Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt
Advokat Roger Berglie

2 Finansavtaleloven Historie Oversikt Kap 1 – Alminnelige regler
Kap 2 – Innskudd og betalingsoppdrag Kap 3 – Låneavtaler m.v. Kap 4 – Kausjon Kap 5 – Finansmegleroppdrag m.v. Kap 6 – Agent- og rådgivningsoppdrag Kap 7 – Straff Kap 8 - Ikrafttredelse Advokat Roger Berglie

3 Finansavtaleloven Virkeområde Kommuner Hovedformål Finansinstitusjoner
Lignende institusjoner Husbanken Statens Lånekasse for utdanning Norges Bank Kommuner Kap 3 – Låneavtaler Kap 4 – Kausjon for lån etter Kap 3 Behandler hovedtrekkene i låneavtaler Ufravikelig for forbruker Hovedformål Låntagers interesser - Forbrukervern Tilstrekkelig informasjon Balanse i avtaleforholdet Advokat Roger Berglie

4 Finansavtaleloven Opplysningsplikt § 46 Skriftlig Effektiv årlig rente
Nominell årlig rente med gebyrer Størrelsen Antall innbetalinger med forfallstid for hele løpetiden Forholdet mellom avdrag og renter Total innbetaling Forbehold om endringsadgang Betingelser for at endring skal kunne foretas Retten til prematur nedbetaling Advokat Roger Berglie

5 Finansavtaleloven Frarådingsplikt Skriftlig
Ikke avslag, men anbefaling Før låneavtale inngås eller lånet utbetales Må anta at økonomisk evne tilsier at låntaker bør alvorlig overveie å avstå Lemping etter rimelighet hvis ikke frarådes Må avgrenses i praksis mot lån med sosialt formål Advokat Roger Berglie

6 Finansavtaleloven Låneavtalen Skriftlig
Alle kostnader som skal dekkes av lånetager Opplysningspliktskravene Skriftlige opplysninger gitt på forhånd skal inntas i låneavtalen Manglende renteendringsforbehold – kan ikke gjøres gjeldene før etter 3 år Ikke opplyst om eff. og nom rente = eff. rente Ikke medtatt vilkår – ikke bindende (-bevist vedtatt) Advokat Roger Berglie

7 Finansavtaleloven Overdragelse Samtykke - ok Finansinstitusjon ellers
Låntager beholder innsigelser og motkrav Advokat Roger Berglie

8 Finansavtaleloven Endringer
Partene enige – som for låneavtalen og informasjonsplikten Ensidig fra långiver – Kun forbehold om renter/gebyrer/kostnader Saklig begrunnet Ikke urimelig forskjellsbehandling av låntagerne Annuitetslånets løpetid skal i utg. p beholdes Varsel Skriftlig Endringen og begrunnelsen Retten til førtidig betaling 6 ukers varslingsfrist (-vesentlig endring i pengemarkedsrenten) Advokat Roger Berglie

9 Finansavtaleloven Førtidig forfall Vesentlig mislighold
Konkurs og gjeldsordning etter konkursloven Ikke gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Dødsfall og uten sikkerhetsstillelse av boet Pantemislighold Antesipert mislighold Ut i fra låntagers handlemåte eller alvorlig svikt i betalingsevne klart at lånet vil bli vesentlig misligholdt Skriftlig og begrunnet Advokat Roger Berglie

10 Finansavtaleloven Førtidig tilbakebetaling Rett for lånetager
Inget kostnadsgebyr for forbruker Fastrente Kan kreve tapte renter for resten av løpetiden Skal godskrives fortjeneste (-unntak for avtale) Lånetager skal vært gjort kjent med retten til tapte renter før avtalen ble inngått Advokat Roger Berglie

11 Finansavtaleloven Forsinkelsesrente Avtalt misligholdsrente
Ellers lov om renter ved forsinket betaling nr 100 av 17 des 1976 Advokat Roger Berglie

12 Finansavtaleloven Straff Informasjonsplikten
Forsettelig – bøter og fengsel inntil 3 måneder Uaktsomt – bøter Medvirkning – samme måte F. eks godkjennelse av vedtak Advokat Roger Berglie


Laste ned ppt "FINANSAVTALELOVEN 25. Juni 1999 nr 46 Kort oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google