Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Effektiv prosjektplanlegging Tanum, 7.11.07. 2 Tore H. Wiik - Nordic Project Management AS Siviling./SEAS Fabrikker/VingCard/Nordak Innovatikk/Sintef/Scanmar/Vensafe/Prosjektleder/Utviklingssjef/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Effektiv prosjektplanlegging Tanum, 7.11.07. 2 Tore H. Wiik - Nordic Project Management AS Siviling./SEAS Fabrikker/VingCard/Nordak Innovatikk/Sintef/Scanmar/Vensafe/Prosjektleder/Utviklingssjef/"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Effektiv prosjektplanlegging Tanum, 7.11.07

2 2 Tore H. Wiik - Nordic Project Management AS Siviling./SEAS Fabrikker/VingCard/Nordak Innovatikk/Sintef/Scanmar/Vensafe/Prosjektleder/Utviklingssjef/ Daglig leder/Seniorforsker/Prosjekterfaring fra alle nivåer i prosjektorg./Undervisnings-erfaring bl.a fra BI/Førstehøyskolelektor- kompetanse

3 3 Hva er en god plan? Prosjekt = plan?

4 4 En prosjektplan må være SMART S pesifikk, konkret, tydelig M ålbar, etterprøvbar A kseptert av prosjektmedlemmene R ealistisk T idssatt

5 5 Planleggingsprosessen – en viktig del av prosjektet

6 6 Plans are nothing, planning is everything (President Eisenhower) •En god plan forutsetter en god planleggingsprosess – fordi vi –i prosjekter planlegger i felleskap for å kunne utføre oppgaver enkeltvis –Dette gir maksimal effektivitet både i planlegging og i utførelse

7 7 En god prosjektplan tydeliggjør: •Hva vi skal levere •Hva som må gjøres •Hvem som skal gjøre hva og når •Viktige veivalg underveis •Hvordan vi skal sørge for best mulig overgang fra prosjekt til varig drift •Hva som skal oppnås på sikt

8 8 Hva vi skal levere •Prosjekter skal ha en eller flere tydelige leveranser •Prosjektgruppa har ansvaret for å levere som avtalt innefor tid og kostnad •Leveransene skal skape varig forbedring ETTER at prosjektgruppa er ferdig med sin jobb •Vanlig feil: Vi tror at vi skal levere forbedringen

9 9 Prosjektet er slutt– leveransen lever

10 10 Stafettløp? Prosjektarbeidets svakhet og styrke!

11 11 En god prosjektplan tydeliggjør: •Hva vi skal levere •Hva som må gjøres •Hvem som skal gjøre hva og når •Viktige veivalg underveis •Hvordan vi skal sørge for best mulig overgang fra prosjekt til varig drift •Hva som skal oppnås på sikt

12 12 Begin with the end in mind •Planlegg tidlig prosjektavslutningen –Hvem skal ha leveransene? –Hvordan kan vi legge til rette for effektiv drift? –Hva kjennetegner at prosjektet er ferdig –(vanlig feil: prosjektet er ferdig når pengene er brukt opp eller når tida er ute)

13 13 En god prosjektplan tydeliggjør: •Hva vi skal levere •Hva som må gjøres •Hvem som skal gjøre hva og når •Viktige veivalg underveis •Hvordan vi skal sørge for best mulig overgang fra prosjekt til varig drift •Hva som skal oppnås på sikt

14 14 Hva vi skal gjøre •For å skape leveransen må vi utføre AKTIVITETER •Aktiviteter fordeles på prosjektmedlemmer (noen gang på smågrupper) •Aktivitetene konkretiserer planen slik at hver enkelt har noe å forholde seg til •Vanlige feil: Planen mangler konkrete aktiviteter, bare ønsker om hva vi vil oppnå, arbeidsmåter osv. som for eksempel –arbeide utadrettet –heve kompetansen –motivere for…

