Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ”Blandet drops” IKT og utfordringer for barnehagemyndighet i kommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ”Blandet drops” IKT og utfordringer for barnehagemyndighet i kommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ”Blandet drops” IKT og utfordringer for barnehagemyndighet i kommunen.

2  Hvilke ”drivkrefter” finnes det i barnehagene i vår egen kommune?  Bruke de superbrukerne som finnes i barnehage etaten - hvor er de?  Kartleggingsarbeid –hva trenger vi å vite om den enkelte ansattes digitale kompetanse?  Legge forholdene til rette for de gode teamene Hvem utgjør et godt team? 2

3 3 Skape de gode kunnskaps og læringsarenaene i egen organisasjon. Nettverk Arbeidsgrupper Alt krever tilrettelegging og tid

4 4 Bruker vi for mye tid på å overbevise og få med ”motstreberne” i stedet for å bygge opp omkring engasjement og motivasjon hos de som VIL? IKT i barnehagen er ikke et ”valgfag”! En utfordring å være tydelig nok

5  Tema IKT utfordrer personalet på en ny og for mange skremmende måte.  For mange er dette helt nytt og ukjent, det må det tas hensyn til ulikt utgangspunkt hos den enkelte ansatte.  Skape trygge rammer i opplæringen *gruppearbeid. * nettverksgrupper. *fokus i egen barnehage. 5

6 Planlegging: Hvor begynner vi og med hvem begynner vi? Målrettet : realistisk prosjektplan/arbeidsplan og forankring både i kommunens ledelse og politisk Prioritering: Hva skal vi satse på, hva trenger vi av IT kunnskap for å innfri det som forventes av oss i barnehagene? Lojalitet: det er med og mot vind, det kreves lojalitet fra den enkelte i forhold til satsingsfeltet vi har bestemt oss for. 6

7  Økonomi og vilje til å satse på barnehage innen kommunens ledelse og politiske nivå.  Barnehage som en viktig læringsarena i tidlig innsats. Aksept og felles holdning til barnehage som en viktig del av utdanningskjeden.  En oppdatert barnehagesektor på digitale verktøy og programvarer en økonomisk utfordring. Her må en tenke nytt 7

8  Ha høye forventninger til deltakelse og initiativ fra alle ansatte.  Medvirkning og eierforhold mulighet til å kunne påvirke innhold og fremdrift. 8

9  Skape rom og tid i en hektisk barnehagehverdag.  Utfordringer i forhold til å få hjelp når det trengs – godt samarbeid med kommunens IT avdeling er viktig.  Lederne i barnehagene spiller en viktig rolle i implementering av digitale verktøy. 9

10  IKT videreutdanning for styrere  Kick off samling ” SNABLA BRA ” for alle ansatte.  Kurs i å lage fotostory, bildebehandling og digitale kamera  Enkel innføring i Word  Kurs i Power Point  Oppdaterte hjemmesider kurs for alle styrere og pedagogiske ledere, krav og forventninger til at sidene blir oppdatert og holdes levende 10

11 11

12  Hva fungerer bra ?  Hvorfor fungerer det bra?  Hva fungerer mindre bra?  Hva må vi endre ? 12

13 13 Å Ta tempen på det vi holder på med Å Være oppdatert og vite hva som skjer ute i barnehagene Å Trives med å jobbe med utfordringer som ikke lar seg løse i en håndvending Å Være lydhør og endringsvillig Å Tørre å stille krav og ha høye forventninger

14  BARNEHAGESEKTOREN ER I RASK VEKST OG ENDRING, OMVERDENEN SER IKKE ALLTID UT TIL Å HA FULGT MED? FLEIP ELLER FAKTA  BARNEHAGEN SOM EN DEL AV LIVSLANG LÆRING ER EN UTFORDRING Å FÅ FREM I FLERE SAMMENHENGER ? FLEIP ELLER FAKTA  LYKKE TIL I VIDERE ARBEID MED IMPLEMENTERING AV DIGITALE VERKTØY I DERES BARNEHAGEHVERDAG The end …… MEN HELT TIL SLUTT…. 14

15

16


Laste ned ppt "1 ”Blandet drops” IKT og utfordringer for barnehagemyndighet i kommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google