitalisering av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk utviklet i samarbeid mellom prosjektskolene og Conexus tatt i bruk av alle skoler fra skolestart 2009 Kompetanseutvikling, erfaringsdeling og ivaretakelse av den flerkulturelle skole inn i arbeidet med Norges beste skole

5 Modell for språklæring
Handlingsplan for Norges beste skole 07-11 hjem/ skole samarbeid grunnleggende ferdigheter Læringsmiljø og klasseledelse ledelse ”Med norsk i fagene på mellomtrinnet” Tospråklig lese- og skriveopplæring – ”Språktrappa” utvikling av et temabasert, elektronisk verktøy som skal sikre gjennomgående fokus på 2 språk perspektivet i småskoletrinnet – konkretisering – før forståelse skolebiblioteket styrkes for å styrke flerkulturell opplæring 6 år ”Språkskatt” Språk 4 i helsestasjoner Veileder om målrettet språkopplæring i barnehager Overgang – barnehage/ skole kontinuitet og sammenheng i språklæringen Medvirkning fra foreldre dokumentasjon og kartlegging 0 år 2003 2007 2011

6 Satsingsområder siste del av prosjektet
2010 – fortsatt utprøving: Etablering av system for strukturerte overgangssamtaler fra barnehage til skole for alle flerspråklige elever. Samtalene skal gjennomføres som dialog mellom forelder, førskolelærer og lærer og ha som mål å synliggjøre barnets språkutvikling og språklige ståsted for å legge til rette for best mulig tilrettelagt undervisning i skolen Synliggjøring av et gjennomgående fokus på 2 språks perspektiv i undervisningen på småskoletrinnet ved at innholdet i opplæringen er endret Synliggjøring forslag til endret metodikk på mellomtrinnet

7 Satsingsområder siste del av prosjektet, forts….
Evaluering – implementering og spredning: Evaluering: Internevaluering – resultater for fokuselever og foreldretilfredshet Eksternevaluering – Rambøl Implementering: Av metode endringer som viser gode resultater Synliggjøring i Norges beste skole Spredning: Intern spredning til hele personalet i deltakende barnehager og skoler ved å informere i felles tid Prosjektsamling den 15 februar 2010 – hel dag for alle prosjektmedarbeidere Avslutningskonferanse for skoler og barnehager i Drammen kommune Prosjektdokumentasjon; film, på internett og som brosjyre


Laste ned ppt "GLIS Glimrende Læringsutbytte I Skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google