Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser 1

2 Noe sentrale forutsetninger for mennesket i utvikling 2

3 Hvordan skjer forandring ? • forandring skjer lettest når vi selv ønsker det • forandring skjer når vi selv har kontroll • sjelden skjer dramatiske forandringer • forandring skjer når vi retter vår oppmerksomhet mot noe vi ønsker å forandre • forandring skjer når vi er motiverte for det • forandring og utvikling skjer oftest når vi har mestringstro • forandring skjer når endringen er viktig for oss 3

4 Betydning av vaner i menneskets liv • mennesket har mange typer atferd, tanker og følelser som er automatiserte • hvorfor der det slik? – det er svært ressursbesparende – vi kan reagere raskt på omgivelsene – vi kan bruke energi på andre oppgaver og gjøremål – det er trygghets skapende – det er stress dempende 4

5 vaner videre • hva er ulempen ved vaner – de er gjentagende – de er ikke bevisste – det er liten eller ingen refleksjon rundt vanene – de er stagnerende – hindrer ny læring – de forutsetter at omgivelsene er uforandret – er motstand mot forandring en motstand mot å endre vaner – vanene kan være dysfunksjonelle 5

6 betydningen av bevissthet • bevissthet – fokus og oppmerksomhet • vi bruker generelt for liten tid til å rette oppmerksomheten vår mot egen atferd, tanker og følelser • generelt bærer dette fokuset preg av flyktighet og overfladiskhet • coaching er en metode for å fokusere oppmerksomheten mot atferd, tanke og følelser 6

7 bevissthet videre • fokuset holdes ved: • strukturen i samtalen • spørsmålsstillingene i samtalen • målfokuset i samtalen • utvelgelse av avgrensede tema • utvelgelse av viktige tema • frembringe handlingsalternativer 7

8 Kreativitet • en viktig del av coaching er den kreative tenkningen som skjer i samtalen • den er vitaliserende • den krever tid – aktivisering av problemløsende tankemønster • det skjer i grensesnittet mellom trygghet og usikkerhet (utfordrende) 8

9 Relasjonens betydning • læring og utvikling skjer ofte sammen med andre • dialogen mellom mennesker er sentral • relasjonen skaper en forutsetning for å bevege seg • relasjonen er forpliktende og ansvarliggjørende 9

10 En kort øvelse 10

11 Hva er coaching ? Def: Coaching er en planlagt og systematisk pedagogisk virksomhet som utføres av ledere og som har som siktemål å fremme læring, utvikling og vekst hos ansatte/utøvere gjennom kontakt og dialog 11

12 coaching- videre • Coaching – foregår en til en eller en til få – tar opp teori-praksis-forholdet i arbeidet/oppgavene – Inngår i sammenhenger der kompetanse skal utvikles – handler mye om å utfordre – gjør den ene bedre rustet til å løse egne oppgaver – knytter seg til ansattes/utøvers egen virksomhet – er målrettet og systematisk – handler og å være mer spørrende enn informerende i sin tilnærming – er en prosess som foregår over en viss tid 12

13 coaching i forhold til andre utviklingsmetoder • coaching er en spesifikk veiledningsmetode • coaching er konstruktivistisk • coaching benytter metoder og teknikker hentet fra ulike veiledningstradisjoner • spesielt de løsningsfokuserte 13

14 Noen sentrale elementer i coaching • planlagt og systematisk aktivitet • planlegging – coaching grunnlag – forberedelse begge veier • systematisk samtale - en bestemt metode • målrettet – konkrete mål – viktige mål – mål som er kort frem i tid – mål som er kontrollerbare 14

15 videre • utfordrende – målene må være utfordrende – samtalen er utfordrende • handlingsorientert – endring i atferd er viktig for å opprettholde motivasjonen • bidra til refleksjon – refleksjon skrives ned både av coach og den som blir coachet 15

16 videre • ansvarliggjørende – fokus på hva vedkommende har kontroll over – forflytte fokus fra omgivelsene over til seg selv – gir mulighet også for å oppleve gleden av måloppnåelsen – forpliktende ved at de mål vedkommende setter seg blir fulgt opp 16

17 spørsmålsstillingene • en særlig viktig del av metoden – spørsmålene skal være eksplorende – spørsmålene skal ivareta både kognisjon og emosjon – spørsmålene skal ikke være ledende – spørsmålstillingene skal i liten grad være tolkende – spørsmålstillingene skal være knyttet til en strukturert metode i samtalen 17

18 eksempel på spørsmål • De beste coaching spørsmålene starter med hva, hvor og hvordan • Bruk helst ikke ”hvorfor” spørsmålet • Eks – Hvor er du ? – Hvor vil du ? – Hvordan skal du komme dit ? 18

19 refleksjonen • refleksjonen er viktig for å øke bevisstheten og stimulere hukommelsen – muligheter til å undersøke gode eksempler – muligheter for den som ble coachet til å verbalisere – ofte skriftliggjøre – det som var nyttig – systematisering av tankene, følelsene og handlingene – affektbevissthet – betydningen av hvordan følelsene virker inn på våre tanker og følelser 19

20 • Hva har vært nyttig ? • Hvilke tanker gjør jeg meg ? 20

21 • Hva skulle jeg ønske var annerledes for meg i mitt arbeid? • Hva blir forskjellen hvis denne forandringen skjer ? 21


Laste ned ppt "Coaching – en frigjøring av menneskelige ressurser 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google