Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling www.lp-modellen.no Torunn Tinnesand 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling www.lp-modellen.no Torunn Tinnesand 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling www.lp-modellen.no Torunn Tinnesand 1

2 Hva er LP-modellen?  En innovasjonsstrategi med tre faser: • initiering, implementering og institusjonalisering  En strategi som er basert på forskning og erfaring om hva som bidrar til elevers faglige og sosiale læring. • skolene som deltar får evaluert egne resultater sammenlignet med andre (landsgjennomsnitt).  En organisering av samarbeid mellom viktige aktører i en 2-årig utviklingsprosess (skole, PPT-OT, skoleeier)  En analysemodell og et verktøy til bedre forståelse og håndtering av utfordringer i skolehverdagen.

3 Initieringsfasen:  Analyse av hovedutfordringer – erkjenne utviklingsbehov ledergruppe, tillitsvalgte, avdelinger, lærere  Valg av utviklingsstrategi – forankre i eksisterende planer, tydelig begrunnelse  Eierforhold i hele ledergruppa  Minimum oppslutning i personalet 75 %  Klargjøring av ressursbruk gjennom hele prosessen  Ressurspersoner til sentrale roller  Organisering og tilpasning til lokal kultur

4 Organisering/roller  Lærergrupper, på tvers av etablerte team/avdelinger, 5 – 7 personer med fast gruppeleder  LP-koordinator skole: følger opp gruppeledere, kontaktperson internt og eksternt  Skolens prosjektgruppe – rektor, avd.ledere, koordinator, gruppeledere, veileder: løfte enkelte utfordringer til skolenivå, sørge for forankring og spredning av erfaringer  PPT-OT: Veiledning lærergrupper og prosjektgruppe  Skoleeier/koordinator fylke: Forankring, legitimitet, spredning?  Lillegården kompetansesenter:  Opplæring  Veiledning av lærergrupper, veiledning/oppfølging PPT-OT og gruppeledere  Nettverk: prosjektgrupper fra flere skoler  HiHm, SePU: Evaluering

5 TEORI  Systemteori: handlinger/atferd må forstås i lys av forhold i systemene de viser seg i.  Innovasjon, endring, lærende organisasjoner.  Skolekultur og ledelse: betydning for utviklings- og endringsprosesser  Kommunikasjon og samhandling i grupper.

6 Ulike perspektiver på elevenes handlinger og læring i skolen Kontekst Aktør System Individ

7 Analysemodellen Formulering av problemstilling Målformulering Informasjon Analyse av opprettholdende faktorer --------------------------------------------------------------------------- Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte tiltak Evaluering Revidering

8 Systemanalyse Elever viser lav innsats Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Opprett- holdende faktor Tiltak

9 Noen vanlige utfordringer  Uro som hindrer undervisning og læring  Elever viser lav motivasjon og innsats  Elever kommer for sent til timer  Fravær fra undervisning og prøver  Høyt fravær gjør grunnlaget for vurdering vanskelig  Yrkesfagelever viser lav motivasjon for fellesfag  Elevers bruker PC til sosiale medier i timer

10 Elevene kjenner ikke målene i læreplanen Mulige opprettholdende faktorer mht Dale/Wærness Urealistiske forventninger til egne resultater ift innsats Elevkulturen er preget av selvsentrering og små forventninger til fellesskapet Lærere gir lite konkret og læringsstøttende tilbakemelding på arbeidet Lite differensierte læringsarenaer og arbeidsmåter Lav elevaktivitet, mye instrumentell og fragmentert formidling av kunnskap Mange jobber mye utenom skolen og har liten tid til skolearbeid Lærere stiller små krav til elevene Mange elever viser lav motivasjon for skolearbeidet Skoleinnsats har lav status i ungdomsmiljøet Undervisningen er preget av ettergivenhet for å unngå bråk Lærernes holdning til lærer og elevrolle Elevene opplever at de har liten innflytelse

11 Mange takk til deltakerne!  Buskerud fylkeskommune :  Lier videregående skole  Rosthaug videregående skole  Utdanningsavdelingen, PPOT  Hordaland fylkeskommune :  Tertnes videregående skole  Voss jordbruksskule  Opplæringsavdelinga, OT-PPT, Statped Vest  Møre og Romsdal fylkeskommune:  Borgund vidaregåande skole  Ørsta vidaregåande skole  Utdanningsavdelinga, PPT, Statped Vest  Oslo kommune:  Bjerke videregående skole


Laste ned ppt "Læringsmiljø og pedagogisk analyse En strategi for skoleutvikling www.lp-modellen.no Torunn Tinnesand 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google