Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Treningsleir på Stiklestad Hotell - Forbedringsarbeid i egen bedrift Byggekostnadsprogrammet 27. – 28. oktober 2008 Sol Skinnarland, Faglig koordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Treningsleir på Stiklestad Hotell - Forbedringsarbeid i egen bedrift Byggekostnadsprogrammet 27. – 28. oktober 2008 Sol Skinnarland, Faglig koordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Treningsleir på Stiklestad Hotell - Forbedringsarbeid i egen bedrift Byggekostnadsprogrammet 27. – 28. oktober 2008 Sol Skinnarland, Faglig koordinator Lean Construction – NO Fafo-forsker

2 2 Agenda  Introduksjon til planleggingsmetodikken Last Planner System  Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i bedriften

3 3 Deres forventinger til treningsleiren Mennesker Samhandling Likeverdige parter Involvering Kundeforhold Prosjektgjennomføring Planlegging Informasjon Økonomistyring Effektivisering Organisering Logistikk Prosjektkontroll Prosessgjennomføring Verktøy til forbedring Unngå feil og mangler Øke produktiv arbeidstid

4 4 Deres forventinger til treningsleiren

5 5 Last Planner System Planleggingsmetodikk med hovedmål å skape økt flyt i produksjonen Gjennom å organisere planleggingen over flere planleggingsnivåer får riktig person fokus på riktig tidshorisont. Planlegging ved hjelp av pull i stedet for push Sunne arbeidsoppgaver Syv forutsetninger for å skape flyt i produksjonen

6 6 LPS – syv forutsetninger for flyt Plass Mannskap Utstyr InformasjonMaterialer ”En sunn aktivitet” Forutgående arbeid Ytre forhold Aktivitet

7 7 Plannivåer og planleggingsmetodikk Prosessplan (hele prosjektet) Periodeplan (6-8 uker frem) Ukeplan (1-2 uker frem) Kartlegger Tilrettelegger Avtaler Sunne aktiviteter PPU (Prosent Planlagt Utført) Grønn/rød Andre? 3 plannivåer Svikt/ årsaker

8 8 Koordinering av arbeidsprosessen ArbeidsplanPeriodeplan Uke 1Uke 2Uke 3Uke 4Uke 5Uke 6 Hovedplanens planlagte aktiviteter planlegges 6 uker fram Rullerende planlegging Del opp de planlagte aktivitetene i arbeidsoppgaver før de føres inn i periodeplanen Oppgaver Oppgavebuffer Sunn oppgave 1 Sunn oppgave 2 … Sunn oppgave n Analyse og klargjøring av oppgaver Oppretthold en oppgavebuffer med 2 ukers arbeid gjennom hele byggeprosessen Årsaks- og virkningsanalyse Hvorfor er planlagte arbeidsoppgaver ikke gjennomført? Alarmer koordinatoren for forhindringsanalysen

9 9 Sosiale forutsetninger for samhandling? Språk Tillit Insentiv/Motivasjon InformasjonÅpenhet/ærlighet ”samhandling” Kommandolinjer Ytre forhold Produksjons- atferd

10 10 Prosessplanlegging

11 11

12 12 Hvordan gjennomføre forbedringsprosesser? 1. Problemavklaring Behov Hensikt Diagnose •Hva slags type produksjon? – Produktet – Produksjonsprosessen – Produksjonssystemet •Hva er problemet? – Interne overleveringer (mellom fag, etc. ) – Underentreprenører, leverandører etc.) •Hva gjør vi? – Hva kan vi gjøre noe med? – Hva kan vi gjøre? – Hva ønsker vi å oppnå med det vi gjør? Klare mål som blir forstått, i tillegg til verdigrunnlag og visjoner, informasjon

13 13 Hvordan gjennomføre forbedringsprosesser? 2. Forankring Ledere Mellomledere ansatte •Hva skal forbedringsarbeidet forankres i? – Forbedringsgruppe, forandringsleder – Bredt sammensatt gruppe – Klart mandat, ressurser •Hva er forandringsgruppas funksjon? – Pådriver i forandringsarbeidet – Drøfte problemstillinger, prioritere innsatsområder, definere opplegg og evaluere forandringsarbeid – Testpanel for nye ideer, uenigheter som måtte komme m.m.

14 14 Hvordan gjennomføre forbedringsprosesser? 3. Systemutvikling • Behovskartlegging – Hva fungerer og hva fungerer ikke med slik vi gjør det i dag? •Det nye systemet – Hvilke prinsipper skal det nye systemet baseres på? – Har vi noe som ligner – allerede? – Hvilke problemer vil vi støte på mht. å ta det nye systemet i bruk? • Lokale tilpasninger – Hvilke tilpasninger mht. de nye prinsippene? Noe nytt? Utvikle eksisterende Systemer?

15 15 Hvordan gjennomføre forbedringsprosesser? 4. Utprøving Ressurser tid, kompetanse, utstyr, økonomi •Utprøvingen – Forandringsprosessen – steg for steg •De utprøvde – Særskilte fokusgrupper, i forhold til ny rolle/nye funksjoner •Hva vil utprøvingen av det nye systemet kreve? – Informasjon (hvorfor) – Opplæring (hvordan) • Lag stor takhøyde for feil Samarbeid medvirkning

16 16 Hvordan gjennomføre forbedringsprosesser? 5. Evaluering Oppfølging støtte •Grad av måloppnåelse – Mål vi satte oss, i hvilken grad oppfylt? •Hva har vi lært? – Av endringsprosessen (+/÷)? •Neste skritt – Nye innsatsområder

17 17 Hvordan gjennomføre forbedringsprosesser? 6. Nettverk Faglig utvikling erfaringsutveksling •Hva har andre gjort? – Vi er ikke alene om dette problemet – Vi kan lære av hva andre har gjort •Hva har andre gjort? – Vi er ikke alene om dette problemet – Vi kan lære av hva andre har gjort

18 18

19 19

20 20 Men husk • Dere vil møte motvilje • Dere vil med stor sannsynlighet gjøre en del feil • Dere må huske på at ting tar tid • Start med prosjekter dere tror dere vil lykkes med • Opplev små suksesser – bygg videre • Ikke gi opp • Bruk nettverket og andre utenfra om nødvendig • Skap kultur for forbedringer


Laste ned ppt "1 Treningsleir på Stiklestad Hotell - Forbedringsarbeid i egen bedrift Byggekostnadsprogrammet 27. – 28. oktober 2008 Sol Skinnarland, Faglig koordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google