Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet Bjørn Ness, assisterende IT-direktør Fellesmøte m/lokal IT 13. desember 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet Bjørn Ness, assisterende IT-direktør Fellesmøte m/lokal IT 13. desember 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet Bjørn Ness, assisterende IT-direktør Fellesmøte m/lokal IT 13. desember 2012

2 Bakgrunn •Prosjektet “Lokal-sentral” –Mars 2011 – Februar 2012 –Diskusjonsrapport •IHR-plangruppe for administrativ IT –“Administrative IT-systemer” –“Organisering og standardisering av universitetets IT- virksomhet” – juni 2012 –Høring ved enhetene juni-september 2012 –Universitetsstyret 22. oktober 2012

3 Universitetsstyrets vedtak (1) •Organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet skal følge innstillingen fra plangruppen for administrative IT- tjenester. Følgende områder må imidlertid utredes nærmere: –Felles brukerstøttesenter –Normkravene til lokale IT-ledere og -tilsatte –Forholdet mellom USIT som tjenesteleverandør og USIT som premissleverandør •For å sikre god kommunikasjon mellom lokal-IT og USIT må alle fakulteter etablere en organisering av sin IT-virksomhet som sikrer ett formalisert kontaktpunkt inn mot USIT. Personen som ivaretar bindeleddet mellom fakultetet og USIT må være oppdatert på fakultetets strategi og satsinger

4 Universitetsstyrets vedtak (2) •Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter etablere en modell for prioritering og styring av IT-utviklingstiltak som ikke faller inn under kategorien administrativ IT •Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til: –Strategi for universitetets IT-virksomhet –Arkitektur og integrasjonsrammeverk –Tjenestekatalog •Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter fremme forslag til Universitetsstyret om hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal organiseres ved UiO

5 Universitetsstyrets vedtak (3) •Universitetsdirektøren gjennomfører tiltak for å bedre kommunikasjonen og legge til rette for bedre samhandling mellom USIT og den øvrige organisasjonen •Universitetsdirektøren rapporterer til Universitets- styret om utviklingen i implementeringsarbeidet

6 Iverksetting av styrevedtaket (1) •IT-direktøren ansvarlig for iverksettingen •Første etappe: 15. mai 2013 •Beslutninger: –Organisering og koordinering av fakultetets/enhetens IT- virksomhet •Rollen som IT-koordinator/-leder på fakultetet/enheten •USITs kontaktpunkt mot fakultetet/enheten –IT-ledernettverket •Erfaringer hittil •Mandat og sammensetning –IT-tilsatte på universitetet •Kompetansekrav og stillingsbeskrivelse •Kurs- og opplæringstilbud •Faglige nettverk •Mottakspunkt

7 Iverksetting av styrevedtaket (2) •Beslutninger forts: –USITs rolle •Styring og koordinering •Samarbeids- og samhandlingsarenaer •Kommunikasjon, informasjon, dokumentasjon, rapportering –Audiovisuelt utstyr i undervisningsrom og andre rom •Overføring av ansvar fra Teknisk avdeling til IT-organisasjonen •Ansvars- og oppgavedeling mellom sentralt og lokalt nivå •Arbeidsgang –Medio februar: IT-ledernettverk, fellesmøte m/lokal IT –Ultimo februar: Direktørnettverket, ULG –Mars & april: Møter m/fakultetene –Medio mai: Beslutning

8 Iverksetting av styrevedtaket (3) •Andre etappe: 15. oktober 2013 •Beslutninger om: –Mottak, behandling og oppfølging av behov for nye tjenester og løsninger –Utrede forholdet mellom USITs rolle som tjenesteleverandør og som premissleverandør –Prosess og beslutningsmodell for styring av IT-utviklings- tiltak som ikke faller inn under kategorien administrativ IT –Prosess og modell for hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal organiseres ved universitetet

9 Iverksetting av styrevedtaket (4) •Arbeidsgang –Ultimo februar: Mandat og oppnevning av arbeidsgrupper •IT i undervisning og forskning •Resten –Ultimo april: Anbefaling fra arbeidsgruppene –August-september: Møte m/fakultetene –Medio oktober: Beslutning

10 Iverksetting av styrevedtaket (1) •Resten: –Strategi for universitetets IT-virksomhet –Nytt IT-reglement –Oppdatering av retningslinjene i IT-sikkerhetshåndboka. –Versjon 1.0 av IT-tjenestekatalog –Retningslinjer for arkitektur og integrasjonsrammeverk –Oversikter/retningslinjer for standardisering av tjenester og teknikk –Felles brukerstøttesenter –IT-direktørens ansvar som daglig leder av USIT og faglig leder av IT på universitetet •Ikke lagt plan (foreløpig)

11


Laste ned ppt "Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet Bjørn Ness, assisterende IT-direktør Fellesmøte m/lokal IT 13. desember 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google