Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menighetsutvikling – hva og hvordan? Dialogkonferanse 1 – MUV 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menighetsutvikling – hva og hvordan? Dialogkonferanse 1 – MUV 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menighetsutvikling – hva og hvordan? Dialogkonferanse 1 – MUV 1

2 2 28.06.2014 Kirken den er et gammelt hus …? Hva forteller dette bildet?

3 Menighet – hva? •Hva tenker vi? •Hva er vår erfaring? •Hva sier «bøkene»? •En oppfatning eller flere bilder av å være menighet? 3

4 Ulike oppfatninger og tradisjoner 4

5 Perspektiver på det å være menighet •… ”og” … - være imellom: –Himmel og jord –Gud og menneske –I Guds rike og i verden –Fellesskap og alene –I stillhet og i aktivitet –… og … 5

6 Pilegrim –et perspektiv på menighet og utviklingsprosess •Pilegrim – være på vandring 6

7 Ved tro – gudvendt 7

8 I verden 8

9 Menighet – sendt til verden •”Gå derfor ut… Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt. 28,18–20 •Kirken som sendt til verden (misjon) for å vitne om Guds rike –i ord (evangelisering) –og i handling (diakoni) •Kirken er lokal (og samtidig universell) 9

10 I fellesskap – inkluderande 10

11 Menighet – mennesker samlet av Gud •”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” Matt. 18,20 •“Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett”. Den augsburgske bekjennelse art. 7. 11

12 Med deltakelse – involverende 12

13 I endring – dynamisk 13

14 Menighet i bevegelse •Kirken vitner om Guds rike, men er selv ikke dette riket •Kirken er underveis, i en kontinuerlig ”byggeprosess”: –Ef 4,12: ”…for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp…” –1 Pet 2,5: ”Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!” 14

15 «Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre.»

16 Kirkemøtets visjoner for Den norske kirke •I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. •bekjennende ved å dele og gi videre troen på den treenige Gud. •misjonerende ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den verdensvide kirke. •tjenende ved å vise omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. •åpen ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer ulikheter. 16

17 17 Tid for menighetsutvikling? ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014)

18 Hva er menighetsutvikling? •Menighetsutvikling er et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre. 18

19 ÅNDELIG PROSESS •Menighetsutvikling kan forstås som en ”åndelig reise” – ikke tekniske øvelser. •En legger vekt på å utvikle menighetens spiritualitet, og søker å stimulere det åndelige liv. •Det skapes rom for kulturell forandring, der man også går inn i det som kan være vanskelig. 19

20 Stedegen prosess 20

21 STEDEGEN PROSESS •Menigheten orienterer seg ut fra en systematisk analyse av sine omgivelser og situasjon, med innsikt og forståelse av sitt særpreg og de utfordringer en står overfor. •Menigheten vurderer sin utvikling i forhold til Den norske kirkes visjon og målsettinger. 21

22 HELHET OG FOKUS •Det er helheten i menigheten som er i fokus og ikke enkelte virksomheter – et totalperspektiv. •Ulike virksomhetsplaner vurderes i lys av visjoner og mål – og i forhold til hverandre. •Det er strategisk klokt å gjøre få ting om gangen og gjøre dem bra,. 22

23 musikk/kultur diakoni gudstjeneste trosopplæring helhet Ser du handa – eller fingre? 23 misjon

24 TILRETTELAGT OG SYSTEMATISK LÆRINGSPROSESS •Menigheten er en lærende organisasjon – der erfaringer systematiseres og analyseres med tanke på ny læring og ny praksis. •Menigheten tar imot initiativ og innspill fra medlemmer og vurderer disse inn i en helhetl. •Ledere tilrettelegger en læringskultur og en utviklingsprosessen som et planmessig arbeid, og synliggjør mål og intensjoner. 24

25 Lytte til folk 25

26 ÅPEN OG KONTINUERLIG PROSESS •Menighetsutvikling er en åpen prosess ved at det ikke er et endelig definert mål. Menighetsutvikling er en åpen prosess ved at alle som ønsker det skal få delta i prosessen. •Menighetsutvikling er et arbeid som i prinsippet aldri tar slutt, men utviklingsprosesser kan rammes inn som avgrenset prosjekt. 26

27 27 Forventninger 27

28 28

29 Å seile … 29

30

31 Menighetsutvikling – •Et tilrettelagt arbeid, i en åpen læringsprosess med alle berørte parter, som søker å finne frem til en og helhetlig forståelse av menigheten, dens kontekst og oppdrag, for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være og å gjøre det den er kalt til å gjøre. 31

32 Reiseguide … 32


Laste ned ppt "Menighetsutvikling – hva og hvordan? Dialogkonferanse 1 – MUV 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google