Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Line Richardsen, KS Innovasjon og utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Line Richardsen, KS Innovasjon og utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Line Richardsen, KS Innovasjon og utvikling

2 Om strategisk IKT-ledelse Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: •Utvikling av elektroniske tjenester og mulighetene disse gir •IKT-strategi og handlingsplaner •Utnytting av teknologiske muligheter •Realisering av gevinster ved IKT-investeringer Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: •Utvikling av elektroniske tjenester og mulighetene disse gir •IKT-strategi og handlingsplaner •Utnytting av teknologiske muligheter •Realisering av gevinster ved IKT-investeringer ”2/3 av rådmennene ser på egen IKT- kompetanse som en barriere for effektiv planlegging og utnyttelse av IKT ” (Mandag Morgen 2007)

3 Utvikle rådmannsnettverk innen strategisk ledelse og IKT Utvikle metoder og verktøy for strategiutvikling og gevinsthåndtering Identifisere «beste praksis»-kommuner og bidra til kompetanseoverføring Som et ledd i Folkevalgtprogrammet, tilby en folkevalgtdag om betydningen av IKT som et virkemiddel for å bedre tjenestenivået til innbyggerne. Utvikle rådmannsnettverk innen strategisk ledelse og IKT Utvikle metoder og verktøy for strategiutvikling og gevinsthåndtering Identifisere «beste praksis»-kommuner og bidra til kompetanseoverføring Som et ledd i Folkevalgtprogrammet, tilby en folkevalgtdag om betydningen av IKT som et virkemiddel for å bedre tjenestenivået til innbyggerne. Tiltak fra KS

4 Mål for strategisk IKT-ledelse 1. Toppledere skal lede IKT- strategiarbeidet og realisere gevinster 2. Strategisk IKT-planlegging skal knyttes mot overordnede planer 3. Opparbeide kunnskap om dette hos folkevalgte 4. Kunne dokumentere gevinster

5 Rådmannsnettverk for Strategisk ledelse og IKT •Vekker stor interesse og oppmerksomhet i hele landet •Pilotprosjekt gjennomført i Møre og Romsdal i 2009 4 nettverk er startet etter pilotprosjektet •Agder-nettverket har gjennomført 3,5 av 4 samlinger •Trøndelag (Indre Namdal) i gjennomført 4 samlinger •Finnmark (Alta regionen) hadde oppstart 23. august 2010 •Øvre Romerike (Digitale Gardermoen) 28. oktober 2010 •Orkdalsregionen 24. januar 2011 •Fosen/Værnes 25. januar 2011 •Vekker stor interesse og oppmerksomhet i hele landet •Pilotprosjekt gjennomført i Møre og Romsdal i 2009 4 nettverk er startet etter pilotprosjektet •Agder-nettverket har gjennomført 3,5 av 4 samlinger •Trøndelag (Indre Namdal) i gjennomført 4 samlinger •Finnmark (Alta regionen) hadde oppstart 23. august 2010 •Øvre Romerike (Digitale Gardermoen) 28. oktober 2010 •Orkdalsregionen 24. januar 2011 •Fosen/Værnes 25. januar 2011

6 eKommune 2012 Orkdals-regionen Hedmark/ Oppland 1 Nord-hordland og Vest regionen Haugalands regionen/Ryfylke Fosen/ Værnes Nye nettverk i 2011 6 nye nettverk bekreftet 2 nettverk i prosess Totalt ca. 115 kommuner 6 nye nettverk bekreftet 2 nettverk i prosess Totalt ca. 115 kommuner Østfold Røde Fylker – fylker med nettverk Gule Fylker – planlegges nye nettverk Hedmark/ Oppland 2

7 eKommune 2012 Nettverksmetodikk •Et nettverk bør bestå av rådmenn av 15 deltakerkommuner •Det oppfordres til at ordførere deltar på første samling (positive erfaringer fra Finnmark) •Nettverket har 4 samlinger over en periode på mellom 8 til 10 måneder. •Samlingene går over 2 dager, lunch til lunch med overnatting •Gjennomføres analyse av eget ståsted gjennom bruk av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner •Et nettverk bør bestå av rådmenn av 15 deltakerkommuner •Det oppfordres til at ordførere deltar på første samling (positive erfaringer fra Finnmark) •Nettverket har 4 samlinger over en periode på mellom 8 til 10 måneder. •Samlingene går over 2 dager, lunch til lunch med overnatting •Gjennomføres analyse av eget ståsted gjennom bruk av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner

8 eKommune 2012 •Kunnskapsheving i form av faglige foredrag, prosessarbeid med læring mellom kommunene som hovedmetodikk •Endelig målsetting er regional og lokal eKommune-strategi med tilhørende handlingsplaner •Skape felles plattform for problemforståelse og muligheter •Samkjøring i forhold til nasjonale mål og strategier •Mulighet for fordypning i spesifikke tema som er ønsket fra gruppen •Kunnskapsheving i form av faglige foredrag, prosessarbeid med læring mellom kommunene som hovedmetodikk •Endelig målsetting er regional og lokal eKommune-strategi med tilhørende handlingsplaner •Skape felles plattform for problemforståelse og muligheter •Samkjøring i forhold til nasjonale mål og strategier •Mulighet for fordypning i spesifikke tema som er ønsket fra gruppen Utbytte og målsetting

