Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ”Uønsket deltid” I Drammen kommune – status høsten 2011 Partssammensattsamarbeidsutvalg 14/11-11 Prosjektleder Lisbeth Bakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ”Uønsket deltid” I Drammen kommune – status høsten 2011 Partssammensattsamarbeidsutvalg 14/11-11 Prosjektleder Lisbeth Bakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt ”Uønsket deltid” I Drammen kommune – status høsten 2011 Partssammensattsamarbeidsutvalg 14/11-11 Prosjektleder Lisbeth Bakken

2 Bakgrunn i Drammen kommune: Frem til 2010, Kvalitetskommuneprogrammet – ”Uønsket deltid”, var i siste pulje her Nå, Utviklingsprogrammet ”Sammen for en bedre kommune”, er i første pulje her. Første samling for deltagere i programmet er 6/12-11.

3 ”Sammen for en bedre kommune”: Regjeringen, KS og arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtale i mars 2011. Avtalen tar for seg utfordringene: Sykefravær Kompetanse/rekruttering Heltid/deltid Omdømme

4 Tre delprosjekter i Drammen: ”Fra ufaglært til faglært” Nye arbeidstidsordninger Vikarpool

5 Definisjon i Drammen: En kvalifisert person som: ønsker seg høyere avtalt arbeidstid, kan starte med økt arbeidstid innen tre måneder, er villig til å ta imot et tilbud, selv om det kan innebære endret arbeidssted og/eller andre gjeldende arbeidstidsordninger enn vedkommende har i sin stilling.

6 Uønsket deltid i Drammen per 2010: 282 av 448, svarte at de ønsket seg høyere stilling. ca 50 % av de 282 fylte definisjonen på uønsket deltid i Drammen 121 personer hadde per juni 2011 fått høyere stillingsbrøk, 29 av disse var kommet opp i 80 % eller mer. Ytterligere ca 30 personer får ønsket stillingsbrøk i igangsatte/vedtatte planlagte tiltak Ny måling av uønsket deltid i 2012, manuell kartlegging ved oppstart av 2012

7 Personalpolitisk tiltak: Ikke ”lov” å ansette nye i mindre en 50 % stillingsbrøk Alle ledige stillinger skal drøftes med TV, med tanke på uønsket deltid

8 Fra ufaglært til faglært: 20 fast ansatte startet utdanning i august 2010, ferdig i desember 2011. Nytt opptak startet. Oppstart skole januar 2012. 27 søkere per 12/11-11.

9 Arbeidstidsordninger, vårt mål: ”Å utvikle et sett ulike arbeidstidsordninger som kan tilfredsstille ulike ansattes livs faser”.

10 Arbeidstidsordninger så langt: Samarbeidsturnus, med og uten overbooking i turnus: - Hjemmetjenestene i kommunen, minus to avdelinger - Avdeling for rus/psykiatri på Åskollen bo- og service senter - Lindrende avdeling DGKS (flere avdeling her, ønsker å innføre det samme i 2012) - To boliger for psykiatri med ca 30 ansatte, Omsorgstiltakene 2+2+3 pilot, med seniorpolitiske tiltak: - Avdeling D på Strømsø bo- og service senter 6. hver helg med lange vakter + samarbeidsturnus - To boliger for psykiatri i Omsorgstiltakene med ca 30 ansatte, 6 personer ønsket lange vakter i helg, Tredje hver helg + fire lørdager og søndager ekstra + samarbeidsturnus: -Fjell og Fredholt bo- og service senter i et samarbeidsprosjekt

11 Avdeling D på Strømsø: 2+2+3 turnus, stjernetid og seniorpolitiske tiltak Avdeling demens, sykehjem. Startet 3/10-11. To seniorer i 100 %. Arbeider 88 % med 100 % lønn. Kompetansehevingstiltak innenfor demens Prosjektet følges av Synergi helse Pasientenes helsetilstand måles. F.eks ernæring/vekt og medikamentbruk Aktiviteter og pårørendetilfredshet undersøkes

12 Turnus 2+2+3:

13 Fakta i pilot 2+2+3: Avdelingen før Avdelingen i pilot Årsverk 8,12 10,24 Antall ansatte 1412 Antall ulike stillingsbrøker 144 Antall ulike vaktlengder129 Ukentlig arb. tid i turnus35,5 t33,6 t Antall ferie uker56 Antall på ufrivillig deltid80

14 Pilot vikarpool: (startet 3/1-11) Nå: Administrativ enhet 3,1 årsverk Alle årets dager, 8-22/12-22 Natt HBT og IBT Ca 1500 vakter til nå. Planlagt utvidelse: 0,8 årsverk til fem boliger i Omsorgstiltakene med midler til 0,6 årsverk fra ”Sammen for en bedre kommune”, 0,2 årsverk egne midler 3 sykehjem dag/kveld/natt

15 Resultater vikarpool: Redusert overtidsbruk Hospitering til sårbare avdelinger Redusert bruk av leders tid til innleie Redusert belastning for ansvarlig på vakt helg, når akutt fravær meldes

16 En spennende tendens: Samarbeidsturnus i kombinasjon med overbooking i turnus (grunnet økte stillingsbrøker) – mer en halvering av det egenmeldte fraværet.

17 Suksess kriterier: Toppforankret God informasjon og kunnskapsoverføring ut i alle rekker Frivillighet i balanse med krav til fleksibilitet Stabilitet i prosjektledelse og medarbeidere Noe egne midler – gir muligheter til å søke eksterne midler: - Fylkesmann, kompetansemidler kr 125 000.- i 2011. - ”Sammen for en bedre kommune” – stimuleringsmidler fra Kommunal- og regionaldep. Kr 300 000.- per år. (Vikarpool) - Arbeids- og velferdsdirektoratet – midler til ”Uønsket deltid” kr 1 145 000.-. (Avd D Strømsø tre mnd i 2011 og hele 2012)

18 Utfordringer så langt: Fire kommunaldirektører på 2 år Utskiftninger/fravær av ledere, to virksomhetsledere på samme sted som for to år siden Komplisert å nå ut til alle med informasjon Tillitsvalgte med mange ”hensyn å ta”


Laste ned ppt "Prosjekt ”Uønsket deltid” I Drammen kommune – status høsten 2011 Partssammensattsamarbeidsutvalg 14/11-11 Prosjektleder Lisbeth Bakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google