Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene? Terje Granmo, ordfører Malvik kommune Tone Østvang, kommunalsjef Malvik kommune Monica.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene? Terje Granmo, ordfører Malvik kommune Tone Østvang, kommunalsjef Malvik kommune Monica."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene? Terje Granmo, ordfører Malvik kommune Tone Østvang, kommunalsjef Malvik kommune Monica Lillefjell, førsteamanuensis Senter for helsefremmende forskning

2 PRESENTASJONEN  Politisk forankring - Kommuneplanens samfunnsdel – Samhandlingsreformen m.v.  Fra strategi til handling – prosessen  Resultat fra LEV VEL - Ny kunnskap  Fra kunnskap til handling

3 POLITISK FORANKRING - STYRINGSDOKUMENT  Kommuneplanens samfunnsdel/ strategisk forankring  Samhandlingsreformen – en samfunns – og kommunereform  Helhetlig perspektiv- tenke livsløp  Proaktiv tilnærming  Langsiktighet  Regionalt og lokalt  Nettverk og samhandling  Dialog med innbyggerne – hva mener folk er viktig?

4 - Hvordan kan vi hjelpe hverandre med denne perspektiv - endringen? SAMHANDLINGSREFORMEN = EN “SNUOPERASJON”

5 «LEV VEL» – Malvik kommunes folkehelsesatsing -LEV VEL - tiltak -LEV VEL- prosjekt -LEV VEL levekårsundersøkelse(hvert 4 år) Se: http://www.malvik.kommune.no/lev-vel.228307.no.htmlhttp://www.malvik.kommune.no/lev-vel.228307.no.html

6 Første LEV VEL- tiltaket!

7 FRA STRATEGI TIL HANDLING KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID PARTNERSKAP/ SAMHANDLING  Oppstart høsten 2010  Helsefremmende indikatorer – snu fokus!  Samarbeidsavtaler/ intensjonsavtaler  Tett dialog, samhandling, kunnskapsdeling

8

9 UTVIKLING AV SPØRRESKJEMAET TEMAOMRÅDER 1. Bakgrunnsinformasjon 2. Utdanning og arbeid 3. Trivsel i Malvik kommune 4. Nettverk og sosial støtte 5. Utemiljø 6. Bruk av helsetjenester 7. Kultur 8. Helse og fysisk aktivitet 9. Kosthold og vekt 10. Tobakk og alkohol 11. Livskvalitet 12. Humør og trivsel 13. Om deg selv

10 LEV VEL - UNDERSØKELSEN

11 TRIVSEL OG SOSIALT NETTVERK Trivsel: Trives svært godt/godt i Malvik kommune (%) Hvor lenge bodd i Malvik kommune (gjennomsnitt, min-max) 92 25.8 (1-83) Nettverk/sosial støtte (%): Føler et sterkt fellesskap(helt enig/delvis enig)63.3 Godt samhold (helt/delvis enig)65.4 Venner som kan hjelpe94.9 Venner å snakke fortrolig med91.8 Kjæledyr42.5

12 BOLIG OG BOFORHOLD Eier egen bolig (%)88.2 Viktigste grunn for valg av boligens beliggenhet (%): Utsikt41.3 Økonomi34.8 Nærhet til venner31.8 Solforhold25.8 Nærhet marka22.9 Nærhet til sjø20.3

13 HVA ER POSITIVT MED Å BO I MALVIK? POSITIVE FAKTORER  Marka, sjøen, natur og friluftsliv – tilgjengelighet  Beliggenhet i forhold til by, flyplass  Karakteristika/kvaliteter ved kommunene - landlig, oversiktlig, intim, prøver ikke å etterligne byene i nærheten  Det sosiale miljøet/nærmiljøet HVA KUNNE VÆRT BEDRE?  Kultur - kulturtilbud for ungdom, arena  ”Trafikk” - gang og sykkelstier, kollektivtransport, bomring  Idrett - større satsning på idrettsanlegg

14 HVA VISER DETTE?  Mange faktorer som er viktig for å fremme god helse  Viktig å tilrettelegge slik at innbyggerne kan ta ansvar for eget liv og egen helse  Utvikle en kultur for innovasjon og samhandling  Fylkesmennenes hjemmesider; Folkehelse er plassert under «Helse og omsorg»?

15

16 HVORDAN OMSETTE KUNNSKAP TIL HANDLING?  God dialog og samhandling politisk / administrativt  Systematisk arbeid med folkehelseoversikt  Kompetanse: tverrsektoriell samhandling, analyse og evaluering  Partnerskap og nettverk Videreføre samarbeid med etablerte fag og forskningsmiljø NB: LEV VEL undersøkelsen finner du på våre hjemmesider(elektronisk utgave): www.malvik.kommune.nowww.malvik.kommune.no

17 Samhandling om kunnskapsutvikling!

18 TAKK FOR OSS!!


Laste ned ppt "- Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene? Terje Granmo, ordfører Malvik kommune Tone Østvang, kommunalsjef Malvik kommune Monica."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google