Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elsie Brenne, prosjektleder, kst. folkehelsesjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elsie Brenne, prosjektleder, kst. folkehelsesjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elsie Brenne, prosjektleder, kst. folkehelsesjef
Kriterier for helsefremmende videregående skoler i Østfold Elsie Brenne, prosjektleder, kst. folkehelsesjef

2 Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune;
skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet.

3 For å lykkes som helsefremmende skole;
Fokus på Systematikk og helhet Forankring i ledelse og gode planer Kunnskap om skolens status Kunnskap om hva som virker Gode tiltak Inkludering i ordinære arbeidsoppgaver Ressurspersoner Gjennomføringsvilje Nytenkning (Prosjekt Helsefremmende skoler, nasjonal og internasjonal litteratur)

4 Forankring av helsefremmende arbeid;
Et sett kriterier for helsefremmende skoler, basert på lovverk, nasjonale og regionale planer og føringer, egne erfaringer Skolene dokumenterer hvordan de oppfyller 70 % av kriteriene. Prosessen viktig Kvalifisering som helsefremmende skole Kjernepunkt; en folkehelsekoordinator på skolen

5 Parallelt arbeid med kriterier for helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

6 Fylkesrådmannens forslag til vedtak, OKH 23.4.2013;
Kriterier for helsefremmende skoler, Østfold fylkeskommune vedtas. Skoler som skal kvalifisere seg som helsefremmende skole må oppfylle minimum 70 % av kriteriene, og de må kunne dokumentere gjennom en søknad hvordan de oppfyller de kriteriene skolen har valgt å kvalifiseres etter. Helsefremmende skoler skal regodkjennes hvert tredje år. Kriterier for helsefremmende skoler i Østfold fylkeskommune revideres i forbindelse med revisjon av «Krafttak for læring» og når nasjonale kriterier for helsefremmende skoler blir gjeldende. Det helhetlige folkehelsearbeidet i videregående skole videreføres av nettverk for helsefremmende skoler. Midler bevilget i fylkestingets budsjettvedtak til videreføring av arbeidet med helsefremmende skoler stilles til disposisjon for nettverket i 2013.

7 Fra prosjekt til drift;
Prosjektskolenes kvalifisering og feiring Øvrige skoler inviteres til å starte prosessen Økonomiplanarbeidet Budsjettarbeidet

8

9 Strategi for psykisk helsearbeid i vgs
Trenger en overordnet strategi innenfor psykisk helsearbeid i Østfold fylkeskommune Tverrfaglig arbeidsgruppe Til behandling i OKH Skolene lager sin egen strategi


Laste ned ppt "Elsie Brenne, prosjektleder, kst. folkehelsesjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google