Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny partnerskapsavtale - Vedtak 1 Fylkestinget 14.2.2013 1.Partnerskapsavtale Østfoldhelsa mellom fylkeskommunen og kommunene godkjennes som samarbeidsavtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny partnerskapsavtale - Vedtak 1 Fylkestinget 14.2.2013 1.Partnerskapsavtale Østfoldhelsa mellom fylkeskommunen og kommunene godkjennes som samarbeidsavtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny partnerskapsavtale - Vedtak 1 Fylkestinget 14.2.2013 1.Partnerskapsavtale Østfoldhelsa mellom fylkeskommunen og kommunene godkjennes som samarbeidsavtale for folkehelsearbeidet i Østfold. 2.Partnerskapsavtalen sendes kommunene i Østfold for undertegning, og gjøres gjeldende fra 1.7.2013. 3.Styret i Østfoldhelsa bes om å utarbeide og godkjenne avtaler med de øvrige partnerne

2 Ny partnerskapsavtale – bred medvirkning 2 • Koordinatorer: koordinatormøter og arbeidsgruppe • Østfoldhelsa – styremøter (10.9., 10.10. og 16.11.2012, orientering om FT sak 30.1.2013) • KS-styret Østfold (fredag 29.11.2012) • Rådmannsutvalget, styret (26.11.2012,14.1.2013; arbeidsgruppe desember 2012 –januar 2013 (JLH, US, AH)) • FT 14.2.2013 • Kommunene: mars – juni 2013

3 Ny partnerskapsavtale og konsekvenser; • Vedtatt FT 14.2.2013 – Avtaleperioden; 1.7.2013 – 31.12.2015 – Partnernes ansvar og oppgaver • Prosess i kommunene, mars-juni 2013 – Forankring politisk og administrativt • Fylkeskommunale folkehelsemidler brukes målrettet knyttet til å oppfylle folkehelseloven og mål i fylkesplanen og regional plan for folkehelse 3

4 Retningslinjer for folkehelsemidler; • 2013 – 1,8 mill kr (halve beløpet til kommunene, når årsrapport 2012 foreligger) • Koordinatormøtet medvirker i utarbeidelsen av retningslinjene og prosess; – Pådriver, samordner, understøtte kommunene – Søknad / innmelding / løpende / en frist ??? – Minst mulig byråkrati – enkelt å forholde seg til • Styret for Østfoldhelsa foreslår fordeling • OKH vedtar fordeling 4

5 Regional plan for folkehelse 2012- 2015/2024 5

6 Fylkeskommunens ansvar, jfr loven § 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.


Laste ned ppt "Ny partnerskapsavtale - Vedtak 1 Fylkestinget 14.2.2013 1.Partnerskapsavtale Østfoldhelsa mellom fylkeskommunen og kommunene godkjennes som samarbeidsavtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google