Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morgendagens kompetanse – til virksomhetens beste og til innbyggernes beste! Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 19. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morgendagens kompetanse – til virksomhetens beste og til innbyggernes beste! Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 19. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morgendagens kompetanse – til virksomhetens beste og til innbyggernes beste! Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 19. mars 2012

2 Behovet for kompetente medarbeidere Kommunesektoren = kunnskapssektor • Det unike oppdraget • Den åpne organisasjonen • Kompetente medarbeidere • Helhetlig og utfordrende lederskap • For å yte gode tjenester • For å utvikle gode tjenester • For å bidra i lokalsamfunnsutvikling • For å drive innovasjon

3 Gode tjenester • Tjenester som ytes skal være forsvarlige • Kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at: – Pasient/bruker gis helhetlig og koordinert tjenestetilbud – Pasient/bruker gis verdig tjenestetilbud – Tjenesten og personell blir i stand til å overholde lovpålagte plikter – Tilstrekkelig faglig kompetanse sikres i tjenestene • Gode tjenester? • Ledelse, kvalitet og prioritering

4 Strategisk kompetansestyring Er planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål (Linda Lai 2004) • For å sikre kommunen kvalitet på tjenestene • For å oppnå effektiv ressursutnyttelse • For å få et godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass. • Fordi flere er på vei ut enn inn i arbeidsmarkedet.

5 Hvilken kompetanse trenger vi? Hva skal til for å si; Vår kommune har et robust fagmiljø og kan også påta oss å innfri samhandlingsreformens intensjoner! • Oppgavene må definere kompetansebehovet • Hva som avtales vil være styrende og avklare kompetansebehovet • Kompetansesammensetningen vil styre hvilke oppgaver kommunen kan påta seg…

6 Hvilke eventuelle tiltak vil kommunen gjennomføre som følge av samhandlingsreformen?

7 Ulike tiltak • Kapasitetsstyrkende tiltak • Kompetansehevende tiltak • Ledelse og samhandling

8 Riktig og tilstrekkelig kompetanse, hvordan får vi det til? • Ta i bruk brukerens egen kompetanse og hans/hennes pårørende. Innebærer kompetanseheving også av bruker selv • Ta i bruk frivilliges kompetanse – Organisasjonenes «tilbud», den organiserte frivillighet – Den uorganiserte frivilligheten • Innovasjon og nytenking • Velferdsteknologi • Organisering/ organisasjonsfrihet! • Gode rammevilkår • Styrke sektorens omdømme

9

10 Temaområder

11 Leders ansvar for å oppnå god kvalitet ”Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?” ”Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen”, sa katten. ”Det er ikke så nøye -,” sa Alice ”Så er det ikke så nøye hvor du går heller,” sa katten. Lewis Carroll (Alice i Eventyrland)

12 12


Laste ned ppt "Morgendagens kompetanse – til virksomhetens beste og til innbyggernes beste! Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 19. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google