Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”

2 Individuell plan for palliative pasienter I Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen blir det framhevet at individuell plan for palliative pasienter skal inneholde: • Pasienten sitt skriftlige samtykke • Koordinator, for eksempel hjemmesykepleier/kreftsykepleier • Pasientens mål • Ansvarlig tjenesteyter for hvert tjenesteområde • Kontaktoversikt og ansvarsfordeling inkludert natt, kveld og helg • Avtalt oppfølging • Klare retningslinjer ved eventuell innleggelse. Dersom åpen innleggelse/åpen kontakt blir brukt, skal dette være klart definert.

3 Mål: At pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud •Forskning og brukererfaring viser at pasienten blir lyttet til, møtt med respekt, tillit og oppmuntring, og får hjelp til å se muligheter •Pasienten opplever forutsigbarhet og trygghet i møte med hjelpeapparatet

4 Eksempel Individuell plan i palliasjon

5 Individuell plan •Samtykke til utarbeidelse av individuell plan –Jeg vil at det utarbeides en individuell plan for meg. –Jeg har forstått hva individuell plan er, og hva det innebærer å delta i ordningen. –Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. •Samtykket gjelder f.o.m, dato: •Ny gjennomgang, dato: •Jeg ønsker at en annen person skal delta sammen med meg, navn: •Jeg samtykker at plandokumentet kan distribueres til de personer som skal yte bidrag ifølge planen. •Det skal gis samtykke fra meg hvis andre personer enn de som er involvert i tjenestetilbudet har behov for plandokumentet. •Underskrift av tjenestemottaker og koordinator

6 Mine ønsker og mål: •Jeg ønsker å dø hjemme •Jeg ønsker å ha færrest mulig personer inn i mitt eget hjem •Jeg ønsker å sitte i ”førersete” så lenge som mulig

7 Mine behov for tjenester og assistanse: DatoMine behov for tjenester og assistanse Mine ressurser Ansvarlig tjenesteyterAvslutt dato Pleie og tilsynfamilie Hjemmesykepleie 4 x daglig /definere tjenester Hjemmesykepleie og kreft- /ressurssykepleier Hjemmesykepleie 1 x om natten /definere tjeneste Nattpatrulje Fysioterapi/hjelpemidl Fysioterapeut Fastlege hjemmebesøk ved behov Fastlege og ressurs spl. Samtale fastlege og hjemmesykepleie Fastlege og kreft- /ressurs sykepleier Medikamenter for døende Fastlege og kreft- /ressurs sykepleier

8 Mine pårørendes behov/ønsker: DatoMine pårørendes behov/ønsker Ansvarlig tjenesteyter/ koordinator Avsluttet dato Støtte, informasjon og samtale Kreft- /ressurssykepleier AvlastningHjemmesykepleie Annet:

9 Kontaktoversikt: PårørendeTelefonTilgjengelighet kone……. datter…… datter……. Koordinator Palliasjon - /kreft- /ressurs- sykepleier ……..Dagtid for alle Ettermiddag/kveld for helsepersonell til kl. 22.00 Bestillerkontor…….Dagtid

10 Kontaktoversikt: PrimærhelsetjenestenTelefonTilgjengelighet Fastlege: (navn)Kontor: Mobiltelefon: Dagtid Ettermiddag/kveld for helsepersonell til kl. 22.00 Kreft- /ressurssykepleier: (navn) Kontor: Mobiltelefon: Dagtid Ettermiddag/kveld for helsepersonell til kl. 22.00 Hjemmesykepleie vakttlf:……Dag og kveld til kl. 22.00 Nattpatrulje:….Fra kl. 22.00 – 08.00 Fysioterapeut: (navn)….Dagtid Lindrende Enhet:….Døgnkontinuerlig Lege Lindrende Enhet:MobiltelefonTilgjengelig for helsepersonell (stort sett) døgnkontinuerlig. Ta kontakt med Lindrende Enhet når en ikke får svar Legevakt…Døgnkontinuerlig

11 Kontaktoversikt: SykehusTelefonTilgjengelighet Kreftavdeling 1K…….Hele døgnet Pas ansvarlig lege (navn)……Dagtid Pas ansvarlig. sykepleier på pol. (navn) ……. Dagtid Mobilt palliativt team….. Dagtid

12 Tilleggsark/vedlegg: •ESAS /smertekart •Ukeplan •Skjema for behovsmedikasjon •Kommunikasjonsark •Aktuelle søknader og vedtak, planer og avtaler med ansvarspersoner

13 Mine ønsker og mål: Situasjon: Pasient med KOLS på langtidsavdeling. Har hatt hyppige innleggelser. Lite effekt av siste innleggelsene. •Jeg ønsker å kunne få god hjelp på sykehjemmet •Jeg ønsker ikke å bli innlagt igjen på sykehuset ( pga lungesykdommen)

14 Mine behov for tjenester og assistanse: DatoMine behov for tjenester og assistanse Mine ressurser Ansvarlig tjenesteyterevaluer ings dato vurdere behandlingsintensitet pasientSykehjemslege og ansv. spl. Pleie og tilsynpleiepersonalet Tilsyn om nattenTilsyn 4 ganger i løpet av vakten og ved behov Fysioterapi Fysioterapeut 3 dager i uken Avtalt evt. medikasjonSykehjemslege og ansv. spl. God symptomlindringpleiepersonalet og sykehjemslege, legevakt når legen ikke er tilgjengelig BIPAP ktr.og hjelpventilasjonsspl.- dagtid Samråd med lungelegeSykehjemslege – dagtid Samtaler med prestmenighetspresten

15 Mine pårørendes behov/ønsker: DatoMine pårørendes behov/ønsker Ansvarlig tjenesteyter/ koordinator evalueri ngs dato Støtte, informasjon og samtale primærkontakt informasjonSykehjemslege og ansv. spl Annet:

16 Kontaktoversikt: PårørendeTelefonTilgjengelighet kone……. datter…… sønn……. Koordinator Primærkontakt……..Innenfor arbeidstid. Bestillerkontor…….Dagtid Fysioterapeut (navn)…..dagtid Menighetsprest ( navn)…Dag og kveld etter avtale

17 Kontaktoversikt: PrimærhelsetjenestenTelefonTilgjengelighet Sykehjemslege (navn):Kontor: Mobiltelefon: Dagtid Ettermiddag/kveld for helsepersonell til kl. 22.00 Primærkontakt (navn) Kontor: Mobiltelefon: Dagtid Ettermiddag/kveld for helsepersonell til kl. 22.00 Ansv. sykepleie…..Dag og kveld sykehjemslegevakt:……Ettermiddag 18-21, lø og sø 15-18 Nattevakt spl.….Fra kl. 22.00 – 07.30 Fysioterapeut: (navn)….Dagtid Lindrende Enhet:….Døgnkontinuerlig Legevakt…Døgnkontinuerlig

18 Kontaktoversikt: SykehusTelefonTilgjengelighet lungeavdelingen…….Hele døgnet Pas ansvarlig lege (navn)……Dagtid Pas ansvarlig. sykepleier på pol. (navn) …….Dagtid Ventilasjons spl.…..dagtid

19 Tilleggsark/vedlegg: •ESAS /smertekart •Ukeplan •Skjema for behovsmedikasjon •Kommunikasjonsark •Aktuelle søknader og vedtak, planer og avtaler med ansvarspersoner


Laste ned ppt "Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google