Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging og organisering av boligsosialt arbeid Hans Christian Sandlie Boligsosial utvikling i Oslo kommune, 24. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging og organisering av boligsosialt arbeid Hans Christian Sandlie Boligsosial utvikling i Oslo kommune, 24. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging og organisering av boligsosialt arbeid Hans Christian Sandlie Boligsosial utvikling i Oslo kommune, 24. september 2012

2 Vi trenger en plan! Planer som styringsverktøy for en helhetlig innsats Rambøll (2008): Omkring halvparten av landets kommuner hadde en boligsosial handlingsplan, men svært få bruker dem aktivt Handlingsprogrammer

3 Fra plan til gjennomføring - hvor vanskelig kan det være? Enkle versus sammensatte problemer Komplisert sosialt fenomen Hva er boligsosiale problemer og hva er boligsosialt arbeid? Boligsosial innsats utfordrer den kommunale organiseringen av virkemidler, både strategisk og operativt Hvilke problemer står en overfor, hva er gode løsninger og hvor finnes kompetansen?

4 Samarbeid og koordinering Boligsosiale tiltak er innvevd i mange ulike velferdsfelt og tilgodeser ulike kategorier av brukere Innsatsen krysser horisontale og vertikale skillelinjer i kommuneorganisasjonen Mange kokker …

5 Grenseflateproblemer Horisontale Faglige grenseflater: faglige uenigheter som kan være av betydning for koordinering og samarbeid Hva er utfordringene og hvordan skal de løses? Funksjonelle grenseflater: holdninger og praksis mht deling av oppgaver og ansvar i nettverk Hvem har ansvar for å gjøre hva? Økonomiske grenseflater: økonomiske og finansielle forhold som påvirker koordinering og samarbeid Hvem skal dekke ressursbruk? Vertikale Kontroll og informasjonsflyt

6 Samordning og samhandling Fragmentering eller løst koblede system? Arbeidsdeling og spesialisering Rolleforhandling og -avklaring Hvilken rolle skal den enkelte spille? Hvem har ansvar for ulike arbeidsoppgaver? Hva er de viktige problemene? Hva er de gode løsningene? Formell struktur versus uformell samhandling? Kontroll- og informasjonsrutiner (kontinuitet) Fleksibilitet og løsningsorientering (kreativitet)

7 Overordnet strategi Felles forståelse Legitimitet Forankring og eierskap Involvering og deltakelse Rapporteringsrutiner Både ovenfra og nedenfra i organisasjonen Prosessorientering Kontinuitet i planlegging og gjennomføring Tydelig ansvarsfordeling Koordinering og oppfølging


Laste ned ppt "Planlegging og organisering av boligsosialt arbeid Hans Christian Sandlie Boligsosial utvikling i Oslo kommune, 24. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google