Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser Sverre Konrad Nilsen SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet 2005 - Konferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser Sverre Konrad Nilsen SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet 2005 - Konferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser Sverre Konrad Nilsen SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet 2005 - Konferansen

2 2 Tema •Utfordringer •Det du ikke vet at du ikke vet •Hvorfor er kultur en viktig faktor? •Forståelse •Læringsprosesser •Gjensidighet

3 3

4 4 Etablering i et nytt land… noen utfordringer •Nytt fysisk sted •Nye lokaliteter •Nye fysiske omgivelser •Nye lover og regler •Ny historisk kontekst •Nye organisatoriske tradisjoner •Nye mennesker Sosio-kulturelle faktorer

5 5 Hva er forventet adferd? Arbeidspraksis Hva er sosialt verdsatt? Historie Tradisjoner Ulikhet? Likhet?

6 6 Det du ikke vet at du ikke vet…… •Hva er det som er viktig å vite? •Det du vet… •Det du vet at du ikke vet…. •Det du ikke vet at du ikke vet….

7 7 Konkrete utfordringer…… Teknologi Økonomi Organis- asjon Kultur

8 8 Hva består så denne skyen kultur av? • Konstruksjon av mening • Grunnlag for forståelse • Skaper orden i hverdagen for oss som individer • Handlingsskjemaer En felles retningsgiver for medlemmer av et samfunn • Konstruksjon av mening • Grunnlag for forståelse • Skaper orden i hverdagen for oss som individer • Handlingsskjemaer En felles retningsgiver for medlemmer av et samfunn

9 9 Møtet mellom to kulturer •Etablering av en felles organisasjon •To kulturer, ulike retningsvisere •Gir ulik forståelse av de utfordringer man står ovenfor •Kan være grunnlag for frustrasjoner og interne problemer Organisasjon

10 10 Et eksempel •Sak/fakta orientering: •”Så lenge vi holder oss til sak og fakta så er ikke kultur noe problem” •Hva er fakta? •Forståelsen av hva som er fakta er ofte kulturavhengig Tiltak: start produksjon, se hva som skjer!! Tiltak: finn problem, rett feil og start produksjon!!! Produksjons- stans Kultur 1 Kultur 2

11 11 Eksempel:forståelse av ansvar •Den vestlige forståelsen av ansvar: på vår måte erkjenner vi og tar ansvar •Andre kulturer tar også ansvar, men kanskje på en annen måte enn hva vi er vant med •Hvordan mennesker skal forstå ansvar kan ikke bestemmes •Ansvar slik vi ser det må læres over tid Ansvar, hva mener vi med det?

12 12 Isfjell modellen Observerbart Ikke observerbart Verdier Holdninger Mening Antakelser Forventninger Forståelse Religion Språk Musikk Klær Mat Arkitektur

13 13 --------------------------------------- Profesjonell uttrykksform Kulturelt meningsinnhold Analysere ForståelseDet uttalte Det ikke uttalte Forståelses modell

14 14 Kultur som ideer og deres uttrykk •Ideer og måter å tenke på •Hvordan disse ideene uttrykkes Kultur forstått som grunnleggende ideer og antagelser om hvordan verden henger sammen Kultur forstått som det fysiske og praktiske uttrykk for denne forståelsen. Dette legger vi ofte altfor stor vekt på!!!!! Dette legger vi ofte altfor liten vekt på!!!!!

15 15 --------------------------------------- Analysere ForståelseDet vi ser Meningen ”bak” •Hvordan konstruerer vi så vår forståelse av virkeligheten?

16 16 Konstruksjon av forståelse Vår egen forståelse Eksternalise ring

17 17 Konstruksjon av forståelse Vår egen forståelse Eksternalise ring Fortolkning

18 18 Vår egen forståelse Eksternalise ring Fortolkning Felles forståelse Konstruksjon av forståelse

19 19 Vår forståelse Eksternalise ring Fortolkning Felles forståelse Konstruksjon av forståelse Internalisering

20 20 Samordnet forståelse gjennom gjensidig læring •Gjennom en slik konstruksjon av forståelse kan man i en gruppe oppnå en samordnet forståelse •Den objektive virkeligheten for en slik gruppe kan betraktes som tilnærmet lik

21 21 Møtet mellom to kulturer •Etablering av en felles organisasjon •To kulturer, ulike retningsvisere •Gir ulik forståelse av de utfordringer man står ovenfor •Kan være grunnlag for frustrasjoner og interne problemer Organisasjon Tredje kultur

22 22 Kultur og læring •Suksess er avhengig av læringssituasjonen •Høy grad av fortolkningsmuligheter Reduserer læringssituasjonens kvalitet

23 23 Gjensidighet i læreprosessene

24 24 Hvordan overvinne utfordringene •Identifiser kulturelle utfordringer, Analyse!! •La begge kulturer bli kjent med hverandres styrker og svakheter •Konstruksjon av samordnet forståelse •Ting tar tid, men tidsbruk kan reduseres gjennom aktivt og strukturert arbeid

25 25 Effektiv interkulturell kommunikasjon •Bevissthet –Erkjennelse av egen kultur, og at andre har en forskjellig kultur. •Viten –Konkret viten om annen kultur - skikker, symboler, helter og ritualer. •Ferdighet –Bevissthet og viten pluss øvelse. –Ikke underkastelse, men tilpasning og fleksibilitet. –Ønske om læring, nysgjerrighet!

26 26 Isfjell modellen Observerbart Ikke observerbart Verdier Holdninger Mening Antakelser Forventninger Forståelse Religion Språk Musikk Klær Mat Arkitektur

27 27 --------------------------------------- Profesjonell uttrykksform Kulturelt meningsinnhold Analysere ForståelseDet uttalte Det ikke uttalte Forståelses modell

28 28 Konklusjon •Gjensidighet er en viktig faktor for å oppnå effektiv produksjon ved etablering spesielt i utlandet. •Gjennom å stimulere til felles og samskapt læring kan man legge et godt grunnlag for effektiv produksjon •Kultur omhandler ofte det som er tatt for gitt •Problemløsning er ofte en god indikator på hvordan man opptrer •Kultur er alltid i bevegelse og utvikling

29 29 •Hva ”ligger bak” handlinger og ulike uttrykk? •Hvorfor gjør vi som vi gjør? •Hvorfor gjør ”de” som ”de” gjør? •Hva er den felles retningsgiveren? •Hva ”ligger bak” handlinger og ulike uttrykk? •Hvorfor gjør vi som vi gjør? •Hvorfor gjør ”de” som ”de” gjør? •Hva er den felles retningsgiveren?


Laste ned ppt "1 Etablering av effektiv produksjon på tvers av landegrenser Sverre Konrad Nilsen SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet 2005 - Konferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google