Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland 1 Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen En refleksjon ut fra erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland 1 Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen En refleksjon ut fra erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland 1 Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen En refleksjon ut fra erfaringer og vurderinger.

2 2 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland To eller flere individer (grupper) I dynamisk interaksjon Preget av gjensidig avhengighet Over en viss tid (varighet) Felles oppgave eller målorientert Ulike funksjoner eller roller Positiv bruk av maktforskjeller, ledelse og kontroll Definisjon samarbeid:

3 3 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Definisjon nettverk:  Et system av kryssende forbindelser. Må ha minst tre aktører og det må være forbindelse mellom alle aktørene (Sven A. Haugland)  Representerer en organisasjonsform som befinner seg et sted mellom marked og bedrift (Lundvall, 92)  Samarbeide mellom to eller flere selvstendige bedrifter (Torstein Nesheim-evaluering av SND nettverksprogram) Et sett med organisasjoner som er knyttet sammen gjennom ulike typer av sosiale relasjoner (sosiologisk definisjon)

4 4 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Egne erfaringer med nettverk: Barn – unge nettverk Nettverk ”Gårdsopplevelser” Rusnettverk Råd ”Saltenpsykiatrien” Rådgivernettverk

5 5 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Hensikt med fagnettverket: være modell for hele Nordland være en helhetlig og kvalitetsbedrende modell for tilbud til demente og deres pårørende samarbeid over kommunegrensene faglig (veiledning) administrativt og organisatorisk sosialt (erfaringsutveksling) øke felles kompetanse – ut fra behov (kartlegging blant fagfolk og pårørende)

6 6 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Utgangspunkt demensnettverk Nordland: nye diagnosegrupper innen demens  behov for ny kunnskap flere med diagnosen (utfordrer organisering – plassering) fokus på pårørende – spesielt barn/yngre

7 7 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Primærgevinster: Sosialt – bli kjent med hverandre Erfaringsutveksling Problemløsende (gjenkjennelse av problemer)

8 8 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Sekundærgevinster: Bedre helsetjeneste til demente? Bedre oppfølging pårørende? Bedre arbeidsmiljø? Tryggere arbeidsmiljø? Beholder personalet – kontinuitet i personalgruppen? Faglig og personlig utvikling?

9 9 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Generelt krevende å arbeide med demente: Fysisk og psykisk hardt arbeid – utagering, trist utvikling (dårlige prognoser og ofte rask negative endring), fortvilte og usikre pårørende mv. Lav status blant fagfolk? Makt – avmakt Ofte mye uavklart mht. diagnose og medisinske spørsmål Ofte for liten kunnskap hos leger Jus generelt Lokaliteter - utstyr: Liten forståelse hos ”bevilgerne”/politikerne hva som trenges Liten forståelse hos ”bevilgerne”/politikerne hva som trenges Liten kunnskap om demente både i sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten (samt hjelpetjenester som ergoterapi og fysioterapi) Liten kunnskap om demente både i sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten (samt hjelpetjenester som ergoterapi og fysioterapi)

10 10 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Gevinster med nettverk generelt: Sterkere sammen – flere om felles mål Avbrekk i arbeidshverdagen – møter likesinnede Flere hoder tenker bedre og mer enn ett Små miljø styrkes  svekker ensomhetsfølelse særlig i små kommuner Letter de vanskelige avgjørelser alene – gjennom veiledning og rådgiving Kunnskapsutvikling og fagopplæring Utfordrende atferd Utfordrende atferd Kommunikasjon Kommunikasjon Medikamenter Medikamenter Hjelpeverge Hjelpeverge Pårørende Pårørende Registrering av atferd Registrering av atferd Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Utredning i kommunene Utredning i kommunene

11 11 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Stikkord til slutt: Interkommunalt samarbeid – økonomi – jus Forsterkede enheter Ressurskrevende brukere Organisering – forbedringspotensiale ROS-analyse – hvem melder om arbeidssituasjonen Felles ståsted – felles strategi – sterkere

12 12 Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland Adresse til Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/nordland yos@fmno.no Mobil: 90619355


Laste ned ppt "Kløveråsenseminaret 2007 5. juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland 1 Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen En refleksjon ut fra erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google