Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lover Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lover Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lover Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven
Folkehelseloven Smittevernloven

2 Barn og unge Lovpålagte oppgaver: Barnekontroller Skolehelsetjeneste
Helsestasjon for ungdom Fysioterapi Habiliteringsarbeid og Individuell plan for de med spesielle behov

3 Barn og unge Andre oppgaver (ikke lovpålagte): Fritidstilbud - klubber
Kulturtilbud – nysirkus, opera 2011 Kriminalitetsforebygging: skole-voldsdrop outs,konfliktarbeid, voldsproblematikk Tiltak rettet mot familier med lav økonomi- turgruppe, ”Alle skal med” Ergoterapi og tilpasse hjelpemidler

4 Voksne Lovpålagte oppgaver: Helsetjeneste for innsatte
Svangerskapskontroll Fysioterapi, kommunal og privat Smittevernarbeid i samarb m/bydelsoverlegen

5 Voksne - eldre Andre oppgaver (ikke lovpålagte):
Kulturtilbud; Å gård, kultursene Nærmiljøsentre inkludert tilbud til eldre og utlånssentral Dagsenter Ergoterapi og utbedring av bolig

6 Utfordringer Balanse mellom tilbud til barn, unge, familier, voksne/eldre Økning i barnebefolkningen Forståelse på tross av språk og kultur Stor etterspørsel etter tjenester til barn og unge – reduksjon i tilbud ved sykdom ansatte Møte eldres behov i fremtiden

7 Frivillighet Brukermedvirkning Videreføring av gode prosjektresultater innenfor de økonomiske rammene Samhandlingsreformen Videreutvikling av tverrfaglig samarbeid

8 Samarbeid forebyggende og Groruddalssatsningen i 2012
Politisk vedtatt Forberede overtagelse av aktiviteter Prosessen har startet

9 Noen tall 2011 386 nye gravide 535 fødsler
150 hjemmebesøk etter fødsel 210 besøk pr kveld i fritidssenter 250 deltaker Nysirkus 3600 (ca) skolebarn 154 konsultasjoner Helsestasjon for ungdom

10 415 registrerte brukere nærmiljøsentrene inkludert 50 fra Å seniorsenter
35 frivillige til seniortilbudene 165 arrangementer Å gård


Laste ned ppt "Lover Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google