Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 3 Prosjektoranisering Prosjektorganisering ”Det eneste som utvikler seg av seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 3 Prosjektoranisering Prosjektorganisering ”Det eneste som utvikler seg av seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 3 Prosjektoranisering Prosjektorganisering ”Det eneste som utvikler seg av seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter Drucker

2 Del 3 Prosjektoranisering Daglig leder Prosjektorganisasjonen innebygget i basisorganisasjonen SalgsavdelingTeknisk avdelingØkonomiavdeling Administrasjons avdeling Prosjekt FOU- avdeling Prosjekt

3 Del 3 Prosjektoranisering Ledelse Produksjons- styring Data- behandling Økonomi og regnskap Prosjekt A Prosjekt B Prosjekt C Prosjektleder Avd. leder Matriseorganisasjon

4 Del 3 Prosjektoranisering Daglig leder Adskilt prosjektorganisasjon Prosjekt planlegging Administrasjons avdeling Salgs avdeling Økonomi- avdeling Teknisk avdeling FOU- avdeling Prosjekt

5 Del 3 Prosjektoranisering Oppdragsgiver/ basisorganisasjon Oppdrags ansvarlig Avd. leder M e d a r b e i d e r e Avd. leder Prosjekt medarbeider ProsjektlederReferansegruppe Prosjekt organisasjon Prosjektansvarlig (styringsgruppe) Daglig leder (Oppdragsgiver) Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjektorganisasjon

6 Del 3 Prosjektoranisering Organiseringen av prosjektet • Organiseringen må tilpasses prosjektets kompleksitet og omfang • Enkeltpersoner kan inneha flere roller, særlig i mindre prosjekt

7 Del 3 Prosjektoranisering Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig er prosjektlederens nærmeste overordnede og er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og resultat. Prosjektansvarlig skal hovedsakelig ha ansvar for den strategiske tilrettelegging og sikre at mål og ressurser er samstemte.

8 Del 3 Prosjektoranisering Prosjektleder Prosjektleder er den person som er entydig ansvarlig for å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer som er lagt og for å nå de fastsatte mål.

9 Del 3 Prosjektoranisering Referansegruppen Referansegruppen opprettes ved behov, og er en samling fagpersoner som støtter prosjektlederen med faglige vurderinger. Referansegruppen har kun en rådgivende funksjon.

10 Del 3 Prosjektoranisering Prosjektmedarbeiderne Prosjektmedarbeiderne er ansvarlig for den delen av oppgaven som de blir tildelt. Ansvaret inkluderer utførelse av eget arbeid, samarbeid med andre i og utenfor prosjektet, samt rapportering av resultater, styringsdata og potensielle problemer til prosjektleder.

11 Del 3 Prosjektoranisering Ansvarsdeling mellom linje og prosjekt Prosjektleders ansvar: •Gjennomfører prosjektet i henhold til planer og mål •Avgjør prioriteringer og disponeringer i prosjektet •Disponerer prosjektmedarbeidere og økonomiske ressurser innenfor prosjektbudsjettets rammer.

12 Del 3 Prosjektoranisering Linjeleders ansvar: •Generelt personalansvar •Ansvarlig for at nødvendig kompetanse og kapasitet finnes •Formelt ansvarlig for faglig resultat Ansvarsdeling mellom linje og prosjekt

13 Del 3 Prosjektoranisering Regler for samspill mellom prosjekt og linje •Valg av prosjektdeltakere skal gjøres med utgangspunkt i kompetanse- og ressursbehov. •Enhver prosjektmedarbeiders ressursinnsats skal avtales mellom prosjektleder og linjeleder. •Når et prosjekt har fått tildelt sine medarbeidere, tilhører disse prosjektet i det tidsrom og omfang som er avtalt.

14 Del 3 Prosjektoranisering Regler for samspill mellom prosjekt og linje (forts) •Prosjektmedarbeidere skal ikke trekkes ut av prosjektet - uten etter avtale med prosjektleder. •Ved fravær av medarbeidere må ressurs- situasjonen tas opp og avklares på nytt.


Laste ned ppt "Del 3 Prosjektoranisering Prosjektorganisering ”Det eneste som utvikler seg av seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google