Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel 02. November 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel 02. November 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel 02. November 2007

2 Visjon for selvdialysesenteret •Innsats for livet •Ullevål universitetssykehus mest attraktivt for dialysepasienter •En bedre hverdag for dialysepasienter •Service og trivsel

3 Bakgrunn for selvdialysesenteret

4 Kronisk sykdom Økende populasjon av personer med kronisk sykdom krever endring i helsevesenets tilnærming Målet er ikke å kurere men å fungere på best mulig måte lengst mulig.

5 Nye lover som setter nye økte krav til helsevesenet Lov om spesialisthelsetjeneste: § 3-8 Sykehusets oppgaver 4. Opplæring av pasienter og pårørende Lov om pasientrettigheter: § 3-1 Pasientens rett til medvirkning Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen

6 Kvalitetsforbedring • Nyreskole •PD - poliklinikk •Komplementært dialysetilbud

7 Hvorfor selvdialyse? •Nye helselover •Ansvarsfølelse for egen sykdom •Kostnadseffektivt •DET NYTTER PRISEN 2004

8 Selvdialysesenteret Offisiell åpning 9. Februar 2004 •Ved åpningen –14 plasser –8 pasienter –2 sykepleiere, 1 hjelpepleier, avd.sykepleier –Åpent dagtid mandag – fredag •I dag –14 plasser –29 pasienter –5 ½ sykepleiere, 1hjpl, ½ postvert, seksj.sykepleier –Åpent dagtid mandag -lørdag + 3 kvelder pr. uke

9 Det fysiske miljøet. •Store og åpne lokaler •Kun en type maskin å forholde seg til •Eget inngangskort til pasientene •Eget låsbart garderobeskap til hver enkelt •Egen mat buffet •Uttak til Internett ved en del av plassene

10 Selvdialysesenteret

11

12

13 Organisering •Gruppesykepleie •Pasientansvarlig sykepleier •Rapport •Pleiefaktor 1:4

14 Utvelgelseskriterier til selvdialyse •Medisinsk egnet –Ikke alvorlige kompliserende medisinsk sykdommer som: •Dårlig kontrollert DM •Langtkommen leddgikt •Hjertesvikt kl 3 og 4 •Angina pectoris kl 3 og 4

15 Utvelgelseskriterier •Pasienten må kunne dialyseres i dialysestol •Pasienten må ha ønske om økt innsikt i egen sykdom og behandling •Språk •Pasienten må etter opplæring, mestre dialyseprosedyren •Helhetsvurdering

16 Sykepleierfunksjon •Undervisning •Opplæring •Tilrettelegging

17 Endring av roller Pasientene: eksperter på egen sykdom og mestring Helsepersonell: eksperter på opplæring, tilrettelegging og yte service

18 Endring av roller og arbeidsoppgaver •PASIENTEN: •Trer maskinen •Skriver i dialysekurven •Beregner væsketrekk •Henter mat •Kopler seg selv til og fra maskinen •SYKEPLEIEREN: •Underviser •Går visitt med legen •Kopler pasientene til og fra maskinen •Skifter filter på HDF maskinen •Sjekker vannrenseanlegget •Tar vannprøver •Vasker •Lager mat

19 Erfaringer med Selvdialysesenteret. •Tre maskin •På- og Avkobling •Tilbakeføring •Startsted •Organiseringen •Stor turnover •Pasientansvarlighet

20 Hva sier pasienten? •Føler seg mindre syke når de andre pasientene er friske •Rolige, lyse omgivelser •Pasienten føler seg som en av teamet •Deler erfaringer med andre pasienter •Friere tøyler, mer herre over egen situasjon •Mye ansvar legges på pasienten •Kunnskapen om dialyse og sykdom er styrket •Fleksibilitet i forhold til oppmøte tid

21 Hva sier personalet? •Spennende å være med til å utvikle noe nytt •Må få undervisning/veiledning til å endre fokus •Ønsker å bli bedre på opplæring og mestring •Hvor mye kontroll kan vi gi pasienten? •Mer likeverd i forhold til pasientene

22 Utfordringer i tiden fremover •Utdanne personalet på veiledning og mestring •Undervisning for pasienter og pårørende •Hjemmehemodialyse •Evidensbasert praksis •Forskningsvirksomhet •Ordentlig selvdialysepasient •Unngå drenering av PD-pasienter

23 Målene for Selvdialysesenteret: •At pasienten lærer å leve med kronisk terminal nyresvikt. •Økt kompetanse hos pasienten og pårørende. •At pasienten i størst mulig grad mestrer prosedyren med hemodialyse behandling

24

25 Spørsmål? Elisabeth Hoel Tlf: 22 11 90 12 elisabeth.hoel@UUS.no


Laste ned ppt "Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel 02. November 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google