Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen
En refleksjon ut fra erfaringer og vurderinger. Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

2 Definisjon samarbeid:
To eller flere individer (grupper) I dynamisk interaksjon Preget av gjensidig avhengighet Over en viss tid (varighet) Felles oppgave eller målorientert Ulike funksjoner eller roller Positiv bruk av maktforskjeller, ledelse og kontroll Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

3 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland
Definisjon nettverk: Et system av kryssende forbindelser. Må ha minst tre aktører og det må være forbindelse mellom alle aktørene (Sven A. Haugland) Representerer en organisasjonsform som befinner seg et sted mellom marked og bedrift (Lundvall, 92) Samarbeide mellom to eller flere selvstendige bedrifter (Torstein Nesheim-evaluering av SND nettverksprogram) Et sett med organisasjoner som er knyttet sammen gjennom ulike typer av sosiale relasjoner (sosiologisk definisjon) Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

4 Egne erfaringer med nettverk:
Barn – unge nettverk Nettverk ”Gårdsopplevelser” Rusnettverk Råd ”Saltenpsykiatrien” Rådgivernettverk Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

5 Hensikt med fagnettverket:
være modell for hele Nordland være en helhetlig og kvalitetsbedrende modell for tilbud til demente og deres pårørende samarbeid over kommunegrensene faglig (veiledning) administrativt og organisatorisk sosialt (erfaringsutveksling) øke felles kompetanse – ut fra behov (kartlegging blant fagfolk og pårørende) Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

6 Utgangspunkt demensnettverk Nordland:
nye diagnosegrupper innen demens  behov for ny kunnskap flere med diagnosen (utfordrer organisering – plassering) fokus på pårørende – spesielt barn/yngre Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

7 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland
Primærgevinster: Sosialt – bli kjent med hverandre Erfaringsutveksling Problemløsende (gjenkjennelse av problemer) Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

8 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland
Sekundærgevinster: Bedre helsetjeneste til demente? Bedre oppfølging pårørende? Bedre arbeidsmiljø? Tryggere arbeidsmiljø? Beholder personalet – kontinuitet i personalgruppen? Faglig og personlig utvikling? Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

9 Generelt krevende å arbeide med demente:
Fysisk og psykisk hardt arbeid – utagering, trist utvikling (dårlige prognoser og ofte rask negative endring), fortvilte og usikre pårørende mv. Lav status blant fagfolk? Makt – avmakt Ofte mye uavklart mht. diagnose og medisinske spørsmål Ofte for liten kunnskap hos leger Jus generelt Lokaliteter - utstyr: Liten forståelse hos ”bevilgerne”/politikerne hva som trenges Liten kunnskap om demente både i sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten (samt hjelpetjenester som ergoterapi og fysioterapi) Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

10 Gevinster med nettverk generelt:
Sterkere sammen – flere om felles mål Avbrekk i arbeidshverdagen – møter likesinnede Flere hoder tenker bedre og mer enn ett Små miljø styrkes  svekker ensomhetsfølelse særlig i små kommuner Letter de vanskelige avgjørelser alene – gjennom veiledning og rådgiving Kunnskapsutvikling og fagopplæring Utfordrende atferd Kommunikasjon Medikamenter Hjelpeverge Pårørende Registrering av atferd Arbeidsmiljø Utredning i kommunene Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

11 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland
Stikkord til slutt: Interkommunalt samarbeid – økonomi – jus Forsterkede enheter Ressurskrevende brukere Organisering – forbedringspotensiale ROS-analyse – hvem melder om arbeidssituasjonen Felles ståsted – felles strategi – sterkere Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland

12 Adresse til Fylkesmannens hjemmeside
Mobil: Kløveråsenseminaret juni Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland


Laste ned ppt "Fagnettverk for helsearbeidere innenfor demensomsorgen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google