Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TØR DU FORTSETTE? Ulovlig samarbeid og lempning. Ulovlig samarbeid og lempning 1. Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff 2. Lempningsordningen – en mulighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TØR DU FORTSETTE? Ulovlig samarbeid og lempning. Ulovlig samarbeid og lempning 1. Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff 2. Lempningsordningen – en mulighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 TØR DU FORTSETTE? Ulovlig samarbeid og lempning

2 Ulovlig samarbeid og lempning 1. Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff 2. Lempningsordningen – en mulighet til å ta ansvar og bryte ut av ulovlig samarbeid 3. Lempningsordningen – velfungerende i EU og USA 4. Tør du fortsette?

3 Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff •Ulovlig samarbeid = bedrifter samarbeider om forhold de skulle har konkurrert om, for eksempel prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid •Ulovlig samarbeid = alvorlig økonomisk kriminalitet som medfører betydelige tap for samfunnet •Sanksjoner ved ulovlig samarbeid: •Overtredelsesgebyr på inntil 10 % av bedriftenes årsomsetning. Bøtenivået skal økes til EU-nivå. •Fengselsstraff inntil 6 år i særlig alvorlige tilfeller. •Fengselsstraff er aktuelt i saker uten lempning. •Risiko for omdømmetap og erstatningssøksmål

4 Lempningsordningen – en mulighet til å ta ansvar og bryte ut av ulovlig samarbeid •Den første som varsler Konkurransetilsynet om deltakelse i ulovlig samarbeid og fremlegger tilstrekkelig bevis, kan unngå gebyr og straffeforfølgning. •Konkurransetilsynet vil normalt ikke anmelde enkeltpersoner som er ansatt i en bedrift som oppfyller vilkårene for hel eller delvis lempning, for det samme forhold som bedriften søker om lempning for. •Økokrim har også gjort det klart overfor Konkurransetilsynet at det normalt ikke vil iverksette etterforskning i saker om overtredelse av konkurranselovens bestemmelser uten at forholdet er anmeldt fra tilsynet eller at tilsynet er forelagt anmeldelsen/mistanken etter påtaleinstruksen § 7-3 annet ledd og har stilt seg positiv til straffeprosessuell etterforskning.

5 •Lempningssøker kan også vise omverden at bedriften tar ansvar gjennom samarbeid med tilsynet. •Lempningsordningens mekanismer: •Forebygger: Gjør det mer utrygt å gå inn i/delta i et ulovlig samarbeid •Avdekker: Utgjør en vei ut av det ulovlige samarbeidet Lempningsordningen – en mulighet til å ta ansvar og bryte ut av ulovlig samarbeid

6 •Ulovlig samarbeid foregår typisk i det skjulte, og kan være svært krevende å avdekke •Lempningsordningen gjør det mulig å avdekke flere tilfeller av ulovlig samarbeid, som ellers ikke hadde blitt oppdaget. •Lempningsordningen er et effektivt og internasjonalt anerkjent verktøy i kampen mot ulovlig samarbeid •I EU og USA har hovedtyngden av saker om ulovlig samarbeid opphav i lempningssøknader •På www.kt.no/lempning kan du lese mer om internasjonale lempningssaker.www.kt.no/lempning Lempningsordningen – velfungerende i EU og USA

7 Tør du fortsette? •Bransjepraksis og uvitenhet er ingen unnskyldning – det er bedriftens ansvar å overholde konkurransereglene •Er skaden skjedd, og bedriften har samarbeidet ulovlig med andre, lønner det seg å være den første som varsler Konkurransetilsynet – du kan unngå gebyr og straff, og få bedre mulighet til å ivareta bedriftens omdømme •Nye ledere og styreledere kan gripe sjansen til å rydde opp! •Les mer om ulovlig samarbeid og lempningsordningen på www.kt.no/lempning www.kt.no/lempning •Du kan kontakte Konkurransetilsynet for spørsmål om lempningsordningen – også anonymt.

8 Takk for oppmerksomheten! Navn: E-post: Tlf: Internett: www.konkurransetilsynet.no •Kontakt Konkurransetilsynet for henvendelser om ulovlig samarbeid og lempning: Tlf. 55 59 75 38 •Søk om lempning på lempning@kt.nolempning@kt.no •Se www.kt.no/lempning for mer informasjon om lempningsordningen. Her kan du også bestille brosjyrer og annet informasjonsmateriell om ulovlig samarbeid og lempningsordningen.www.kt.no/lempning


Laste ned ppt "TØR DU FORTSETTE? Ulovlig samarbeid og lempning. Ulovlig samarbeid og lempning 1. Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff 2. Lempningsordningen – en mulighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google