15 15 En god prosjektplan tydeliggjør: •Hva vi skal levere •Hva som må gjøres •Hvem som skal gjøre hva og når •Viktige veivalg underveis •Hvordan vi skal sørge for best mulig overgang fra prosjekt til varig drift •Hva som skal oppnås på sikt

16 16 Hvem skal gjøre hva •Prosjektarbeid er ofte lite effektivt dersom alle skal jobbe sammen om alle aktiviteter •Fordel arbeidet og avklar hvem som har ansvaret for de enkelte aktiviteter •Tenk HUKI –Hovedansvar –Utfører –Konsulteres –Informeres •Vanlig feil: Ingen tydelig ansvarsavklaring, ”alle” tror at ”de andre” gjør det

17 17 Men hva med milepæler?

18 18 En god prosjektplan tydeliggjør: •Hva vi skal levere •Hva som må gjøres •Hvem som skal gjøre hva og når •Viktige veivalg underveis •Hvordan vi skal sørge for best mulig overgang fra prosjekt til varig drift •Hva som skal oppnås på sikt

19 19 Har vi viktige veivalg underveis? •Finne milepælene først – så aktivitetene? •Finne aktivitetene først – så milepælene? •Avhengig av om vi har viktige veivalg underveis!

20 20 En overliggende milepælsplan •Tidlig i prosjektet kan vi ha mange veivalg som avgjør leveranser og aktiviteter •Da må vi synliggjøre dette gjennom en milepælsplan •Så konkretiserer vi leveranser og aktiviteter etter hvert som milepælene nås

21 21 En god prosjektplan tydeliggjør: •Hva vi skal levere •Hva som må gjøres •Hvem som skal gjøre hva og når •Viktige veivalg underveis •Hvordan vi skal sørge for best mulig overgang fra prosjekt til varig drift •Hva som skal oppnås på sikt

22 22 Hva som skal oppnås på sikt •Vi setter opp et eller flere ”effektmål” for prosjektet •I Interreg spesifiserer vi ytterligere ved å sette opp en rekke RESULTATINDIKATORER. •Noen er standard, men vi bør lage våre egne som er spesielle for prosjektet •Dette er prosjektets suksesskriterier!!!

23 23 Og så må prosjektleder sy det sammen •Prosjektleder må drive integrasjonsstyring •Inndeling i aktiviteter skaper en del gråsoner som må holdes under kontroll •Prosjektleder må kartlegge grensesnittene, avklare og overvåke •Vanlig feil: Grensesnittene ”faller mellom stolene”

24 24 Eksempel Vi skal gjennomføre et prosjekt som skal sørge for bedre integrasjon av ikke-vestlige innvandrere.

25 25 Skape bedre integrasjon av innvandrere •Vi er lite tjent med at vi jobber intensivt med å skape integrasjon i en kort periode •Vi må levere noe – slik at det vi gjør kan få varig virkning

26 26 Fra blaff til varig virkning Tid Effekt Prosjektperioden Effekt Tid Prosjektperioden Vi jobber intenst for å skape bedre integrering i prosjektperioden. Når prosjektperioden er slutt går situasjonen tilbake til det normale. Vi jobber intenst for å LEVERE noe som på sikt vil gi bedre integrering. Virkningen kommer når leveransen tas i bruk av andre. Vi får en varig virkning.

27 27 Konkretisering •Noen prosjekter er konkrete (bygg, anlegg osv.) •Andre er diffuse (for eksempel ”forbedre innsattes evne til å ta vare på seg selv” •Diffuse prosjekter krever konkretisering for å bli vellykket


Laste ned ppt "1 Effektiv prosjektplanlegging Tanum, 7.11.07. 2 Tore H. Wiik - Nordic Project Management AS Siviling./SEAS Fabrikker/VingCard/Nordak Innovatikk/Sintef/Scanmar/Vensafe/Prosjektleder/Utviklingssjef/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google