Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt Advokat Roger Berglie1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt Advokat Roger Berglie1."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt Advokat Roger Berglie1

2 Finansavtaleloven Historie Oversikt – Kap 1 – Alminnelige regler – Kap 2 – Innskudd og betalingsoppdrag – Kap 3 – Låneavtaler m.v. – Kap 4 – Kausjon – Kap 5 – Finansmegleroppdrag m.v. – Kap 6 – Agent- og rådgivningsoppdrag – Kap 7 – Straff – Kap 8 - Ikrafttredelse Advokat Roger Berglie2

3 Finansavtaleloven Virkeområde – Finansinstitusjoner – Lignende institusjoner Husbanken Statens Lånekasse for utdanning Norges Bank Kommuner – Kap 3 – Låneavtaler – Kap 4 – Kausjon for lån etter Kap 3 Behandler hovedtrekkene i låneavtaler – Ufravikelig for forbruker Hovedformål – Låntagers interesser - Forbrukervern – Tilstrekkelig informasjon – Balanse i avtaleforholdet Advokat Roger Berglie3

4 Finansavtaleloven Opplysningsplikt § 46 – Skriftlig – Effektiv årlig rente – Nominell årlig rente med gebyrer – Størrelsen – Antall innbetalinger med forfallstid for hele løpetiden – Forholdet mellom avdrag og renter – Total innbetaling – Forbehold om endringsadgang Betingelser for at endring skal kunne foretas – Retten til prematur nedbetaling Advokat Roger Berglie4

5 Finansavtaleloven Frarådingsplikt – Skriftlig – Ikke avslag, men anbefaling – Før låneavtale inngås eller lånet utbetales – Må anta at økonomisk evne tilsier at låntaker bør alvorlig overveie å avstå – Lemping etter rimelighet hvis ikke frarådes – Må avgrenses i praksis mot lån med sosialt formål Advokat Roger Berglie5

6 Finansavtaleloven Låneavtalen – Skriftlig – Alle kostnader som skal dekkes av lånetager – Opplysningspliktskravene – Skriftlige opplysninger gitt på forhånd skal inntas i låneavtalen – Manglende renteendringsforbehold – kan ikke gjøres gjeldene før etter 3 år – Ikke opplyst om eff. og nom rente = eff. rente – Ikke medtatt vilkår – ikke bindende (-bevist vedtatt) Advokat Roger Berglie6

7 Finansavtaleloven Overdragelse – Samtykke - ok – Finansinstitusjon ellers – Låntager beholder innsigelser og motkrav Advokat Roger Berglie7

8 Finansavtaleloven Endringer – Partene enige – som for låneavtalen og informasjonsplikten – Ensidig fra långiver – Kun forbehold om renter/gebyrer/kostnader – Saklig begrunnet – Ikke urimelig forskjellsbehandling av låntagerne – Annuitetslånets løpetid skal i utg. p beholdes – Varsel Skriftlig Endringen og begrunnelsen Retten til førtidig betaling 6 ukers varslingsfrist (-vesentlig endring i pengemarkedsrenten) Advokat Roger Berglie8

9 Finansavtaleloven Førtidig forfall – Vesentlig mislighold – Konkurs og gjeldsordning etter konkursloven Ikke gjeldsordning etter gjeldsordningsloven – Dødsfall og uten sikkerhetsstillelse av boet – Pantemislighold – Antesipert mislighold Ut i fra låntagers handlemåte eller alvorlig svikt i betalingsevne klart at lånet vil bli vesentlig misligholdt – Skriftlig og begrunnet Advokat Roger Berglie9

10 Finansavtaleloven Førtidig tilbakebetaling – Rett for lånetager – Inget kostnadsgebyr for forbruker – Fastrente Kan kreve tapte renter for resten av løpetiden Skal godskrives fortjeneste (-unntak for avtale) Lånetager skal vært gjort kjent med retten til tapte renter før avtalen ble inngått Advokat Roger Berglie10

11 Finansavtaleloven Forsinkelsesrente – Avtalt misligholdsrente – Ellers lov om renter ved forsinket betaling nr 100 av 17 des 1976 Advokat Roger Berglie11

12 Finansavtaleloven Straff – Informasjonsplikten – Forsettelig – bøter og fengsel inntil 3 måneder – Uaktsomt – bøter – Medvirkning – samme måte F. eks godkjennelse av vedtak Advokat Roger Berglie12


Laste ned ppt "FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt Advokat Roger Berglie1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google