Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seatrans Trade and operators 12 Chemical tankers 1 TC 2 Seismic 3 Paper/Industry 2 RO-RO 4 TC 3 Newbuildings.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seatrans Trade and operators 12 Chemical tankers 1 TC 2 Seismic 3 Paper/Industry 2 RO-RO 4 TC 3 Newbuildings."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Seatrans

3 Trade and operators 12 Chemical tankers 1 TC 2 Seismic 3 Paper/Industry 2 RO-RO 4 TC 3 Newbuildings

4 Mission statement ”Recruit, develop and take care of qualified and motivated personnel in order to achieve a high level of safety, high quality operations as well as to create a good and preferred place of work”

5 Sykefravær Seatrans opplever en økning i langtidssykemeldte Markert overrepresentasjon i alderen 50-60 år Høye kostnader Usikkerhet for arbeidstagere Utfordrende kompetansestyring

6 Løsninger for den enkelte Langtidsfravær Gradert sykemelding Oppfølging og tilrettelegging Aktiv sykmelding

7 Hva er aktiv sykemelding Aktiv sykmelding Gjennom aktiv sykmelding kan den sykmeldte opprettholde kontakten med arbeidsplassen og utprøve/avklare egen arbeidsevne. Beskrivelse av ordningen Aktiv sykmelding er en ordning som gir mulighet til å prøve seg i arbeid på tross av sykdom. Lege/sykmelder skal først ha vurdert gradert sykmelding, før aktiv sykmelding anses aktuelt.

8 Forutsetninger En forutsetning er at arbeidsgiver finner andre arbeidsoppgaver i tilknytning til utprøving av funksjonsevnen, opplæring i nye oppgaver eller arbeidstrening. Arbeidstaker beholder sykepengene (full hyre iht tariff), og arbeidsgiver betaler lønn bare i arbeidsgiverperioden. Dersom arbeidstager derimot delvis kan utføre vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver, eventuelt etter tilrettelegging, er graderte sykepenger rett ytelse.

9 Hvorfor? Mange langtidsykemeldte Top 4 kan ikke gå tilbake i jobb før man er 100% sikker på at vedkommende er klar Sjømannslege er (med rette) forsiktig med å erklære “fit for duty” Aktiv sykemelding gir arbeidstager og arbeidsgiver muligheten til å teste om vedkommende er frisk, uten risiko!

10 Varighet Perioden med aktiv sykmelding er begrenset til 4 uker i tilfeller der den sykmeldte arbeidstakeren ved utløpet av perioden kan forventes å kunne gjenoppta arbeid, og til 8 uker dersom rehabiliteringen eller tilretteleggingen tar lengre tid. Både 4-ukers og 8-ukers perioder kan forlenges etter vedtak fra NAV. Det er en forutsetning at sykdommen ikke er til hinder for slik aktivitet.

11 Samarbeid Felles tilrettelegging av arbeidsoppgavene. Konkret plan for aktiviteter i sykmeldingsperioden. Planen er forpliktende for begge parter. Konkret skal planen beskrive innholdet i tiltaket, hensikten med det, hvor lang tid aktiv sykmelding ønskes brukt og hvem som er ansvarlig for evaluering og oppfølging i virksomheten.

12 Søknad Både arbeidstaker, arbeidsgiver, lege/sykmelder og NAV kan ta initiativ til aktiv sykmelding. Det anbefales at den sykmeldte drøfter aktiv sykmelding med sin lege/sykmelder, i sær gjelder dette hvis det er tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig. Det utarbeides en plan - som beskrevet ovenfor - som sendes det lokale NAV-kontor for godkjenning.

13 Økonomi Den ansatte beholder sykelønn iht tariff Arbeidgiver kan fortsette P&I “sak”

14


Laste ned ppt "Seatrans Trade and operators 12 Chemical tankers 1 TC 2 Seismic 3 Paper/Industry 2 RO-RO 4 TC 3 Newbuildings."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google