Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKOKRIM Styrets arbeid med økonomisk rapportering, hvordan kan styret oppdage uregelmessigheter før de ender i store tap Førstestatsadvokat Morten Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKOKRIM Styrets arbeid med økonomisk rapportering, hvordan kan styret oppdage uregelmessigheter før de ender i store tap Førstestatsadvokat Morten Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKOKRIM Styrets arbeid med økonomisk rapportering, hvordan kan styret oppdage uregelmessigheter før de ender i store tap Førstestatsadvokat Morten Eriksen 26 april 2005

2 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Utgangspunkter Styreansvaret formidabelt etter loven God risikokontroll = god forebygging mot misligheter = god økonomistyring Ulike mislighetssituasjoner: –Misligheter begått av ledelse/ansatte mot selskapet eller eksterne –Misligheter begått mot selskapet Viktig ved utøvelse av misligheter –Kontroll over informasjonsstrømmer –Liten gjennomsiktighet/spredt oversikt for utenforstående

3 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Hvordan kunne det skje ? 1.Mangel på oversikt (hva foregår) 2.Mangel på kommersiell forståelse Hva er naturlig inntjening, tap og risikofaktorer for denne virksomheten Oppsiktsvekkende inntjening – hva med cashflow? Rask vekst – lav lønnsomhet 3.Mangel på (kritisk) regnskapsforståelse 4.Godtroenhet Hvis 1-4…jobbes det riktig, og hva kan gjøres?

4 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Kompetanse og sammensetning Antall AS i Norge: ca 150 000 Antall styremedlemmer: ca 200-250 000 –Varierende og forskjellig kompetanse –Varierende evne og vilje til å avsette nødvendig tid til forsvarlig styrearbeid –Styregrossister Begrenset tid til mange oppgaver: strategisk arbeid, implementering, instruksjon og kontroll Kontroll betyr ikke nødvendigvis høyere kostnader, men bedre bruk påløpte kostnader

5 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no ”Risikoindikatorer” I 1.Kompliserende forhold som svekker oversikten (Mange) transaksjoner mellom nærstående Kompliserte motregninger og mellomværende Hyppige og kompliserte selskapsomdannelser Store og mangelfulle bilag Store og diffuse enkelttransaksjoner 2.Mange ikke konsoliderte selskaper 3.Forsinket regnskapsavleggelse, mange transaksjoner i periode 13, bortforklaringer 4.Bruk av aggressive regnskapsprinsipper 5.Uvanlig gunstig bonusavtaler knyttet til regnskapsresultater

6 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no ”Risikoindikatorer” II 1.Uklare svar og bortforklaringer på vesentlige punkter: Utvikling iht budsjett (inntjening), økonomistyring, tapsposter 2.Daglig leder lite villig til å overlate informasjonsfremleggelse til andre 3.Få sterke personer 4.Hyppig utskifting av sentrale personer Ansatte i nøkkelstillinger Mange og skriftende rådgiver Ingen har full oversikt 5.Revisorskifte – hva er årsaken 6.Uforholdsmessig flotte vaner

7 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Noen mottiltak I Styrets sammensetning Sørg for nødvendig informasjonstilgang og gjennomsiktighet God kultur for kritisk åpenhet Gode internrutiner på viktige områder Evne til ”gode” kontrollspørsmål til administrasjonen Kontrolltiltak betyr ikke mistillit til daglig leder Klare etiske retningslinjer og gode forbilder Tydelige reaksjoner ved tillitsbrudd

8 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Mottiltak II Bruk revisor, regnskapsfører og/eller andre rådgivere –Gjennomgå hver (vesentlig) post og note i regnskapet Hva ligger i klassifikasjonen? Hvilke poster knytter det seg usikkerhet til? Hva består usikkerheten i? Er regnskapsføringen ajour og bilagsmassen tilfredsstillende? –Stemmer revisors redegjørelse med inntrykkene fra styremøtene? Sørg for notoritet mht styrets kontrollhandlinger

9 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no


Laste ned ppt "ØKOKRIM Styrets arbeid med økonomisk rapportering, hvordan kan styret oppdage uregelmessigheter før de ender i store tap Førstestatsadvokat Morten Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google