Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen…
Kjerneoppgavene Forretnings enhetene Integret i forretnings- enhetene Etterspørsel Fremme innovasjon ESPs Tjeneste-utsetting til eksterne leverandører Leverandører Levere endring Støtte infrastruktur What is IS Lite? As a consequence of these trends, EXP predicted the following adjustments to IS’ three macro-processes:  Driving innovation – which includes strategic planning, architecture design and business requirements definition, would be retained internally and mostly centralized for coherence and exploitation across the enterprise  Delivering change – which includes system development and support of user changes, would be mostly moved out to the business units to get the benefits of being close to customers  Supporting infrastructure – which includes desktop support and data center and network operations, would be selectively outsourced under central control for cost and efficiency The result is a lean, focused, flexible, high-value-adding IS organization - IS Lite. To help answer the question “What lessons have pioneers learned about successfully implementing IS Lite?”, EXP research conducted a survey of EXP members as well as interviews and workshops.

2 De fem kjerneområder i fremtidens organisasjon…
1 IT lederskap 2 Arkitektur utvikling 3 Forretningsutvikling 1 4 Teknologisk utvikling 5 Leverandør styring 2 3 4 Five key roles retained in IS Lite are: 1 IT leadership: IT visioning, IT/business fusion, IT resource management 2 Architecture development: IT technical design/standards 3 Business enhancement: business process analysis, project management, business relationship management 4 Technology advancement: technology R&D, technology tracking, prototyping 5 Vendor management: contract negotiation, performance management and vendor relationship management 5

3 Konsolidering av rollene i konsernet
IKT lederskap CIO Visjoner Governance/Styring Koble IKT og Forr. strategi Balansere tilbud/etterspørsel Team bygging Endrings ledelse Arkitektur utvikling Standarder 3 2 Policies 1 Planlegging Arkitektur Sikkerhet Etterspørselsiden Leverandør siden Forretnings utvikling/ løsninger Leverandør styring/ strategisk tjenesteutsetting Teknologi utvikling Oppdatert på teknologi utv. Pilotering Kopetanse sentre 3 2 Teknologi konsulent 1 Prosjekt styring Kontrakt styring 3 3 2 Prosess koordinering 2 Forr. Enhet. Leverandør styring 1 1 Drift Forretn. utvikler Avtale forvalter Kvalitets styring Steps one through six establish priorities and the five key roles. The last step combines those efforts to create a coordinated, lean IS organization. The figure provides a guide that CIOs can adapt to their individual circumstances. Samhandling leverandører Gevinst realisering Spesialister

4 1 2 3 4 5 1 IT lederskap 2 Arkitektur utvikling 3 Forretningsutvikling
4 Teknologisk utvikling 5 5 Leverandør styring

5 I den prosessorienterte organisasjonen spør man:
eKommune 2012 Hvilke tjenester tilbyr vi? Hvordan samarbeider vi internt for å gi best mulig tjenester? Hvem er ”kundene” våre? Hvordan behandler vi kundene våre? Kjernen i prosesstankegangen er at virksomheten styres ved hjelp av definert prosesser, samspillet mellom dem og kontinuerlig kontroll med at prosessene når sine mål.

6 Arbeids- og informasjonsflyt
eKommune 2012 Hva (aktiviteter) Hvem (rolleinnehaver) Hvordan (arbeidsflyt) Det er dette vi lager en grafisk modell av. Hvilke aktiviteter gjennomføres, hvem utfører dem, og hvordan flyter saken fra rolle til rolle fra begynnelse til slutt De ulike personene i en slik kjede innehar ulike roller. En rolle utgjøres av de aktivitetene rolleinnehaveren utfører, det ansvaret han eller hun har, og de fullmaktene vedkommende er tildelt. Informasjonsflyt: 2 årsaker. Informasjon som overføres fra rolle til rolle. Informasjon som oppstår i prosessen som videreføres til de som ikke er aktive i prosessen.

7 IKT som verktøy for tjenesteutvikling
Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Steinkjer

8 eGevinst i Lyngdal kommune
Hvordan skape et størst mulig potensial for gevinster? Bruk av IKT verktøy som en støtte for endringer i Styringsform, Arbeidsprosesser og Kompetanse Strukturerte endringer ved hjelp av eGevinst metoden 8

9 Prosessmodell før SFO 9

10 Prosessmodell fremtid SFO
10

11 Digital Natives….


Laste ned ppt "Dagens virksomhetsmodell: Den strategiske kjernen…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google