Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsarkitektur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsarkitektur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsarkitektur
Espen Møller Virksomhetsarkitekt Ullevål Universitetssykehus

2 Perspektiv på forretningen
Forretningsmål Forretningstjenester Forretningsprosesser Roller Organisasjon Begrepsmodell

3 Steg 1: Identifisere forretningsmål
Hva er det som driver forretningen? Mål for forretningen beskrives i målhierarkier hvor man beveger seg fra overordede kvalitative mål til mer konkrete, kvantitative mål egnet for operasjonalisering (ref BMM) Utangspunkt i virksomhetsstrategier Må forankres i ledelse og bør ”eies” av dem Forvaltes av arkitekt

4 Steg 2: Identifisere forretningstjenester
Hva er det forretning tilbyr til ”kundene” og hva må skapes innad i virksomheten for å muliggjøre dette? Enheter i virksomheten samarbeider gjennom tjenester Identifiser tjenestene som tilbys til eksterne. Start med tjenester som har høyest verdi Bruk ”splitt-og-hersk” for å identifiseres sub-tjenester som skal til for å levere tjenestene, rekursivt

5 Forretningstjenester...
Identifiser ansvarlige for å levere tjenestene, forbrukerne, hva som leveres og hva som kreves av konsumenten for å levere tjenesten Kategoriser tjenestene i funksjonsområder (NIKT)

6 Steg 3: Identifisere forretningsprosesser
Hvordan implementerer enheter i virksomheten tjenestene sine? Forretningsprosesser beskrives i prosjekter Prosessbeskrivelser knyttes til de tjenestene de realiserer

7 Steg 4: Identifisere roller
Hvilke roller må bekles av virksomheten? Lag en overordnet oppdeling av roller som besettes av interne og eksterne aktører

8 Steg 5: Organisasjon Hvem i virksomheten produserer verdier?
Beskriv organisasjonsstrukturen Kan også være hensiktsmessig å lage funksjonelle inndelinger som ikke nødvendigvis gjenspeiler den formelle organisatoriske strukturen

9 Steg 6: Begrepsmodell Hva er det virksomheten ”bryr seg om”?
Identifiser og definer de overordnede begrepene som er relevante for virksomheten i en informasjonsmodell i ER- eller UML klassediagram.

10 Standarder for arkitekturen
Mål: BMM Tjenester: SoaML (light) Prosesser: BPMN 1.1 Tverrgående: Archimate ? Må identifisere standard for organisasjonsstruktur og begrepsmodell


Laste ned ppt "Forretningsarkitektur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google