Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – erfaringer Christine Furuholmen 13. september

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – erfaringer Christine Furuholmen 13. september"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – erfaringer Christine Furuholmen 13. september

2 Vi har holdt på en stund…
2003: Utredning - hvordan kan vi etablere et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset med fokus på en felles organisasjon Ønske om forsøksordning med en integrert modell Etablering av helse asker og bærum

3 2004- 2009 Bærum sykehus: En robust praksiskonsulentordning
Samarbeid med kommunene om kompetanse (inkludert ambulant fra sykehuset) Faglig samarbeid lindrende senger i kommunale enheter (handlingsplan) kompetanse- kommunikasjon - kontinuitet Samarbeid om etablering av forsterket korttidssenger på Hennie Onstad (inkl felles legestilling) Elektronisk meldingsutveksling (Bærum kommune) Samarbeid om utskrivningsklare pasienter Samarbeidsutvalg og avtaler på en rekke områder. Intensjonsavtaler

4 Hospiteringsavtale Styrke kompetansen blant ansatte i spesialist -, og kommunehelsetjenesten for å gi pasienter/brukere gode helsetjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Bedre samhandlingen mellom sykehus og kommune ved å gi medarbeiderne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt, rammebetingelser og kompetanse Bygge faglig nettverk mellom helsepersonell på ulike nivå og mellom ulike fagprofesjoner Oppnå kultur -, og relasjonsbygging gjennom større innsikt i hverandres hverdag Sikre pasienter og pårørende kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet

5 Så kom Vestre Viken……. krevende å holde fokus på samhandling: Formell organisering (klinikkovergripende) Ventelistesaken Turn over av ledere Fokus på økonomi og omstilling Litt omstilling har det vært i kommunene også

6 2011-2012 Fokus samhandling: Struktur og avtaler, økonomiske virkemidler i somatikken
Etablering av formelle strukturer og møteplasser. Avtaleinstituttet (totalt 14 tjenesteavtaler) Kommunal betalingsplikt for uk pasienter stiller nye krav til dokumentasjon og rutiner Lovkrav og økonomiske virkemidler har ført til et veldig fokus på formelle strukturer og (eldre) somatiske pasienter

7 Hva er nytt? Samfunnsoppdraget er blitt mye tydeligere:
Vi har fått plikter forankret i lov (juridisk bindene avtaler) Ledelsesforankring (reduserer avhengigheten av ildsjeler på alle nivå) Vi har fått handlingsrom Vi har fått økonomiske virkemidler som tvinger oss til endring

8 Våre fortrinn Vi kjenner hverandre både på person og systemnivå
Vi har holdt på en stund Vi snakker før vi lager konflikt (selv i januar med en ”reform” kastet over oss Vi har robuste fagmiljø med høy kompetanse Vi har kort avstand, også geografisk


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – erfaringer Christine Furuholmen 13. september"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google