Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Velkommen til PL1. 2 Hovedoversikt BIK 6500 Navn: BIK 6500 Prosjektledelse 1 (PL 1) 5 hele kursdager eller 36 kurstimer Eksamen: Prosjektoppgave Pensum:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Velkommen til PL1. 2 Hovedoversikt BIK 6500 Navn: BIK 6500 Prosjektledelse 1 (PL 1) 5 hele kursdager eller 36 kurstimer Eksamen: Prosjektoppgave Pensum:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Velkommen til PL1

2 2 Hovedoversikt BIK 6500 Navn: BIK 6500 Prosjektledelse 1 (PL 1) 5 hele kursdager eller 36 kurstimer Eksamen: Prosjektoppgave Pensum: –AGH: Andersen, Grude, Haug: Målrettet prosjektstyring –SAJ: Jessen: Prosjektledelse trinn for trinn Studiepoeng: 6

3 3 BIK 6500 - Dagsplan Dag 1: Prosjektbegrepet, prosjektet skapes, mål og rammebetingelser Dag 2: Prosjektorganisering Dag 3: Prosjektplanlegging Dag 4: Prosjektgjennomføring og -styring Dag 5: Prosjektledelse og team Gjennomgående: Drøfting av prosjektoppgaven

4 4 BIK 6500 Dag 1 Prosjektbegrepet, prosjektet skapes, mål og rammebetingelser Prosjektbegrepet: Karakteristiske trekk ved et prosjekt Prosjektmodell Prosjekttyper Fallgruver i prosjektarbeidet Prosjektets mål og rammebetingelser Pensum: AGH 1-3,10; SAJ 1-4.2

5 5 Hva kjennetegner oppgaver som er egnet for prosjektmetodisk løsning?

6 6 Definisjon av prosjekt? Dersom en oppgave er definerbar, avgrenset (tid og kost) og unik kan vi velge å gjennomføre oppgaven som et prosjekt Vi bruker da en midlertidig organisasjon som samspiller internt og eksternt etter avtalte regler, og som bruker prosjektteknikker etter behov.

7 7 Prosjekt eller ikke prosjekt? ”Lars Sponheim velger sjikane av politiske motstandere som sitt politiske prosjekt.” Torbjørn Jagland ”Likestillingsprosessen bør bli et felles prosjekt for både kvinner og menn” Fra en avis ”Prosjektet skal leveres til Nils Øby innen 10. desember” Fra et internt BI-notat ”Regjeringen har avsatt 4.5 mill kr til et flerårig prosjekt som skal bli et utstillingsvindu for verdibevisstgjøringen i skolen” Kjell Magne Bondevik, 4.3.02

8 8 INTERNE PROSJEKTER Produksjon Omverdenen EKSTERNE PROSJEKTER Ressurser Resultat Kunde Resultat Strategisk ledelse ALLTID endring for noen Fra Wiik: Prosjektrettet produktutvikling

9 9 Hvorfor prosjekt?

10 10 4 områder for prosjektevne RolleneMennesket ForretningenOppgaven

11 11 4 områder for prosjektevne Oppgaven Oppgaveforståelsen Mål og leveranser Usikkerhet Planleggingsmetodikk Teknikker Rollene Oppdragsgiver Oppdragstaker Organisering Ansvarsforhold Kontrakter Forretningen Management by projects Hensikt/Effektmål Fremtidige virkninger Kunden Fundamentet Menneskene Individene Grupper og team Motivasjon Ledelse Kultur Se også AGH kap. 3.2

12 12 Prosjektets livssyklus Project Management Institute (PMI) PMIBOK Initiering Planlegging GjennomføringAvslutning Tid Innsats Plan Produksjon

13 13 Prosjekttyper Hvordan klassifisere? Type? Størrelse? Kompleksitet? Har vi flest HVERDAGSPROSJEKTER? Og hva er det?

