Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12-kommunesamarbeidett i Vestfold Strategisk plan 2008 - 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12-kommunesamarbeidett i Vestfold Strategisk plan 2008 - 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 12-kommunesamarbeidett i Vestfold Strategisk plan 2008 - 2011

2 12k prosjekter 12k –Har gjennomført ca 50 prosjekter –Har 18 pågående prosjekter –Har etablert 4 faggrupper En betydelig aktivitetsvekst –både i bredde, dybde og kompleksitet 2

3 Faglige resultater 1997-2006 3

4 Økonomiske resultater 1997-2006 4 Besparelser på felles innkjøp av strøm – 35 mill – er ikke inkludert. Utgifter til administrasjon av12k 1997-2006: 5,1 mill

5 Faglig Samarbeid gir økt kompetanse og kapasitet –kommunene får utviklet tjenester som kommunene hver for seg ikke hadde hatt like god mulighet til Økonomisk Samarbeid gir økonomiske innsparinger –felles anbud / innkjøp, felles drift, felles opplæring –og gir større muligheter for ekstern finansiering Annet Ikke kvantifiserbare resultater –Tillit, møteplasser, samspill osv Oppsummert 5

6 Suksessfaktorer Velge prosjekter som gir gevinster og utvikling Kommunene beslutter selv deltakelse i prosjekter Felles problemløsing Utvikle beste praksis - læringsarenaer 6

7 Kritiske faktorer Samordning (jmf aktivitetsvekst) Informasjon – både adm og politisk Tid til å delta i prosjekter Implementering av fellesløsningene i kommunene –Gevinster må tas ut i kommunens virksomheter –Hvordan nyttiggjør kommunen felles utredninger og planlegging? 7

8 Mål 1.Utvikle, forbedre og effektivisere kommunenes tjenestetilbud 2.Samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk 3.Ny! Være talerør for kommunale fellesinteresser i Vestfold 8

9 Strategisk plan – forutsetninger: Kommunenes frihet –kommunene bestemmer selv hvilke prosjekter / saker de deltar i Likhet –alle kommunene har samme status og stemme i samarbeidet Utviklings- og læringsarena –12k har arenaer for dialog, utviklingssamarbeid og erfaringsutveksling Forankring –deltakelse i samarbeidet vedtas i de enkelte kommunestyrene Nettverksorganisasjon –12-k er en politisk og faglig nettverksorganisasjon for felles utviklings-, utrednings- og planleggingsinitiativ, ikke en organisasjon for drift av fellestiltak. Oppgavefokusert –Fokus på konkrete prosjekter og felles løsninger 9

10 Arbeidsmåter Fortsatt benytte fag- og læringsnettverk Utnytte muligheter i tilskuddsordninger og programmer Alle har et felles ansvar for å vurdere fellestiltak i nye saker Rådmennene: ansvar for informasjon / involvering av administrasjonen og tillitsvalgte i egen kommune Ordførerne: ansvar for informasjon / involvering av politiske organ Adm leder 12k: særlig blikk på nye utfordringer og muligheter 10

11 Innsatsområder Harmonisering og standardisering –felles administrative systemer –IKT Videre oppfølging av Norge Digitalt og E- kommune 2009 Digital kompetanse i skolen Plan-, areal- og næringsspørsmål Utvikle og effektivisere tjenesteproduksjonen Gevinstrealisering 11

12 Videre fremdrift Strategisk plan 2008-2011 oversendes kommunene for politisk behandling 12


Laste ned ppt "12-kommunesamarbeidett i Vestfold Strategisk plan 2008 - 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google