Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny diskriminerings – og tilgjengelighetslov Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth, LDO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny diskriminerings – og tilgjengelighetslov Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth, LDO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny diskriminerings – og tilgjengelighetslov Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth, LDO

2 Likestillings- og diskrimineringsombudet

3 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes”, jf. dtl. § 1

4 Likestillings- og diskrimineringsombudet Lovens utgangspunkt Todelt –Diskriminering –Tilgjengelighet Aktivitetsplikt –Offentlige myndigheter –Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte

5 Likestillings- og diskrimineringsombudet Endret begrep – nedsatt funksjonsevne Funksjonshemmingen er et resultat av barrierer i samfunnet Mål: Funksjonsnedsettelsen skal ikke føre til funksjonshemming

6 Likestillings- og diskrimineringsombudet

7 Nedsatt funksjonsevne Kan være –nedsatte fysiske funksjoner –nedsatte psykiske funksjoner –nedsatte kognitive funksjoner Avgrensning mot bagatellmessige og forbigående forhold

8 Likestillings- og diskrimineringsombudet Diskriminering Direkte og indirekte diskriminering –Funksjonshemming som er nedsatt, antas være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt –Diskriminering på grunn av tilknytning Trakassering Instruks Gjengjeldelse Positiv særbehandling

9 Likestillings- og diskrimineringsombudet

10 Restaurant – førerhund

11 Likestillings- og diskrimineringsombudet Unntak fra forbudet Forskjellsbehandling er tillatt dersom –saklig formål –nødvendig –ikke uforholdsmessig inngripende –Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke

12 Likestillings- og diskrimineringsombudet Tilgjengelighet Plikt til universell utforming –Manglende universell tilrettelegging er diskriminering Plikt til individuell tilrettelegging –Manglende individuell tilrettelegging er diskriminering

13 Likestillings- og diskrimineringsombudet Pliktsubjektene offentlige (virksomhet), og privat virksomhet rettet mot allmennheten

14 Likestillings- og diskrimineringsombudet Universell utforming ”Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig”, jf. dtl. § 9 annet ledd.

15 Likestillings- og diskrimineringsombudet

16 Virksomhetens alminnelige funksjon Konkret vurdering Fysiske forhold som er nødvendige for å benytte tilbudet

17 Likestillings- og diskrimineringsombudet Tilretteleggingsplikten, § 12 Utvalgte områder –Arbeidslivet –Skole- og utdanningsinstitusjoner –Barnehager –Helse- og sosialsektoren – Tjenester av varig karakter

18 Likestillings- og diskrimineringsombudet Brudd på plikten - diskriminering ”Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten”, jf. dtl. § 9 tredje ledd.” ”Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering”, jf. dtl. § 9 fjerde ledd

19 Likestillings- og diskrimineringsombudet Uforholdsmessig byrde Vurderingstemaer –Hvor effektivt bygges funksjonshemmende barrierer ned? –Den alminnelige funksjonen – offentlig art? –Nødvendige kostnader –Virksomhetens ressurser –Sikkerhetsmessige hensyn –Vernehensyn

20 Likestillings- og diskrimineringsombudet På vei mot mer likeverd Vern mot diskriminering på alle samfunnsområder Likeverdig deltakelse Aktiv innsats for like muligheter

21 Likestillings- og diskrimineringsombudet


Laste ned ppt "Ny diskriminerings – og tilgjengelighetslov Avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth, LDO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google