9 eKommune 2012 Samlingene Samling 1 – Innføring i eForvaltning i Norge, utfordringer og muligheter •Beskrive nasjonale rammevilkår, status i kommune-norge og hvor kommunen bør være i fremtidig perspektiv •Gjennomgang av de viktigste tjenesteområdene i kommunen med bakgrunn i eKommune •Sosial inkludering i en elektronisk verden– utfordringer for samfunnet Samling 2 – Strategisk styring og forvaltning av IKT-området •Styring og forvaltning av IKT-området •Hva er Bestiller og hvilke krav stilles til kommunen •Krav til kompetanse og kapasitet i ledelsen •Effektivisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering •Informasjonssikkerhet Samling 3 – eKommune-strategi, handlingsplaner og effektive arbeidsprosesser •Grunnleggende elementer og innføring i eKommune-strategi •Handlingsplaner – Utvikling og innføring •Erfaring fra andre kommuner om arbeidet med utvikling og forankring av eKommune-strategi •Hvordan gjennomføre strategiarbeidet i egen kommune/region? •Samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser •Suksessfaktorer og fallgruver Samling 4 – Status eKommune-strategi, valgfritt tema, samt veien videre •Oppfølging og gjennomgang eKommune-strategi •Basert på innspill, settes det opp skreddersydde tema •Diskusjon og planlegging for veien videre for den/de enkelte kommune/region Samling 1 – Innføring i eForvaltning i Norge, utfordringer og muligheter •Beskrive nasjonale rammevilkår, status i kommune-norge og hvor kommunen bør være i fremtidig perspektiv •Gjennomgang av de viktigste tjenesteområdene i kommunen med bakgrunn i eKommune •Sosial inkludering i en elektronisk verden– utfordringer for samfunnet Samling 2 – Strategisk styring og forvaltning av IKT-området •Styring og forvaltning av IKT-området •Hva er Bestiller og hvilke krav stilles til kommunen •Krav til kompetanse og kapasitet i ledelsen •Effektivisering av arbeidsprosesser og gevinstrealisering •Informasjonssikkerhet Samling 3 – eKommune-strategi, handlingsplaner og effektive arbeidsprosesser •Grunnleggende elementer og innføring i eKommune-strategi •Handlingsplaner – Utvikling og innføring •Erfaring fra andre kommuner om arbeidet med utvikling og forankring av eKommune-strategi •Hvordan gjennomføre strategiarbeidet i egen kommune/region? •Samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser •Suksessfaktorer og fallgruver Samling 4 – Status eKommune-strategi, valgfritt tema, samt veien videre •Oppfølging og gjennomgang eKommune-strategi •Basert på innspill, settes det opp skreddersydde tema •Diskusjon og planlegging for veien videre for den/de enkelte kommune/region

10 eKommune 2012 Competitiveness and innovtion framework Programme Civil-servants Empowerment for Multi media Service Delivery ICT enabled Prosjektet i et europeisk perspektiv PILOTER: Portugal England Spania Norge Italia Tsjekkia PILOTER: Portugal England Spania Norge Italia Tsjekkia

11 eKommune 2012 •CEMSDI prosjektet fokuserer på “capacity building” av offentlige ansatte med fokus på “eInclusion” og “eGovernment”-strategier •Målgruppen er kommuner med 8.000 innbyggere eller mindre •Prosjektet vil benytte DLA (Digital Local Agenda) – eKommune- strategier som et verktøy for å nå målene •Fem piloter på europeisk basis i Italia, Norge, Portugal, Spania og England skal validere treningsmetodene skapt gjennom CEMSDI nettverket av eGovernment eksperter •Europeisk metodeverk for senere implementering i andre geografiske områder i de europeiske landene Prosjekt beskrivelse

12 eKommune 2012 •For 2008/2009 ble det søkt DIFI om et samlet bidrag på kr. 800.000. Søknaden ble innvilget og forvaltes av prosjektets styringsgruppe. •Kr 500 000 i tilskudd for 2010 - 2011 fra DIFI •EU-midler til 10 nye nettverk (ca 2,7 millioner) •Egenandel på kr 7 000,- per deltaker for hele programmet •Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen består av: •Rigmor Brøste Kjersem, rådmann Nesset kommune •Robert Lien Pettersen, prosjektleder for Grenlandssamarbeidet •Jens Nørve, DIFI •Trude Andresen, direktør KS Innovasjon og utvikling •Line Richardsen, IKT-rådgiver i KS (sekretær) •For 2008/2009 ble det søkt DIFI om et samlet bidrag på kr. 800.000. Søknaden ble innvilget og forvaltes av prosjektets styringsgruppe. •Kr 500 000 i tilskudd for 2010 - 2011 fra DIFI •EU-midler til 10 nye nettverk (ca 2,7 millioner) •Egenandel på kr 7 000,- per deltaker for hele programmet •Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen består av: •Rigmor Brøste Kjersem, rådmann Nesset kommune •Robert Lien Pettersen, prosjektleder for Grenlandssamarbeidet •Jens Nørve, DIFI •Trude Andresen, direktør KS Innovasjon og utvikling •Line Richardsen, IKT-rådgiver i KS (sekretær) Kostnader og organisering

13 eKommune 2012 ”Prioriter å delta på det kursopplegget som KS nå vil tilby til kommuneledelsen med tema Strategisk ledelse og IKT. Det er en jobb vi må gjøre, og kompetanse vi må tilegne oss for å nå målene i eKommune 2012” Rigmor B. Kjersem, Rådmann Nesset kommune Oppfordring til rådmannskollegaer:


Laste ned ppt "Strategisk ledelse og IKT Kompetansenettverk for rådmenn Line Richardsen, KS Innovasjon og utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google