Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren Et samarbeid mellom Klepp – Gjesdal – Sandnes – Time Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.141.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren Et samarbeid mellom Klepp – Gjesdal – Sandnes – Time Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.141."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren Et samarbeid mellom Klepp – Gjesdal – Sandnes – Time Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.141

2 Kommunestatus Gjesdal – 11 000 Time – 17 500 Klepp – 18 000 Sandnes – 71 000 Innbyggere totalt 117 000 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.142

3 Status Kleppheimen 3 etg. fra 01.10.13 Klepp er vertskommune ved oppstart 12 senger Årsverk Leder + lege + rengjøring Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.143

4 Arbeidsgruppe: Hver kommune sin representant Kommuneoverlege i vertskommunen HTV i Norsk Sykepleierforbund Helse Stavanger HF Prosjektmedarbeider som leder av gruppa Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.144

5 Lovgrunnlag Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd - Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp, døgnopphold Nasjonal helse og omsorgsplan (2011 – 2015) Delavtale 4 mellom kommuner og Helse Stavanger HF Veiledningsmateriell utarbeidet av Helse direktoratet Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.145

6 Kompetansebehov Personale med Akuttkompetanse God fagkompetanse Generell kompetanse God prosedyre- og teknisk kompetanse Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.146

7 kompetanseplan 14 dager før oppstart opplæringsdager for personalgruppa. Halvårshjul med internundervisning. Aktuelle eksterne kurs. Previsitten – en viktig læringsarena. Hospiteringsordninger vurderes. Stilles krav til den ansatte om egen oppdatering på fagområder og prosedyrer en kommer sjelden borti. Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.147

8 Bemanning Legetilsyn med kort responstid Tilsynslege – legevaktsordning Beredskapsvakt i kommunene Tilstedevakt ved sykepleier 24 timer/ døgn Renhold/servicepersonale Mulighet for dialog med personer i spesialisthelsetjenesten Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.148

9 Legedekning 3 timer / seng / uke tilsvarer 100 % legestilling på dagtid i tiltaket. Beredskapsvakt: Kl. 18.00 – 23.00 hverdag Kl. 10.00 – 23.00 lørdag – søndag 2 timer aktiv vakt i avd. lørdag og søndag Vaktordning på natt: Ordinær legevakt. Kåre Øygarden 11.03.149

10 Tildelingskriterier Tilgjengelig døgnet rundt Kort liggetid Fastlege/tilsynslege/legevaktlege kan legge inn pasienter Diagnose skal foreligge før inntak Tilsynslege skriver ut pasienter Avtale med heimkommune om videre oppfølging Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1410

11 Pasientgruppe Innbyggere i Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes Pasienter med akutt forverring av kjent tilstand. (KOLS, andre kroniske sykedommer) Pasienter med akutt sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling (ulike infeksjonstilstander ) Palliativ behandling Pasienter med behov for kort tids observasjon Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1411

12 V/ankomst avd. Pasienten skrives inn i DIPS (DIPS-pilotprosjekt) Rutinemessige prøver og undersøkelser (Tp,vekt,BT,puls,EKG,resp,urinstix,div blodprøver) Tilsyn lege (dagtid) Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1412

13 Status Beleggsprosent: ca 50%. Store variasjoner! Noen pasienter - ”svingdørspasienter” (hyppige innleggelser spesialisthelsetjenesten). Opplever at tilbudet blir brukt både før, i stedet for og også etter behandling i sykehus. Ca 5% overflyttes til sykehus Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1413

14 Samarbeid Fagråd: repr fra hver kommune, repr fra Helse Stavanger + leder+lege. Lege i avd. rådfører seg med spesialister på SUS v/behov – direkte kontakt. Sykepleiere i avd. har mulighet til å bruke sykepleiefaglig veiledning v/behov (tlf.tjeneste SUS) Godt samarb. med ambulansetjenesten. Godt samarbeid med røntgentjeneste på Sandnes. Godt samarbeid med rekv. blodprøver,SUS Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1414

15 Suksessfaktorer God legedekning /høy kompetanse Tilbudet må være kjent (INFORMASJON – fastleger/befolkning) Positiv holdning fra sykehuset Positive erfaringer fra pasienter/pårørende Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1415

16 Erfaringer/ utfordringer Svært diagnosespekter Alvorlighet/fallhøyde viktigere enn diagnoser Overflytting utskrivingsklare pasienter Samarbeidsavtale med ”Pasientreiser” Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1416

17 Takk for oppmerksomheten Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.1417 e


Laste ned ppt "Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren Et samarbeid mellom Klepp – Gjesdal – Sandnes – Time Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.141."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google