Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode velferdstjenester i fremtiden NHO, 28. november 2013 Kristin Vinje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode velferdstjenester i fremtiden NHO, 28. november 2013 Kristin Vinje."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode velferdstjenester i fremtiden NHO, 28. november 2013 Kristin Vinje

2 Vi må løse fremtidens oppgaver smartere • Økt press på tjenesteapparatet fremover • Krav om nye og bedre tjenester tilpasset behovene til en mangfoldig befolkning • Behov for nye og innovative løsninger • Krever stor grad av effektivitet og gjennomføringskraft • Bevissthet rundt offentlige anskaffelser • Konkurranseutsetting • Offentlig-privat samarbeid (OPS) • Brukerorienterte og moderne arbeidsprosesser • Økt bruk av ny teknologi

3 Kostnad pr. konkurranseprosess i Norge og andre land

4 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi  Oslo kommunes anskaffelser skal være innovative, økonomisk effektive og skape tillit til Oslo kommune som innkjøper  Bidra til innovasjon i leverandørmarkedet  Mer effektiv samhandling med næringslivet  Mindre byråkrati og bedre løsninger

5 • Den enkelte virksomhet i Oslo kommune har ansvar for å forestå egne anskaffelser innenfor tildelt budsjett. • Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens sentrale kompetanseenhet innen anskaffelser. • UKE inngår og forvalter konsernovergripende rammeavtaler og tilbyr rådgivning, kompetansetiltak og bistand til byrådsavdelinger og virksomheter som har behov for det Gjennomføring av anskaffelsesprosessen

6 Økt bruk av rammeavtaler, eksempler • Rammeavtale på modulbarnehager • Skolebygging: «Superkuben» • Håndverkertjenester, konsulenttjenester innen ikt, prosjektledelse, revisjon osv Gevinster ved rammeavtaler • Lavere pris • Lavere prosesskostnader • Standardisering, (herunder samfunnsansvar, e-handel og e- faktura) • Mer effektiv kontraktsoppfølging Byrådet i Oslo

7 •Leverandørutviklingsprogram sammen med NHO og KS. •Dette samarbeidet har inspirert markedet til å tenke nytt. •I stedet for å gjenbruke gårsdagens løsninger lager vi løsninger for fremtiden. •Oppnår god dialog med leverandørene – dette må vi ha mer av! Oslo kommune fremmer innovasjon

8 Slutt på oljefyring i Osloskolene

9 Kampen Omsorg+ Installert smarthus og velferdsteknologi

10 • Hjelpemidler og velferdsteknologi gjør hverdagen tryggere for personer med kognitiv svikt, demensvennlige omgivelser, • I Almas hus er fysiske omgivelser og interiør tilpasset eldre personers behov • Illustrerer hvordan velferdsteknologi kan brukes som støtte i hverdagen, enten man bor i eget hjem eller på institusjon ved bruk av velferdsteknologi, ulike typer hjelpemidler og Smarthus-løsninger • Almas hus er innredet som et vanlig hjem og viser hvordan eldre med kognitiv svikt kan få en enklere hverdag når omgivelsene er tilrettelagt. Et velferdsteknologisk senter

11 • Mottok forskningsrådets innovasjonspris 2012 • Oslos matavfall skal omdannes til miljøvennlig drivstoff og miljøvennlig gjødsel. • Resultat av et samarbeid mellom Oslo kommune v/Energigjenvinningsetaten og miljøteknologibedriften Cambi A/S • Resultatet har drevet frem ny kunnskap og teknologi for å behandle våtorganisk avfall • Godt eksempel på kundedrevet innovasjon • Ligger i Nes på Romerike Verdens mest moderne biogassfabrikk

12 • Åtte av ti leverandører som var med, sier at det var positivt at de fikk presentere seg og sine løsninger for kommunen før kravspek’en ble laget og anbudskonkurransen gjennomført. • Nær hver tredje av leverandørene som var med, ble inspirert til å utvikle nye løsninger (innovasjon). Nå fikk de god kunnskap om kommunens/kundens behov. • Kommunen sier at møtene med markedet gjorde det mulig å utvikle ny kravspek, som etterspurte nye og fremtidsrettede løsninger, det vil si som stimulerte til innovasjon. • Møtene gav kommunen bedre oversikt over markedet, og bistanden fra Nasjonalt program for leverandørutvikling var svært nyttig. Oslo kommunes erfaringer

13 Vi må ta alle gode krefter i bruk!


Laste ned ppt "Gode velferdstjenester i fremtiden NHO, 28. november 2013 Kristin Vinje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google