Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KØH Døgnopphold Østre Agder Erfaringer 2013. Lovgrunnlag for etablering KØH • Hjemlet i lov om kommunale H- og O-tjenester • Kommunen skal sørge for tilbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KØH Døgnopphold Østre Agder Erfaringer 2013. Lovgrunnlag for etablering KØH • Hjemlet i lov om kommunale H- og O-tjenester • Kommunen skal sørge for tilbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 KØH Døgnopphold Østre Agder Erfaringer 2013

2 Lovgrunnlag for etablering KØH • Hjemlet i lov om kommunale H- og O-tjenester • Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

3 Før etablering av KØH • Inngå avtale med SSHF om etablering, hvor SSHF forplikter seg til å dekke kostnadene i prosjektperioden • Stipulert ca. 12 KØH-senger i Østre Agder ved full drift (4000 liggedøgn) • Liggetid ca. 72 timer pr. opphold • Etablere styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe

4 Opptrappingsplan • Hospitering i Akuttmottaket SSA fra 03-13 • Kartlegging akuttmottaket fra 04-13 • Etablering av 2 senger Myratunet fra 05-13 • Utvidelse til 5 senger fra 10-13 • Videre utvidelse fra 05-14 • Alle 8 kommuner i Østre Agder deltar • Rapportering på kommunenivå

5 Legetjenester dagtid 08-16 • Egen KØH-lege tilknyttet Myratunet • Daglig undersøkelse av inneliggende pasienter • Møter med KØH-teamet • Vurdere behandlingsopplegg • Avgjøre utskriving • Skrive epikrise som følger pasienten videre • Journalføring i Gerica

6 Legetjenester 17-23 • Egen vaktordning • Telefonberedskap • Godkjenning av innleggelser • Utrykning ved behov • Responstid 30 minutter • Journalføring ved utrykning • Legevakt brukes ved behov

7 Legetjenester 23-08 • Legevakt dekker telefonberedskap • Legevaktlege har ansvar for å godkjenne innleggelser • Ved behov for undersøkelse transporteres KØH-pasient til LV eller direkte til akuttmottak

8 Legetjeneste i helger • Vaktordning kl. 08-23 • Lege avlegger visitt på Myratunet mellom kl. 10 og 16 etter behov • Rykker ut ved behov i samråd med sykepleier • Telefonvakt • Legevakt som på hverdager 23-08

9 Erfaringer 2013 • 95 pasienter • 85 fra Arendal kommune • 35 innlagt fra akuttpoliklinikken SSA • 30 fra fastleger • 25 fra legevakt

10 Kasuistikk • Mann f. 36. Bor alene i liten leilighet. Har hatt slag. Dysfasi og nedsatt førlighet. Falt i hjemmet og skadet høyre kne. Tatt rtg. På SSA. Ikke funnet brudd. Trenger noen dager til å komme seg på beina. Uheldig og falt på MT. Brudd venstre håndledd. Opphold derfor forlenget. Fikk korttidsplass pga usikker kognitiv funksjon. Dessuten også behov for tilrettelegging i hjemmet. 9 dager.

11 Kasuistikk • Mann f. 28. Nedsatt førlighet etter slag 2012. Falt i hjemmet og påvist brudd i høyre overarm, 3 ribben, samt forslått høyre hofte og kne. Hadde ikke hjemmesykepleie. Innlagt fra SSA da han ble vurdert til ikke å kunne reise hjem. Ble mobilisert gradvis, men fikk pneumoni og dehydrering. Behandlet med antibiotika og væske i.v. Kom seg gradvis og utskrevet til hjemmet etter 9 dager.

12 Pasientgrupper • Hovedsakelig eldre pasienter med kjente kroniske sykdommer • Akutt forverrelse pga. fall, infeksjon, dehydrering, hypotensjon, anemi m.v. • Alder 45-99 • 60 % kvinner

13 Behandling • Smertebehandling • Væskebehandling • Antibiotika • Fysioterapi/mobilisering • Observasjon og pleie

14 Videre oppfølging • 60 % til hjemmet med hjemmesykepleie • 10 % innlagt SSA • 30 % overført til kommunal plass

15 Erfaringer • Viktig supplement i behandlingstilbudet til pasienter med avklart diagnose og behandlingsbehov (redusert KMF) • Avgjørende med tett oppfølging fra erfarne sykepleiere 24/7 • Behov for daglig oppfølging av ansvarlig lege som holder kommunikasjon med fastlege, hjemmesykepleie og pårørende

16 Veien videre • Utvidelse av pasientgrupper krever tettere samarbeid med SSA og legevakt • Ytterligere styrking av legetjenesten • Flere sengeplasser • Vurdere senger i flere kommuner • Samarbeid med SSHF om komplementære tilbud (akutteam, geriatrisk dagklinikk, allmennlege i akuttmottaket m.v.)


Laste ned ppt "KØH Døgnopphold Østre Agder Erfaringer 2013. Lovgrunnlag for etablering KØH • Hjemlet i lov om kommunale H- og O-tjenester • Kommunen skal sørge for tilbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google