14 14 Prosjektlandskap Grøftegraving Kompetanse- utnytting Vet ikke HVORDANVet HVORDAN Vet HVA Vet ikke HVA Oppdagelses- ferd I tåkeheimen 100 % usikkerhet 0% usikkerhet Se også Jessen side 43

15 15 Generell prosjektmodell SPESIELLE arbeidsmodeller BP1 BP0 BP4BP3BP2BP5 Leveranse (Hva) Oppdrags- spesifikasjon Slutt- rapport Status- rapport Prosjekt- beskrivelse STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE MMMMM UtredningGjennomføringForberedelseAvslutning Kan vi? Alternativer! Bør vi? Hva? Revisjon Oppstart Overlevering Læring Evaluering Hvem? Hvordan? Når? www.npm.as ? ?? Se www.npm.as/prosjektmodell.htm

16 16 Valg av prosjekter Hva er vår ønskede fremtidige tilstand? Hvilke prosjekter kan bringe oss dit? Finne alternative prosjekter Velge og prioritere de riktige prosjektene NT ØT

17 17 Mål i prosjekter Prosjektet når SITT MÅL og gir en leveranse......som noen tar i bruk.....og gjør at vi oppfyller effektmålene Effektivisering? Kundefornøydhet? Markedsandel? Lønnsomhet? ……? Fra Wiik: Prosjektrettet produktutvikling

18 18 Prosjektets ”verdikjede” AktiviteterResultater Effekter Prosjektet Leveranser

19 19 Fra blaff til varig virkning Tid Prosjektperioden Ikke så bra: Vi jobber intenst for å skape forbedring i prosjektperioden. Når prosjektperioden er slutt går situasjonen tilbake til det normale. Bra: Vi jobber intenst for å levere resultater som vil gi varig forbedring. De største virkningene kommer ofte når leveransene tas i bruk av andre. Vi får en varig virkning. Effekter Prosjektperioden

20 20 Prosjektgruppas mål er å skape resultater som avtalt innenfor den bestemte tids- og kostnadsramme. Det kalles resultatmålet. Eksempel: Å ha ferdigstilt en metode for systematisk integrering av ikke-vestlige innvandrere senest 1.1.2011 og innenfor en kostnadsramme på 1 MNOK

21 21 Obengs tre endringslover 1.People create change 2.People constraint change 3.Adding change to change creates chaos PSO-tankegangen kan bidra til mindre endringsproblemer

22 22 Hva er PSO-prosjekter? Fra rent spesialistprosjekt til rent prosessorientert prosjekt Ulike PSO-leveranser? Rent spesialistprosjekt Rent prosess- orientert prosjekt pso Se AGH side 13

23 23 Prosjekter ER ikke PSO-prosjekter, men de kan BLI PSO-prosjekter Da må prosjektplaner inkludere alle tre leveransetypene

24 24 ”Fallgruver” i prosjektarbeidet Brister i fundamentet Fallgruver i planleggingen Fallgruver i oppfølgingen Fallgruver i organiseringen Fallgruver i det utførende arbeid AGH kapittel 3

25 25 Brister i fundamentet Utilstrekkelig forankring av prosjektet: –liten sammenheng mellom virksomhetens planer og prosjektet –prinsipper for samspillet mellom basis og prosjekt er ikke fastlagt Svakheter i oppgavebeskrivelsen for prosjektet: –upresise mål for prosjektet –dårlig balansert ambisjonsnivå

26 26 Typiske fallgruver Prosjektets leveranser konkretiseres ikke nok – hva skjer? Prosjektmålene beskrives som hovedaktiviteter – hva skjer? Prosjektet avgrenses for dårlig – hva skjer? Vi identifiserer ikke eller tar ikke hensyn til kjerneinteressentene – hva skjer? Manglende involvering av prosjektmedlemmene i kartleggingen av prosjektet – hva skjer? Prosjektmålet formuleres ikke slik at det blir enkelt og forståelig – hva skjer?

27 27 7 regler for å lykkes med prosjektarbeid 1. Sørg for at prosjektet er strategisk forankret 2. Bruk et identisk, enkelt fasestyrt rammeverk for alle prosjekter og alle prosjekttyper 3. Sørg for god kompetanse i prosjektledelse og forståelse for arbeidsformen gjennom hele foretaket 4. Bryt ned vertikale skillelinjer ved å bruke tverrfunksjonelle grupper 5. Bruk ressurser som kan og vil fokusere på prosjektet 6. Legg svært stor vekt på planlegging og forberedelse 7. Sørg for formell prosjektavslutning og bruk den til å forbedre prosessen til neste gang. Robert Buttrick, The Project Workout, Pitman Publishing, 2003


Laste ned ppt "1 Velkommen til PL1. 2 Hovedoversikt BIK 6500 Navn: BIK 6500 Prosjektledelse 1 (PL 1) 5 hele kursdager eller 36 kurstimer Eksamen: Prosjektoppgave Pensum:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google