Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategikart 2011 med noen gjennomgående mål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategikart 2011 med noen gjennomgående mål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategikart 2011 med noen gjennomgående mål
BALANSERT MÅLSTYRING Strategikart 2011 med noen gjennomgående mål Januar 2011 Balansert målstyring 2011

2 Strategikart Valg av perspektiver
Januar 2011 Balansert målstyring 2011

3 Januar 2011 Balansert målstyring 2011 Strategikart 2011
Strategikartet spesifiserer gjennomgående hovedfokusområder innenfor de ulike perspektiver. Det skal i prinsippet defineres kritiske suksessfaktorer med målangivelser for hvert fokusområde, jfr. virksomhetsplanen. Beskrivelsen er ikke å oppfatte som en tvangstrøye for planleggingen - men en klar ledetråd. Perspektiv Gjennomgående fokus Samfunn Befolkning Næring Miljø Frivillighet Folkehelse Kultur og idrett Trygghet Politikk Medarbeider Kompetanse HMS Bedriftskultur Bruker/kunde/innbygger Bruker-tilfredshet Dokumentert kvalitet Infrastruktur, organisasjon og prosess Effektive team Informasjon og kunnskap Fleksibilitet/ omstilling Økonomi Finansiell styrke Produktivitet/ effektivitet Kostnadsstyring Januar 2011 Balansert målstyring 2011

4 Balansert målstyring – som prinsipp
Ref økonomireglementet – prinsippene skal legges til grunn (se økonomireglement) Balansert målstyring: - Målstyring – dvs. krav til mer målrettet styring - Balansert – dvs. krav til en bredere målstruktur Impliserer også krav til mer struktur av dokumentasjon knyttet til planlegging, rapportering og evaluering. Januar 2011 Balansert målstyring 2011

5 Balansert målstyring – sentrale begreper
Perspektiv og/eller strategiske fokusområder Strategikart Kritiske suksessfaktorer Styringsindikatorer Styringskort Definerer hvilke forhold som er viktigst for virksomheten og ha oppmerksomhet mot. De tradisjonelle hovedperspektivene er økonomi, brukere, kompetanse/læring og prosesser. En visuell presentasjon av en overordnet strategi. Til hjelp i å holde oversikt og sikre god kommunikasjon. Beskriver de avgjørende virkemidlene for å nå strategiske mål. (fokusområder) Måler organisasjonens prestasjon innenfor hver kritisk suksessfaktor/delmål. Kvantitativ. En oppsummering av målhierarkiet i form av en tabell hvor alle målene og innsatsene som understøtter resultatene fremgår. Januar 2011 Balansert målstyring 2011

6 Styringskort – i prinsipp
Perspektiv Fokus områder Kritisk suksess-faktor Styrings indikator Mål Tiltak Samfunn Medarbeider Brukere Organisasjon og prosess Økonomi Januar 2011 Balansert målstyring 2011


Laste ned ppt "Strategikart 2011 med noen gjennomgående mål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google