Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokatfirmaet Wiersholm AS OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokatfirmaet Wiersholm AS OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokatfirmaet Wiersholm AS OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars

2 Advokatfirmaet Wiersholm AS Hva er Oslo Compliance Forum? •Forum for å diskutere jus og etikk •Årlig begivenhet •Møte mellom myndigheter, næringsliv, forvaltning og jurister/advokater •Avklare forventninger, grenser og tolkning •Skape ny rett Årets tema: Hva er god nok korrupsjonsforebygging? Advokatfirmaet Wiersholm AS

3 Korrupsjonsrisiko Norge

4 Advokatfirmaet Wiersholm AS Virksomheters ansvar for korrupsjon og betydningen av forebygging Advokat (H) P.hd Jan Fougner

5 Advokatfirmaet Wiersholm AS 1. Omfattende korrupsjonsansvar etter norsk rett •Korrupsjon strl. §§ 276 A og 276 B • «Tilbud» • Utilbørlig fordel • Privat og offentlig • Inntil 10 års fengsel •Påvirkningshandel strl. § 276 C • «Tilbud» • For å påvirke • «Utilbørlig fordel» •Heleribestemmelsen i strl. § 317 • Mottar utbytte av straffbar handling •Hvitvasking strl. § 317 • Oppbevare, overføre, konvertere utbytte av straffbar handling •Foretaksstraff strl. §§ 48 A og 48 B • Finance Credit-saken (Rt. 2008 s 996) • Norcem-saken (Rt. 2012 s 770)

6 Advokatfirmaet Wiersholm AS 2. Virksomheten kan få ansvar for andres handlinger

7 Advokatfirmaet Wiersholm AS 3. Hvordan skjer korrupsjon?

8 Advokatfirmaet Wiersholm AS 4. Plikt til forebygging •Plikt etter selskapslovgivning • Daglig leders ansvar • Styreansvar •Skadeserstatningslovens § 1-6 • Ansvar for tap som følge av ansattes korrupsjonshandlinger med mindre denne «påviser at det er truffet alle rimelige forholdsregler for å unngå korrupsjon» •Regnskapsrettslige regler •Straffelovens § 317 •Straffelovens § 48 B • «Ved avgjørelse av om straff skal ilegges et foretak etter § 48 A og ved utmåling av straffen skal det særlig tas hensyn til … om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen»

9 Advokatfirmaet Wiersholm AS 5. Effektiv forebygging •Ledelsen må ha nulltoleranse •Organisasjonene må ha kunnskap om hva som faktisk er straffbart •Utarbeide programmer •Trening Advokatfirmaet Wiersholm AS

10 6. Korrupsjonsforebygging må lønne seg •Hvis målet er å redusere korrupsjon, er forebygging viktigst •Forebygging må derfor lønne seg •Økokrim må kommunisere forventninger •Økokrim må fokusere på forebygging, ikke bare på straff •Strafferabatt neppe tilstrekkelig Advokatfirmaet Wiersholm AS

11

12 Milepæler anti-korrupsjon Trender 1977-2013 • Først fokus på offentlige tjenestemenn • Norge tidlig ute med å likestille privat og offentlig korrupsjon • Noe ulik straffbarhetsnorm, eks. «facilitation payments» straffbart etter UKBA, men ikke FCPA • UKBA klargjør krav til forebygging – beskytter mot ansvar Trender 1977-2013 • Først fokus på offentlige tjenestemenn • Norge tidlig ute med å likestille privat og offentlig korrupsjon • Noe ulik straffbarhetsnorm, eks. «facilitation payments» straffbart etter UKBA, men ikke FCPA • UKBA klargjør krav til forebygging – beskytter mot ansvar


Laste ned ppt "Advokatfirmaet Wiersholm AS OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google