Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKOKRIM Ny anmeldelsesanbefaling Statsadvokat Bård Thorsen 3. desember 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKOKRIM Ny anmeldelsesanbefaling Statsadvokat Bård Thorsen 3. desember 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKOKRIM Ny anmeldelsesanbefaling Statsadvokat Bård Thorsen 3. desember 2010

2 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Bakgrunn Konkursloven § 120, 1. ledd nr. 5 Siling skjer i praksis Anbefaling som hensyntar ressurssituasjonen Avklart med Riksadvokaten Kryssende hensyn Avhengig av bostyrernes gode erfaring og skjønn Avgrensning av anbefalingen

3 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Innenfor kontrolletatens område Oslo: Bostyrer melder til kontrolletaten Ensartet behandling av sakene Kvalitet

4 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Overtredelser av gjeldskapitlet Strl § 281”Grovt uordentlig forretningsførsel” –Ingen endringer. Underanmeldelser i grove tilfeller? –Grove regnskapsovertredelser, men også virksomhet drevet med manglende styringssystemer som påfører kreditorene vesentlig tap.

5 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts. Strl. § 282. Forfordeling av kreditorer Håndfull antall anmeldelser. Lite å hente på innsnevring. Forholdsvis høy terskel for anmeldelse og domfellelse. Omstøtelsesreglene rekker videre enn straffeansvaret

6 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts Strl. § 283. Kun fåtall antall anmeldelser, ingen besparelse å hente på innsnevring. Ved tvil; vurder ”er egnet vilkåret”.

7 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts Strl. § 284, unnlatt oppbud. –tapt omstøtelsesadgang –tapsbringende virksomhet Alt. 1. er mest straffverdig og lettest å etterforske Alt 2. Innsnevring –Normaltilfellene: minst 6 mnd. Justering for tapenes størrelse

8 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts Strl. § 285 – boforringelse Allmennpreventive hensyn –”tyveri” fra kreditorfellesskapet –støtende med terskelverdi

9 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Regnskapsovertredelser Flest antall anmeldelser, mest å hente på innsnevring Alt fra unnfallenhet til utkrøpen skjuling av annen alvorlig kriminalitet. Bostyrers skjønn Straffes normalt strengt Husk bfl § 7: ifht. ”transaksjonens art og omfang”. Ajour i fht. nærmere plikter, ikke sjeldnere enn 4.måneder

10 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Regnskapsovertredelser, forts To typetilfeller –Regnskapsmaterialet forefinnes i komplett stand,men ikke ført –Svikt i ajourhold, samt manglende underlag Destruert/større mangler i underlag. Ikke grunn til endringer Unnlatt ajourhold – innsnevring, men husk alltid bfl § 7.

11 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Regnskapsovertredelser, forts Bfl. § 4. Mva. pliktig virksomhet. Tidl. hver annen måned, nå inntil hver fjerde måned. Ikke mva. pliktig/ikke ansatte, under 300 bilag. Ajour en gang i året. Ikke grunn til endringer. Mye å hente på presis anmeldelse

12 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Andre typer straffbare forhold Andre enn boet/staten er fornærmet –Bedrageri –Utroskap –Underslag Ikke grunn til endringer


Laste ned ppt "ØKOKRIM Ny anmeldelsesanbefaling Statsadvokat Bård Thorsen 3. desember 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google