Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektorganisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektorganisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektorganisering
”Det eneste som utvikler seg av seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner” Peter Drucker Del 3 Prosjektoranisering

2 Prosjektorganisasjonen innebygget i basisorganisasjonen
Daglig leder Salgsavdeling Teknisk avdeling Økonomiavdeling Administrasjons avdeling FOU- avdeling Prosjekt Prosjekt Prosjekt Del 3 Prosjektoranisering

3 Del 3 Prosjektoranisering
Matriseorganisasjon Ledelse Økonomi og regnskap Data- behandling Produksjons- styring Avd. leder Avd. leder Avd. leder Prosjekt A Prosjektleder Prosjekt B Prosjektleder Prosjekt C Prosjektleder Del 3 Prosjektoranisering

4 Adskilt prosjektorganisasjon
Daglig leder Prosjekt planlegging Salgs avdeling Teknisk avdeling Økonomi- avdeling Administrasjons avdeling FOU- avdeling Prosjekt Prosjekt Del 3 Prosjektoranisering

5 Del 3 Prosjektoranisering
Forholdet mellom basisorganisasjon og prosjektorganisasjon Oppdragsgiver/ basisorganisasjon Prosjekt organisasjon Daglig leder (Oppdragsgiver) Oppdrags ansvarlig Prosjektansvarlig (styringsgruppe) Avd. leder Avd. leder Avd. leder Prosjektleder Referansegruppe Prosjekt medarbeider M e d a r b e i d e r e Del 3 Prosjektoranisering

6 Organiseringen av prosjektet
Organiseringen må tilpasses prosjektets kompleksitet og omfang Enkeltpersoner kan inneha flere roller, særlig i mindre prosjekt Del 3 Prosjektoranisering

7 Del 3 Prosjektoranisering
Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig er prosjektlederens nærmeste overordnede og er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og resultat. Prosjektansvarlig skal hovedsakelig ha ansvar for den strategiske tilrettelegging og sikre at mål og ressurser er samstemte. Del 3 Prosjektoranisering

8 Del 3 Prosjektoranisering
Prosjektleder Prosjektleder er den person som er entydig ansvarlig for å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer som er lagt og for å nå de fastsatte mål. Del 3 Prosjektoranisering

9 Del 3 Prosjektoranisering
Referansegruppen Referansegruppen opprettes ved behov, og er en samling fagpersoner som støtter prosjektlederen med faglige vurderinger. Referansegruppen har kun en rådgivende funksjon. Del 3 Prosjektoranisering

10 Prosjektmedarbeiderne
Prosjektmedarbeiderne er ansvarlig for den delen av oppgaven som de blir tildelt. Ansvaret inkluderer utførelse av eget arbeid, samarbeid med andre i og utenfor prosjektet, samt rapportering av resultater, styringsdata og potensielle problemer til prosjektleder. Del 3 Prosjektoranisering

11 Ansvarsdeling mellom linje og prosjekt
Prosjektleders ansvar: Gjennomfører prosjektet i henhold til planer og mål Avgjør prioriteringer og disponeringer i prosjektet Disponerer prosjektmedarbeidere og økonomiske ressurser innenfor prosjektbudsjettets rammer. Del 3 Prosjektoranisering

12 Ansvarsdeling mellom linje og prosjekt
Linjeleders ansvar: Generelt personalansvar Ansvarlig for at nødvendig kompetanse og kapasitet finnes Formelt ansvarlig for faglig resultat Del 3 Prosjektoranisering

13 Regler for samspill mellom prosjekt og linje
Valg av prosjektdeltakere skal gjøres med utgangspunkt i kompetanse- og ressursbehov. Enhver prosjektmedarbeiders ressursinnsats skal avtales mellom prosjektleder og linjeleder. Når et prosjekt har fått tildelt sine medarbeidere, tilhører disse prosjektet i det tidsrom og omfang som er avtalt. Del 3 Prosjektoranisering

14 Regler for samspill mellom prosjekt og linje (forts)
Prosjektmedarbeidere skal ikke trekkes ut av prosjektet - uten etter avtale med prosjektleder. Ved fravær av medarbeidere må ressurs- situasjonen tas opp og avklares på nytt. Del 3 Prosjektoranisering


Laste ned ppt "Prosjektorganisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google