Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme Kapittel 9 oppgave j.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme Kapittel 9 oppgave j."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme Kapittel 9 oppgave j

2 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 1. Trollmor sier: ”Hvordan skal barna lære det?” Trollmor spør __. 2. Trollmor sier: ”Holder den norske skolen virkelig ikke mål?” Trollmor spør __. 3. Skal man kombinere læringen med lek? Skal læringen __? 4. Det er mulig å søke om ett års utsettelse av skolestart. Det er mulig å søke om å __. 1. hvordan barna skal lære det. 2. om den norske skolen virkelig holder mål. 3. kombineres med lek? 4. utsette skolestart med ett år.

3 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 5. Hvor lenge skal barna gå på skolen hver dag? Hvor mange __ skal barna ha på skolen hver dag? 6. Noen barn strever med læringen. Noen barn synes det er __. 7. Det ble innført obligatorisk skole i 1739. __ obligatorisk skole kom i 1739. 8. Mange mener læreplanene forteller om en virkelighet som ikke eksisterer. Mange mener læreplanene forteller om en __ virkelighet. 5. skoletimer 6. strevsomt å lære 7. Innføringen av 8. ikke- eksisterende

4 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 9. Elever med spesielle behov kan oppleve at de ikke får et godt nok tilbud. Elever med spesielle behov kan få __ at de ikke får et godt nok tilbud. 10. Er velferdsstaten blitt for dyr? __ velferdsstaten for mye? 11. Skolen står overfor mange utfordringer. Skolen er __ overfor mange utfordringer. 12. Skolene har ofte plassmangel. Skolene har ofte __ plass. 9. opplevelsen av 10. Koster 11. stilt 12. mangel på

5 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 13. Har nordmenn et skolesystem som vektlegger andre verdier enn andre land? Har nordmenn et skolesystem som __ på andre verdier enn andre land? 14. I dag er det helt vanlig at ungdom fullfører videregående skole. __ er helt vanlig for ungdom i dag. 13. har vektlegging / legger vekt 14. Fullføring av videregående skole

6 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 15. Ikke sjelden mangler man vikarer på skolen. Ikke sjelden er __ på skolen. 16. Hver knute på russelua symboliserer noe man har gjort. Hver knute på russelua er __ man har gjort. 17. Noen synes at russen er uansvarlig og umoden. Noen synes ikke at __ 18. De fleste høyere utdanningsinstitusjoner er drevet av staten. De fleste høyere utdanningsinstitusjoner er __ drevet. 15. det mangel på 16. et symbol på noe 17. russen er ansvarlig og moden 18. statlig

7 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 19. Når man har oppnådd 180 studiepoeng, får man bachelorgraden. Ved __ 180 studiepoeng får man bachelorgraden. 20. Det å reflektere videre regnes som positivt i Norge. Videre __ regnes som positivt i Norge. 21. Noen mener at russefeiringen hindrer seriøse studier. Noen mener at russefeiringen er __ seriøse studier. 22. Man har lov til å si høyt det man mener. Å si høyt det man mener, __. 23. Hvem skal man prioritere? Den sterke eller den svake? Er __ prioriteres? 19. oppnåelse av / oppnådde 20. refleksjon 21. til hinder for 22. er lov / er tillatt 23. det den sterke eller den svake

8 Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme 24. Hvem kommer der? Mannen din eller mannen til din venninne? Er det din __ eller din __ kommer der? 25. Først var hun på skolen. Så lekte hun på SFO. Etter at __, __. 26. Først gjennomførte man nasjonale prøver. Så innførte man Kunnskapsløftet. Etter at __, __ Kunnskapsløftet. 24. mann – venninne 25. hadde vært på skolen, lekte hun på SFO 26. man hadde gjennomført nasjonale prøver, innførte man


Laste ned ppt "Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme Kapittel 9 oppgave j."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google