Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsenheten Bærum kommune Landets 5. største kommune: 116 000 innbyggere –46,9 % har universitetsutdanning –2,2 % arbeidsledighet –15 % innvandrerbefolkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsenheten Bærum kommune Landets 5. største kommune: 116 000 innbyggere –46,9 % har universitetsutdanning –2,2 % arbeidsledighet –15 % innvandrerbefolkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsenheten Bærum kommune Landets 5. største kommune: 116 000 innbyggere –46,9 % har universitetsutdanning –2,2 % arbeidsledighet –15 % innvandrerbefolkning Ca 12000 ansatte I overkant av 130 barnehager, hvorav 36 kommunale Sosialtjenester: 2,5 milliarder 42 grunnskoler inkl spesialskoler

2 Forvaltningsenheten

3 Vaksinasjonsgrad, MMR, 6-åringer Hoftebrudd, behandlet i sykehus Inntektsulikhet

4 Forvaltningsenheten ”Folkehelsearbeidet i Bærum kommune har som mål å legge forholdene til rette for en sunnere livsstil i alle aldre og på ulike måter bidra til en riktigere helseadferd for befolkningen. Helsetjenesten alene kan ikke løse disse oppgavene. Dette er oppgaver som må løses på tvers av kommunens sektorområder.” https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50048/Helsdemelding%20200 9-2015.pdf Folkehelsearbeidet i Bærum

5 Forvaltningsenheten Kommunens plikter etter nye folkehelselov Kommunen skal … 1.Oversikt 2.Lokale utfordringer 3.Mål og planlegging 4.Tiltak

6 Forvaltningsenheten

7 Føringer Folkehelseloven § 6 Plan- og bygningsloven § 3.1; http://lovdata.no/all/hl-20080627-071.html http://lovdata.no/all/hl-20080627-071.html Forventninger til kommunal planlegging; Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/20 11/nasjonale-forventninger.html?id=649923

8 Forvaltningsenheten Grunnlagsdokument Administrativ kartlegging Sektorene – bruk føringer! Grunnlagsdokument med 18 Utfordringer; Levekår og ulikheter i helse https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.asp x?journalpostid=2012046801&dokid=1519003&versjon=1&variant=P &https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.asp x?journalpostid=2012046801&dokid=1519003&versjon=1&variant=P & Politisk verksted

9 Forvaltningsenheten Planstrategi / planprogram Ja, takk begge deler! Planstrategi; Levekårsforekjeller og nærmiljøkvaliteter https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journ alpostid=2012046801&dokid=1587750&versjon=3&variant=P& https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journ alpostid=2012046801&dokid=1587750&versjon=3&variant=P& Planprogram; framdrift og avgrensninger https://www.baerum.kommune.no/Documents/Administrasjon%20og%20st%c3%b8tte/ Utviklingsenheten/2013%20- %202013%20kommuneplanen/Planprogram%20h%c3%b8ringsdokument.pdf https://www.baerum.kommune.no/Documents/Administrasjon%20og%20st%c3%b8tte/ Utviklingsenheten/2013%20- %202013%20kommuneplanen/Planprogram%20h%c3%b8ringsdokument.pdf Delprosjekter

10 Forvaltningsenheten Høringsrunde samfunnsdel Utfordringsdokument Politisk verksted Forslag til mål og strategier for folkehelsearbeidet… Høringsutkast kommuneplanens samfunnsdel; Folkehelse https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/59678/H%c3 %b8ringsdokument.pdf https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/59678/H%c3 %b8ringsdokument.pdf

11 Forvaltningsenheten Kommuneplanen 2013-2013 Vi vil legge til rette for god folkehelse og gode levekår for alle Vi skal hvert 4. år dokumentere en positiv utvikling på utvalgte folkehelse - levekårsindikatorer legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig stimulere til fysisk aktivitet hos tenåringer og innbyggere over 70 år gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å begrense psykiske helseplager medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet redusere støyproblemene https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid=2013 088219&dokid=1981495&versjon=2&variant=P&

12 Forvaltningsenheten Halvannet år med…

13 Forvaltningsenheten Vedtak - konsekvenser Kommuneplanen (og folkehelse) diskuteres i alle utvalg Vedtas i kommunestyret 19. juni Førende for arealdel / HP / budsjett / målekart / resultatavtaler – i alle sektorer Folkehelseprofil skolekretsnivå Politisk sak om folkehelse årlig

14 Forvaltningsenheten Takk for oppmerksomheten www.baerum.kommune.no


Laste ned ppt "Forvaltningsenheten Bærum kommune Landets 5. største kommune: 116 000 innbyggere –46,9 % har universitetsutdanning –2,2 % arbeidsledighet –15 % innvandrerbefolkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google