Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategy House AS Stranden 57, N-0250 Oslo Tel: +47 22 47 13 91 www.strategy-house.no OMSTILLING Hvordan berede grunnen for de gode………

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategy House AS Stranden 57, N-0250 Oslo Tel: +47 22 47 13 91 www.strategy-house.no OMSTILLING Hvordan berede grunnen for de gode………"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategy House AS Stranden 57, N-0250 Oslo Tel: +47 22 47 13 91 www.strategy-house.no OMSTILLING Hvordan berede grunnen for de gode………

2 Bedrift i krise – Hva er viktig? • Mål ”gjenskape lønnsomhet og utviklingskraft” • Krever – Orden på driften – Tempo – Fokus på utvikling • Sikre motivasjon for endring i organisasjonen • Økonomiske rammer for endringene Sviktende lønnsomhet Fallende markedsandeler Sviktende salg Beslutningsvegring Forverrede rammevilkår Konjunkturer Likviditetsskvis Kommunikasjonssvikt

3 Innledende analyse • Intern vurdering – Kriseforståelse – Evne til endring/rett kompetanse • Markedsvurdering – livets rett – Relativ konkurransekraft – Kundestruktur – Kundenes betalingsevne • Verdikjede – Kostnadseffektivitet • Finansiell struktur

4 2 Faser • Fase 1 - Opprydding (100 dagers plan) – Skape grunnlag for god løpende drift – Kontantstrøm • Fase 2 – Re-posisjonering – Utnytte dårlige tider til å skaffe seg økt konkurransekraft – Strategi som middel til å posisjonere seg for bedre tider – Tenk sunn utvikling; ikke spar deg til fant – Konjunkturfølsomhet

5 Fase 1 - 100 dagers plan • Identifisere og katalogisere muligheter: – Tiltak som kan iverksettes raskt (uker) – Gir rask effekt – Bør ikke begrense virksomhetens utviklingspotensial • Prioritere tiltakene etter – Tempo – Potensial – Kompleksitet i gjennomføring – Evne til gjennomføring – Sannsynlighet for suksess • Beslutte endelig plan • Iverksettelse og måling

6 Fase 2 – Re-posisjonering SH Verdi 6 SH Måling SH Analyse SH Gjennomføring SH Valg INNSIKT KOMMUNIKASJON LEVERANSE FAKTA Vellykket gjennomføring av Fase 1 etablerer forutsetningene for strategisk utvikling – må være sunn drift i bunn

7 Fase 2 – Re-posisjonering SH Verdi 7 SH Måling SH Analyse SH Gjennomføring SH Valg INNSIKT KOMMUNIKASJON LEVERANSE FAKTA

8 Hvem? Når? Hvordan? Omstillings- prosess Ansatte/ Ansattes org EiereKunder Leveran dører LedelseStyre • Prosess beskrivelse • Beslutningsgang hvem, hva og når • Tidsplan • Informasjonsplan

9 Forankring • Etablere en omstillingskultur = kriseforståelse – Problemer kan og skal løses – Bryllup og begravelser i alle familier • Fest rundt utvikling • Respekt rundt avvikling • Skape eierskap til problemstilling – kommunisere problemstillingen – høre/lytte til innspill • Rammer – de viktigste fastpunkter • Skape forståelse og aksept for prosessen frem mot en konklusjon

10 10 SH Analyse Grunnlag for omstilling • Definisjon av problemstillinger som skal tas stilling til • Problemstilling må være kommuniserbar og lett forståelig • Lønnsomhet • Volumbortfall • Forventede konjunktureffekter • Likviditet og balanse • Annet Identifisere og strukturere problemstilling(er):

11 11 SH Valg Mål på kort og lang sikt • Omstillingsmål • Strategiske mål Kritiske faktorer •De viktigste forhold som må håndteres for å nå målene Strategi fastsettes • Prosess • Omstilling • Strategiske valg

12 Verktøykasse - Typiske tiltak Administrasjon & ledelse •Forenkling Innkjøp •Hvordan styrke posisjonen •Bedre samhandling med leverandører Produksjon •Forenkling – strukturendring •Innkjøp eller egenproduksjon Produkter •Sortimentslønnsomhet/styring Logistikk •Forenkling/optimalisering Marked •Salg/markedsføring. Trøkk! •Segmentlønnsomhet/kostnad pr produkt

13 Prosess • Konklusjoner fra analyse og valg kommuniseres og gjøres til gjenstand for – Beslutning – Prosess/forankring – Informasjon for relevante parter i prosessen • Sikre nøkkelmedarbeidere SH Måling SH Analyse SH Gjennomføring SH Valg

14 Tiltaksplaner – Enkel og virker Tiltaksplandokument for: (firma) 14 2. Halvår 2009 2. Kvartal 2009 1. Kvartal 2009 4. Kvartal 2008 Status Mål- kvantifisering HandlingerPeriode ANSVAR : FORRETNINGSOMRÅDE:

15 Gjennomføring • Tydelig og operativ ledelse • Beslutningsdyktighet i alle ledd – Tempo og fasthet • Forankring • Løpende informasjon – Internt og eksternt • Førsteklasses likviditets styring • Kostnadskontroll • Driftsfokus Oppfølging og måling Avgjørende å utforme tiltakene slik at de som utfører, forstår hvordan og hvorfor

16 16 SH Måling og oppfølging • Måling av effekt • Oppdatering med basis i effekt ”Intet brukes om det ikke også måles og følges opp” Konkurrenter Kunder Teknologi Ramme- betingelser og miljø Leverandører

17 Strategy House AS Stranden 57, N-0250 Oslo Tel: +47 22 47 13 91 www.strategy-house.no Avslutning Takk for at du tok deg tid Takk for oppmerksomheten! For spørsmål ta kontakt: Danckert Mellbye, tlf: 901 35 242 danckert@strategy-house.no


Laste ned ppt "Strategy House AS Stranden 57, N-0250 Oslo Tel: +47 22 47 13 91 www.strategy-house.no OMSTILLING Hvordan berede grunnen for de gode………"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google