Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo politidistrikt Overgrep på eldre på institusjon Av politiadvokat Cecilie Schløsser Møller og politibetjent Mari Gjengedal Bakken Seksjon for Volds-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo politidistrikt Overgrep på eldre på institusjon Av politiadvokat Cecilie Schløsser Møller og politibetjent Mari Gjengedal Bakken Seksjon for Volds-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo politidistrikt Overgrep på eldre på institusjon Av politiadvokat Cecilie Schløsser Møller og politibetjent Mari Gjengedal Bakken Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser

2 Oslo politidistrikt Temaer  Organisering Oslo politidistrikt  Gangen i straffesaker om overgrep mot eldre på institusjon  Særskilte utfordringer  Hvem har innsynsrett i sakene  Råd/ønsker fra politiet

3 Oslo politidistrikt Organisering  Egen seksjon for Volds- og sedelighetsforbrytelser  Etterforsker de alvorligste voldsforbrytelsene, dvs i hovedsak drap og drapsforsøk.  Vold/trusler mot eldre etterforskes på de ulike politistasjonene  Seksjon for Volds- og sedelighetsforbrytelser etterforsker de fleste seksualforbrytelser.  Integrert påtale  Hver stasjon og seksjon har egne jurister som leder etterforskningen, tar beslutninger om tvangsmidler og påtaleavgjør sakene  Tett samarbeid mellom etterforsker og jurist

4 Oslo politidistrikt Gangen i en straffesak om overgrep mot eldre på institusjon  Politiet mottar anmeldelse eller melding om mulig straffbar handling  Skriftlig eller muntlig  Formell anmeldelse ikke nødvendig  Vi plikter å etterforske uavhengig av hvordan vi får kjennskap til saken eller hvem som melder fra  Voldtektsmottaket kan kobles inn før politiet

5 Oslo politidistrikt Forts. gangen i en straffesak..  Etterforskningen som foretas avhenger av omstendighetene i den enkelte sak:  Når får vi kunnskap om saken?  Hvor sterk/svak er mistanken?

6 Oslo politidistrikt Forts. gangen i en straffesak….  Etterforskningen kan f. eks omfatte:  Sikring av biologiske spor – foretas vanligvis av leger/sykepleiere ved overgrepsmottaket  Kroppslig undersøkelse av fornærmede – spor av vold? Overgrepsmottaket.  Må ikke foreligge anmeldelse før mottaket kobles inn.  Pågripelse  Ransaking av bopel, arbeidssted m.m.  Kroppslig undersøkelse av siktede  Bevisopptak av fornærmede og andre beboere  Hva er bevisopptak?  Avhør av andre vitner; ansatte, pårørende  Innhenting av aktuelle journaler og rapporter  Undersøkelse av beslag  Dynamisk prosess

7 Oslo politidistrikt Forts. gangen i en straffesak…  Plikt til å etterforske til gunst og ugunst for den mistenkte  Henleggelseskode viktig  Påtaleavgjørelse  Helhetsvurdering av det samlede bevisbildet  Henleggelse/henleggelseskode kan påklages av partene og andre med ”rettslig klageinteresse og aktuelt forvaltningsorgan, som Sykehjemsetaten og Fylkesmannens helseavd.  For å ta ut/innstille på tiltale må påtalemyndigheten 1. Være overbevist om skyld, dvs tilnærmet sikker og 2. Kunne bevise dette i retten

8 Oslo politidistrikt Særskilte utfordringer v/ overgrep mot eldre  Demente/glemske/surrete fornærmede – vanskelig for den enkelte ansatte/pårørende å vurdere når man skal melde fra om mistanke  Det meldes fra for sent til politiet – sikring av biologiske spor blir vanskelig eller umulig  Mistenkte varsles av arbeidsgiver om mistanken så tidlig at han/hun får mulighet til å fjerne bevis/påvirke vitner  Mange og motstridende hensyn å ta  Avhør av fornærmede vanskelig  Demens/glemsel  Vanskelig tema  Fremmed etterforsker

9 Oslo politidistrikt Hvem har innsynsrett  Mistenkte/siktede og fornærmede har innsynsrett  Kun advokatene som får kopier av saksdok.  Opplysningsplikt til andre berørte offentlige etater – her Sykehjemsetaten, Helseavd hos Fylkesmannen.

10 Oslo politidistrikt Råd/ønsker fra politiet  Den/de som får betroelser fra beboere om overgrep bør skrive ned så nøyaktig som mulig det som blir sagt og beskrive hvordan beboeren fremsto  Still gjerne åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål  Ikke vask vedk før undersøkelser er foretatt  Ikke fjern sengetøy, klær etc før undersøkelser/beslag er foretatt  Ikke vask rommet/tilhørende bad  Dersom rommet må tas i bruk/sengen skiftes på før rommet er undersøkt, ta vare på sengetøy etc som kan inneholde biologiske spor. Helst papirpose – bruk hansker.  Mulig å formidle opplysninger til politiet uten at de går gjennom flere ledd?  Vaktlister; bør ligge ved en forklaring eller bearbeides før vi får dem.  Hvis dere har informasjon dere mener kan belyse saken, ta kontakt med etterforsker.

11 Oslo politidistrikt Hovedbudskap  Ring oss for råd og diskusjon!  Jourtlf til førstebetjent på dagtid  Krimvakta utenom kontortid  Etterforsker hvis sak er opprettet


Laste ned ppt "Oslo politidistrikt Overgrep på eldre på institusjon Av politiadvokat Cecilie Schløsser Møller og politibetjent Mari Gjengedal Bakken Seksjon for Volds-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google