Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars

2 Hva er Oslo Compliance Forum?
Forum for å diskutere jus og etikk Årlig begivenhet Møte mellom myndigheter, næringsliv, forvaltning og jurister/advokater Avklare forventninger, grenser og tolkning Skape ny rett Årets tema: Hva er god nok korrupsjonsforebygging? Advokatfirmaet Wiersholm AS

3 Korrupsjonsrisiko Norge
Olje og gass Internasjonale Lite land Vanskelige gråsoner Uformelle Kjennskap regler Svake kontroll-systemer selvbildet

4 Virksomheters ansvar for korrupsjon og betydningen av forebygging
Advokat (H) P.hd Jan Fougner

5 1. Omfattende korrupsjonsansvar etter norsk rett
Heleribestemmelsen strl. §§ 276 A og 276 B i strl. § 317 «Tilbud» Mottar utbytte av straffbar handling Utilbørlig fordel Privat og offentlig Inntil 10 års fengsel Hvitvasking strl. § 317 Påvirkningshandel Oppbevare, overføre, konvertere utbytte av straffbar handling strl. § 276 C Foretaksstraff For å påvirke strl. §§ 48 A og 48 B «Utilbørlig fordel» Finance Credit-saken (Rt s 996) Norcem-saken (Rt s 770)

6 2. Virksomheten kan få ansvar for andres handlinger
Ansvar for ansatte Ansvar gjennom oppkjøp Ansvar for partnere

7 3. Hvordan skjer korrupsjon?
AGENTAVTALER Røde flagg: høy betaling/success fee, uklart tjenesteinnhold, skal skaffe myndighetstillatelser, betaling til utenlandsk bankkonto Partneravtaler/Joint Venture Røde flagg: partner bestemt av myndigheter, uklart hvem som er ultimate benificial owner, ikke innsyn i JV-utgifter (risiko knyttet til markedsføring, legal fees, overhead mv), risiko dersom lokal partner har fått tillatelser før samarbeid inngås Skjulte transaksjoner Røde flagg: betaling til skatteparadiser, overfakturering ved kjøp av varer og tjenester, falske fakturaer, konstruerte transaksjoner Smøring/private fordeler Røde flagg: eksklusiv kundepleie, kick backs, kommisjoner til andre rettssubjekter andre enn leverandør/tjenesteyter

8 4. Plikt til forebygging Plikt etter selskapslovgivning
Straffelovens § 317 Daglig leders ansvar Styreansvar Straffelovens § 48 B «Ved avgjørelse av om straff skal ilegges et foretak etter § 48 A og ved utmåling av straffen skal det særlig tas hensyn til … om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen» Skadeserstatningslovens § 1-6 Ansvar for tap som følge av ansattes korrupsjonshandlinger med mindre denne «påviser at det er truffet alle rimelige forholdsregler for å unngå korrupsjon» Regnskapsrettslige regler

9 5. Effektiv forebygging Ledelsen må ha nulltoleranse
Organisasjonene må ha kunnskap om hva som faktisk er straffbart Utarbeide programmer Trening Advokatfirmaet Wiersholm AS

10 6. Korrupsjonsforebygging må lønne seg
Hvis målet er å redusere korrupsjon, er forebygging viktigst Forebygging må derfor lønne seg Økokrim må kommunisere forventninger Økokrim må fokusere på forebygging, ikke bare på straff Strafferabatt neppe tilstrekkelig Advokatfirmaet Wiersholm AS

11

12 Milepæler anti-korrupsjon
OECD konvensjon Norsk innskjerping FCPA UKBA 1977 1997 1998 2003 2010/2011 Trender Først fokus på offentlige tjenestemenn Norge tidlig ute med å likestille privat og offentlig korrupsjon Noe ulik straffbarhetsnorm, eks. «facilitation payments» straffbart etter UKBA, men ikke FCPA UKBA klargjør krav til forebygging – beskytter mot ansvar


Laste ned ppt "OSLO COMPLIANCE FORUM 2013 Onsdag 6. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google